Registration Agreement

คุณยอมรับข้อตกลงในการใช้กระดานสนทนานี้, ที่คุณจะไม่โพสต์ข้อความอันจะก่อให้เกิดการเสื่อมเสียชื่อเสียง, ถ้อยคำหยาบคาย,  ก่อให้เกิดความเกลียดชัง, ความแตกแยก, พาดพิงบุคคลอื่น, ข้อความลามกอนาจาร, การข่มขู่คุกคามรุกรานความเป็นส่วนตัวของบุคคล, สื่อลามก และสื่อที่ไม่เหมาะสมอื่นใด ภายใต้กฏหมาย พรบ.คอมพิวเตอร์ของไทย คุณยอมรับว่าจะไม่โพสต์สื่ออันอาจจะมีการคุ้มครองทางด้านลิขสิทธิ์ นอกจากคุณเป็นเจ้าของหรือได้รับอนุญาตจากเจ้าของสื่อนั้น  รวมทั้งไม่เขียนข้อความขยะ ข้อความโฆษณาอันหวังผลทางธุรกิจนอกเหนือจากที่ทัวร์ออนไทยได้อนุญาต ได้แก่ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเท่านั้น คุณจะต้องไม่เขียนข้อความที่มีลักษณะเป็นจดหมายลูกโซ่ การหาเครือข่ายและการชักชวนใดๆ เป็นสิ่งต้องห้ามในกระดานสนทนาแห่งนี้

กระดานสนทนานี้เป็นระบบอัตโนมัติ แม้ว่าทีมงานจะพยายามสกัดข้อความต่างๆ ให้มากที่สุด แต่ก็เป็นไปไม่ได้ที่เราจะตรวจสอบทุกข้อความได้ตลอดเวลา เราจึงไม่อาจรับรองถึงเนื้อหาของข้อความต่างๆ ที่เขียนบนกระดานสนทนาแห่งนี้ ความปลอดภัยของลิงค์ต่างๆ ที่ผู้เขียนพยายามจะใช้เพื่อก่อความเสียหายให้แก่ผู้ใช้งานคนอื่นๆ ,ที่อาจจะมีขึ้นบนกระดานสนทนา หากผู้ใดพบเห็นข้อความหรือพฤติกรรมดังกล่าว โปรดแจ้งให้ผู้ดูแลกระดานสนทนาทันที

ผู้เขียนข้อความใดๆ บนกระดานสนทนาแห่งนี้ ย่อมยอมรับในความรับผิดชอบใดๆ ต่อข้อความที่เขียน ในฐานะเจ้าของข้อความทุกกรณี เจ้าของกระดานสนทนาและทีมงานที่ดูแลกระดานสนทนาแห่งนี้ไม่อาจรับผิดชอบข้อความที่ละเมิดต่อกฏหมายใดๆ แทนได้

การลงทะเบียนสมาชิกกระดานสนทนาแห่งนี้คุณมีสิทธิ์ในการเลือกตั้งชื่อผู้ใช้ และกำหนดรหัสผ่านอันเป็นความลับของคุณเพียงผู้เดียว คุณจะไม่ให้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคุณแก่ผู้อื่น หรือหากพบว่าผู้อื่นใช้ชื่อและรหัสผ่านของคุณในการเขียนข้อความ โพสต์สื่อใดๆ บนกระดานสนทนานี้ คุณจะต้องรับผิดชอบต่อข้อความเหล่านั้นเสมือนเป็นผู้เขียนข้อความนั้นทุกประการ และคุณจะต้องไม่ใช้ชื่อผู้ใช้และรหัสผ่านของคนอื่นในการเข้าระบบและเขียนข้อความบนกระดานสนทนานี้ด้วยเช่นกัน

หลังจากการลงทะเบียนเสร็จสิ้นลง คุณสามารถเปลี่ยนแปลงข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวคุณ ข้อมูลใดๆ ที่คุณได้เขียนลงในข้อมูลส่วนตัวบนกระดานสนทนานี้ เจ้าของกระดานสนทนาและทีมงานจะไม่นำไปใช้ในวัตถุประสงค์อื่น นอกเหนือจากการใช้งานบนกระดานสนทนานี้เท่านั้น

โปรดทราบว่า ทุกๆ ข้อความที่คุณเขียนบนกระดานสนทนาแห่งนี้ ระบบจะทำการบันทึกข้อมูล IP Address ของคุณทุกครั้ง หากคุณพบว่าชื่อของคุณถูกแบน นั่นเป็นเพราะว่าการกระทำผิดที่เข้าขั้นร้ายแรงต่อเงื่อนไขที่กล่าวมาข้างต้น เจ้าของกระดานสนทนา ทีมงานผู้ดูแล มีสิทธิ์ในการตัดสินใจแบน หรือลบ ชื่อผู้ใช้งานออกจากระบบได้ทุกเวลา โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เพื่อความสะดวกรวดเร็วของผู้ใช้เอง ระบบอาจจะทำการบันทึกชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านไว้บนโปรแกรมเว็บบราวเซอร์ที่คุณใช้ (Cookie) ข้อมูลที่บันทึกไว้นั้นใช้เพื่อให้การลงชื่อเข้าใช้งานในระบบสะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้นเท่านั้น ระบบไม่มีการส่งข้อมูลดังกล่าวไปยังบุคคลหรือระบบ อื่นๆ