หน้าหลัก >> ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี

ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี

เพิ่มกิจกรรม
ธันวาคม 2558
อา
พฤ
-
-
1

4 กิจกรรม
2

4 กิจกรรม
3

4 กิจกรรม
4

4 กิจกรรม
5

4 กิจกรรม
6

5 กิจกรรม
7

5 กิจกรรม
8

3 กิจกรรม
9

3 กิจกรรม
10

3 กิจกรรม
11

1 กิจกรรม
12

1 กิจกรรม
13

1 กิจกรรม
14

1 กิจกรรม
15

1 กิจกรรม
16

1 กิจกรรม
17

1 กิจกรรม
18

1 กิจกรรม
19

1 กิจกรรม
20

1 กิจกรรม
21

1 กิจกรรม
22

1 กิจกรรม
23

1 กิจกรรม
24

1 กิจกรรม
25

1 กิจกรรม
26

1 กิจกรรม
27

1 กิจกรรม
28

1 กิจกรรม
29

1 กิจกรรม
30

1 กิจกรรม
31

1 กิจกรรม
-
-
กิจกรรมท่องเที่ยวที่น่าสนใจ | เพิ่มกิจกรรม


งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2558


28 พฤศจิกายน 2558 - 7 ธันวาคม 2558

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการแสดง แสง เสียง จำลองเหตุการณ์สงครามโลกครั้งที่ 2 ร้านเหล่ากาชาดจังหวัดและการแสดงมหรสพต่าง ๆ

<... อ่านต่อ
ติดต่อสอบถาม:
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3451 1326
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1778
ททท. สำนักงานกาญจนบุรีTel. 0 3451 1200, 0 3451 2500
 

งานสัปดาห์สะพานข้ามแม่น้ำแควและงานกาชาดจังหวัดกาญจนบุรี ประจำปี 2558


28 พฤศจิกายน 2558 - 7 ธันวาคม 2558

ณ จังหวัดกาญจนบุรี

ภายในงานมีกิจกรรมที่น่าสนใจมากมายอาทิ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว กิจกรรมการแสดง แสง เสียง จำลอ... อ่านต่อ

ติดต่อสอบถาม:
ปกครองจังหวัดกาญจนบุรี โทร.0 3451 1326
สำนักงานจังหวัดกาญจนบุรี โทร. 0 3451 1778
ททท. สำนักงานกาญจนบุรีTel. 0 3451 1200, 0 3451 2500
 

เทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว จ.ขอนแก่น


29 พฤศจิกายน 2558 - 10 ธันวาคม 2558

ณ บริเวณสนามหน้าศาลากลางจังหวัดขอนแก่น
ร่วมพิธีผูกเสี่ยวเมืองขอนแก่น สืบสานมรดกทางวัฒนธรรมไทยอีสาน ชมขบวนแห่เอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมยิ่งใหญ่ตระ... อ่านต่อ

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานขอนแก่น โทร. 043 227714-6
และที่องค์กรบริหารส่วนจังหวัดขอนแก่น โทร. 043 244682
 

งานมหัศจรรย์สิบชาติพันธุ์ ครั้งที่ 4 สานสัมพันธ์สู่อาเซียน


6 ธันวาคม 2558 - 10 ธันวาคม 2558

ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพัฒนา

เทศบาลตำบลแม่สาย ร่วมกับศูนย์วิจัยและพัฒนาชาน้ำมันและพืชน้ำมัน ในมูลนิธิชัยพั... อ่านต่อ

ติดต่อสอบถาม:
หอการค้าจังหวัดเชียงราย โทร.053-700330
ติดต่อประสานงานร่วมออกร้าน กิจกรรม บัตรขันโตก
รายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 095-6848492 และ 095-6892218
 

ความคิดเห็นบนเฟสบุค