หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> อุทยานแห่งชาติคลองลาน

อุทยานแห่งชาติคลองลาน


 อุทยานแห่งชาติคลองลาน ตั้งอยู่ในเขตตำบลคลองลานพัฒนา ตำบลคลองน้ำไหล และตำบลโป่งน้ำร้อน มีเนื้อที่ 187,500 ไร่ ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2525 มีสภาพป่าที่สมบูรณ์ประกอบด้วยป่าเต็งรัง ป่าดงดิบแล้ง และป่าเบญจพรรณ สัตว์ป่านานาชนิดไม่น้อยกว่า 265 ชนิด 81 วงศ์ เป็นป่าต้นน้ำของลำธารหลายสาย เช่น คลองขลุง คลองสวนหมาก คลองลาน และคลองน้ำไหล ไหลรวมกันสู่แม่น้ำปิง สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดงดิบผสมป่าเบญจพรรณ บนเทือกเขาสลับซับซ้อน ภูเขาแต่ละลูกเชื่อมโยงติดต่อกับขุนคลองลานซึ่งเป็นจุดสูงสุดในบริเวณนี้ สูงจากน้ำทะเลประมาณ 1,439 เมตร ช่วงเวลาที่เหมาะจะเดินทางมาท่องเที่ยวคือช่วงเดือนพฤศจิกายน - เดือนกุมภาพันธ์

สถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจภายในอุทยานฯ

น้ำตกคลองลาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 200 เมตร เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานเขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 100 เมตร กล้าง 40 เมตร และด้านล่างของน้ำตกเป็นแหล่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากตลาดคลองลาน 4 กิโลเมตร

น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 25 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 1117 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 35-36 จะมีป้ายบอกทางเข้าอีก 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 9 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูง 60 เมตร แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมาก ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงาม ทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำไหลตลอดปี

การเดินทางไปอุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

จากลานจอดรถมองเห็นน้ำตก

จากลานจอดรถมองเห็นน้ำตก ที่อุทยานแห่งชาติคลองลาน ลานจอดรถอยู่ใกล้น้ำตกมากๆ จอดรถตรงใกล้ๆ ป้ายน้ำตกก็เริ่มเก็บภาพได้เลย น้ำตกคลองลานมีความสูง กว้าง สวบงามกว่าน้ำตกคลองน้ำไหล แต่น้ำตกคลองน้ำไหลมีสายธารเป็นคลองยาวสามารถนั่งพักผ่อนริมธารได้

ทางเดินสู่น้ำตกคลองลาน

ทางเดินสู่น้ำตกคลองลาน 

advertize

มุมกว้างๆ ของน้ำตกคลองลาน

มุมกว้างๆ ของน้ำตกคลองลาน บริเวณมุมนิยม สามารถเดินหามุมสวยๆ ได้แต่ต้องระมัดระวัง เพราะเดินบนก้อนหินในลำธาร

น้ำตกคลองลาน

น้ำตกคลองลาน เดินข้ามลำธารจะมีทางเดินเข้าประชิดน้ำตก ถ่ายภาพสวยๆ ได้อีกมุม
 น้ำตกคลองลาน อยู่ห่างจากที่ทำการอุทยานฯ 200 เมตร เกิดจากเทือกเขาขุนคลองลานเขาคลองขลุง และเขาคลองสวนหมาก เป็นน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลลงมาจากหน้าผาสูง 100 เมตร กล้าง 40 เมตร และด้านล่างของน้ำตกเป็นแหล่งน้ำที่ลงเล่นน้ำได้ อยู่ห่างจากตลาดคลองลาน 4 กิโลเมตร

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล เป็นน้ำตกอยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติคลองลานเหมือนน้ำตกคลองลาน แต่อยู่ห่างกัน 25 กิโลเมตร น้ำตกคลองน้ำไหลมีความสวยน้อยกว่า แต่ก็มีนักท่องเที่ยวนิยมมาที่นี่ำำไม่น้อยกว่าน้ำตกคลองลาน

advertize

น้ำตกคลองน้ำไหล

น้ำตกคลองน้ำไหล น้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย) อยู่ห่างจากที่ทำการประมาณ 25 กิโลเมตร จากทางหลวงหมายเลข 1117 ตรงหลักกิโลเมตรที่ 35-36 จะมีป้ายบอกทางเข้าอีก 10 กิโลเมตร เป็นน้ำตกขนาดกลาง มี 9 ชั้น ไหลจากหน้าผาสูง 60 เมตร แต่ละชั้นมีแอ่งน้ำและความสูงต่างกัน ลานหินที่นี่กว้างมาก ลำธารสวยด้วยโขดหิน ในชั้นที่ 3 น้ำตกจะแยกเป็น 2 สาย ดูสวยงาม ทางฝั่งขวาไหลลงสู่แอ่งน้ำกว้างประมาณ 3 เมตร สามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำไหลตลอดปี

ทางเดินร่มรื่นสู่น้ำตก

ทางเดินร่มรื่นสู่น้ำตก ข้อแตกต่างที่ทำให้ันักท่องเที่ยวนิยมเดินทางมายังน้ำตกคลองน้ำไหล คือมีพื้นที่ริมธารน้ำของน้ำตกที่ยาวมากสามารถนั่งพักผ่อน ลงเล่นน้ำ ทานข้าวแบบปิคนิคได้นั่นเอง

พื้นที่ร่มรื่นบริเวณน้ำตกคลองน้ำไหล

พื้นที่ร่มรื่นบริเวณน้ำตกคลองน้ำไหล ทางเดินจากลานจอดรถน้ำตกคลองน้ำไหลมายังตัวน้ำตกเป็นทางราบเรียบธรรมดา ต่างจากเส้นทางเดินเข้าน้ำตกคลองลานซึ่งต้องมีการสร้างสะพานหลายๆ แห่ง

แผนที่ อุทยานแห่งชาติคลองลาน และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอุทยานแห่งชาติคลองลาน กำแพงเพชร