หน้าหลัก >> ปฏิทินท่องเที่ยว กิจกรรม เทศกาลและงานประเพณี >> งานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้า

งานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้า
งานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้างานบุญพวงมาลัย ในประเพณีบุญข้าวประดับดินบ้านกุดหว้า
 3 กันยายน 2556 - 4 กันยายน 2556


ณ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์ วันที่ 3 กันยายน 2556 13.30 น. ชมการสาธิตท้ามาลัยไม้ไผ่ และร่วมกับชาวบ้านร้อยปัจจัยไทยธรรมถวายพระ 16.00 น. ร่วมขบวนแห่ยอดต้นพวงมาลัย และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ 20.00 น. สมโภชต้นพวงมาลัย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล้าผู้ไท)                                  วันที่ 4 กันยายน 2556 06.30 น. ร่วมท้าบุญตักบาตร ไหว้พระรับศีล ถวายภัตตาหารเช้า และถวายต้นมาลัยไม้ไผ่ 10.00 น. ถวายข้าวประดับดิน ฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพล
ติดต่อสอบถาม:
ณ วัดกกต้องกุดหว้า อ.กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์

วันที่ 3 กันยายน 2556
13.30 น. ชมการสาธิตท้ามาลัยไม้ไผ่ และร่วมกับชาวบ้านร้อยปัจจัยไทยธรรมถวายพระ
16.00 น. ร่วมขบวนแห่ยอดต้นพวงมาลัย และพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์
20.00 น. สมโภชต้นพวงมาลัย และชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น (ล้าผู้ไท)

วันที่ 4 กันยายน 2556
06.30 น. ร่วมท้าบุญตักบาตร ไหว้พระรับศีล ถวายภัตตาหารเช้า และถวายต้นมาลัยไม้ไผ่
10.00 น. ถวายข้าวประดับดิน ฟังพระธรรมเทศนา และถวายภัตตาหารเพลTAT Call Center 1672
ททท. สำนักงานขอนแก่น Tel. 043 244498-9

ความคิดเห็นบนเฟสบุค