หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


 ทางเข้าตั้งอยู่นอกเมืองกำแพงเพชรไปประมาณ 5 กิโลเมตร ตามถนนสายกำแพงเพชร - พรานกระต่าย แล้วเลี้ยวซ้ายตรงกิโลเมตรที่ 360 อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรแบ่งออกเป็นโบราณสถานฝั่งตะวันออกและฝั่งตะวันตกของแม่น้ำปิง ซึ่งใช้วัสดุก่อสร้างที่แตกต่างกัน ด้านตะวันออกของแม่น้ำปิงเป็นที่ตั้งเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานจะสร้างด้วยศิลาแลงและมีขนาดใหญ่ ส่วนโบราณสถานฝั่งตะวันตกคือเมืองนครชุมก่อสร้างด้วยอิฐและมีขนาดเล็ก แต่รูปแบบศิลปะที่ปรากฏมีลักษณะร่วมสมัยระหว่างสุโขทัยและอยุธยา นอกจากนี้ยังมีโบราณสถานนอกเมืองกำแพงเพชร หรือเขตอรัญญิก ซึ่งเป็นที่อยู่ของสงฆ์ที่มุ่งในการปฎิบัติวิปัสสนาธรรม อยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ระยะทาง 2 กิโลเมตร

    อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรได้รับการประกาศให้เป็น "มรดกโลก" ร่วมกับอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยและอุทยานประวัติศาสตร์ศรีสัชนาลัย จากองค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2534 ผู้สนใจเข้าชมได้ทุกวัน เวลา 08.00-17.00 น ค่าเข้าชมชาวไทย 10 บาท ชาวต่างประเทศ 40 บาท สำหรับผู้ที่จะนำรถเข้าชมในบริเวณอุทยานจะต้องเสียค่าผ่านประตูคันละ 50 บาท รายละเอียดติดต่อ โทร. 0 5571 1921, 0 5571 2528

สิ่งที่น่าสนใจในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร ได้แก่

วัดพระแก้ววัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานมรดกโลกในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงเป็นแท่งๆ โดยรอบ

วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ ข้างละ 1 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ
วัดพระนอนวัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำและศาลาน้ำ ฐานและเสาเป็นศิลาแลงมีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางประติมากรรมที่พบคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในสมัยอยุธยา
วัดพระสี่อิริยาบถวัดพระสี่อิริยาบถ หรือวัดพระยืน วัดนี้มีบ่อน้ำและที่อาบน้ำอยู่หน้าวัดเช่นเดียวกับวัดพระนอน กำแพงเป็นศิลาแลงปักตั้งล้อม 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีวิหารขนาดใหญ่ยกฐานสูง 2 เมตร มีเสาลูกกรงเป็นศิลาแลงเหลี่ยมและมีทับหลังบนมุขหน้าวิหาร สิ่งสำคัญของวัดได้แก่ มณฑปจตุรมุข แต่ละทิศประดิษฐานพระพุทธรูป 4 ปาง คือ เดิน นั่ง ยืน นอน อยู่โดยรอบทั้ง 4 ทิศตามลำดับ ปัจจุบันเหลือเพียงพระยืนขนาดใหญ่ที่สวยงาม พระพักตร์เป็นลักษณะพระพุทธรูปศิลปะสุโขทัยแบบกำแพงเพชรคือ พระนลาฏกว้าง พระหนุเสี้ยม
วัดพระสิงห์วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร สันนิษฐานว่าใช้เวลาสร้างถึง 2 สมัย คือ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ผังรวมของวัดแบ่งเขตพุทธาวาสให้อยู่ในกลุ่มกลางล้อมรอบด้วยเขตสังฆาวาสหรือกุฏิสงฆ์ โดยมีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มทั้ง 4 ด้านเป็นประธาน ด้านหน้าเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ ยกฐานประทักษิณสูง บนฐานประทักษิณนี้ประดิษฐานพัทธสีมาไว้ทั้งแปดทิศ มุขด้านหน้าของฐานประทักษิณมีรูปสิงห์ รูปนาค ประดับ
วัดช้างรอบวัดช้างรอบ เป็นวัดที่สร้างบนยอดเนิน มีพระเจดีย์ทรงลังกา ซึ่งยอดหักพังหมดแล้ว มีบันไดทางขึ้นทั้งสี่ด้าน ที่ชั้นฐานลานประทักษิณประดับด้วยช้างทรงเครื่องครึ่งตัว จำนวน 68 เชือก ระหว่างช้างแต่ละเชือกมีภาพปั้นรูปลายพรรณพฤกษาในพระพุทธศาสนา เช่น ต้นโพธิ์ และต้นสาละ เป็นต้น
ติดต่อสอบถาม:ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

การเดินทางไป อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
เริ่มจากวัดริมทาง

เริ่มจากวัดริมทาง เดินทางเข้าชมอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรด้านประตูบริเวณโรงเรียนบ้านบ่อสามแสน ผ่านวัดอาวาสใหญ่ตามเส้นทางเข้ามาเรื่อยๆ จะเห็นโบราณสถานแรกด้านซ้ายมือคือวัดริมทาง ก่อนถึงวัดริมทางยังมีทางแยกเข้าวัดมะเคล็ด วัดพการาม ได้อีก แต่ถ้าหากมีเวลาจำกัดก็ต้องตามเส้นทางหลักเข้าไป วัดช้างรอบซึ่งผ่านวัดริมทางนี้

วัดริมทาง

วัดริมทาง อายุราวพุทธศตวรรษที่ ๒๐-๒๑ (พ.ศ.๒๑๐๐-๒๒๙๙) วัดนี้อยู่ในกลุ่มวัดทางด้านเหนือของเขตอรัญญิกเมืองกำแพงเพชร โบราณสถานที่เป็นประธานของวัดคือ วิหารก่อศิลาแลง ล้อมรอบด้วยกำแพงวัดซึ่งใช้ศิลาแลงแท่งสี่เหลี่ยมปักเรียงต่อกันไป นอกจากนี้ยังมีฐานศาลา ฐานกุฎิสงฆ์ บ่อน้ำ และที่อาบน้ำด้วย

advertize

วัดป่ามืด

วัดป่ามืด จากวัดริมทางไปตามเส้นทางในอุทยานประวัติศาสตร์จะผ่านวัดช้างรอบ วัดพระสิงห์ วัดพระสี่อิริยาบถ วัดพระนอน ซึ่งได้แยกรูปออกไปบรรยายต่างหากเพื่อให้ได้ข้อมูลที่ครบถ้วนและไม่ยากเกินไป อ่านที่ข้อมูลของแต่ละวัดอีกทีนะครับ
 เมื่อผ่านวัดต่างๆ ที่กล่าวมาแล้วก็จะมีพื้นที่วัดอีกกลุ่มหนึ่ง เริ่มที่วัดป่ามืด ซึ่งมีวัดป่ามืดใน วัดป่ามืดนอก

วัดหมาผี

วัดหมาผี ถัดเข้ามาจากวัดป่ามืด มีอีกหลายๆ วัดติดๆ กันเข้ามาเรื่อยๆ มาสะดุดอยู่ที่วัดแห่งนี้ ชื่อวัดหมาผี สภาพที่เหลืออยู่มีหลักฐานไม่มากชิ้น ก็เลยถ่ายมาเฉพาะภาพด้านหน้ามุมไกลให้เห็นป้ายชื่อวัดเท่านั้นเอง

วัดมณฑป

วัดมณฑป ชื่อวัดมาจากลักษณะของเจดีย์ทรงมณฑป (ฐานรูปจตุรัสเรือนธาตุก่อเป็นแท่งสูง มีซุ้มเพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปภายในคล้ายมณฑป) มีเจดีย์รายสี่องค์ตั้งอยู่หลังวิหาร สิ่งก่อสร้างทั้งหมดนี้ล้อมรอบด้วยกำแพงรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีทางเข้าสี่ทาง มีบ่อน้ำอยู่นอกกำแพง ลักษณะสถาปัตยกรรมของวัดมณฑปอาจกล่าวได้ว่าสร้างขึ้นประมาณปลายพุทธศตวรรษที่ ๑๙-๒๐
 อยู่ถัดจากวัดหมาผีมาไม่ไกลนัก เมื่อถึงวัดนี้แล้วก็ขับกลับออกไปทางเดิมจนถึงวัดพระนอนเพื่อออกจากอุทยานประวัติศาสตร์โซนนี้ไปอีกโซนหนึ่ง

advertize

วัดสระแก้ว

วัดสระแก้ว อยู่ตรงประตูเข้าออกอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร สำหรับอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรมีแบ่งพื้นที่กันและอยู่ไกลกันมาก แต่ซื้อตั๋วเข้าชม ราคาตั๋วก็มีเข้าชมโซนเดียว หรือ ชมทั้งหมด 2 ราคาครับ ถ้าซื้อ 2 โซนก็เข้าชมแต่ละโซนได้ไม่ต้องซื้ออีกรอบ

มรดกโลก

มรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์ สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร
คณะกรรมการมรดกโลกแห่งอนุสัญญาคุ้มครองมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก ได้ประกาศเมื่อปี พุทธศักราช 2534 ให้อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย-ศรีสัชนาลัย-กำแพงเพชร เป็นมรดกโลกเนื่องจากหลักฐานที่ปรากฏ แสดงให้เห็นถึงผลงานอันล้ำเลิศทางสถาปัตยกรรมไทยยุคแรก ความงดงามอลังการของศิลปกรรม และสถาปัตยกรรมแห่งอาณาจักรสุโขทัย เป็นประจักษ์พยานของความรุ่งเรืองในอดีต แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญา และประวัติศาสตร์การก่อตั้งประเทศ
 หลักฐานที่เป็นผลงานอันเลิศนี้ ปรากฏอยู่มากมายในอุทยานประวัติศาสตร์ทั้ง 3 แห่ง ซึ่งถือได้ว่าเป็นต้นแบบของศิลปะไทย ทั้งด้านสถาปัตยกรรมและประติมากรรมที่ส่งอิทธิพลต่อมายังศิลปะสมัยอยุธยา

ประตูเข้าออกระหว่างโซนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ประตูเข้าออกระหว่างโซนของอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร 

ร้านอาหารบ้านท่านเรือนคุณ

ร้านอาหารบ้านท่านเรือนคุณ อยู่ระหว่างทางพอดีสำหรับนักท่องเที่ยวมาเที่ยวแล้วเกิดหิวหรือได้เวลาเที่ยงพอดีก็ลองเข้าไปอุดหนุนร้านนี้

แผนผังอุทยาน

แผนผังอุทยาน อยู่หน้าวัดพระนอน แต่อยากจะบอกให้เปลี่ยนเถอะครับ อ่านไม่รู้เรื่องเลย

แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 20151

แผนที่ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


อัยยะปุระ

อัยยะปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา, เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมบ้านปู

โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง

บาราลี

บาราลี บีช รีสอร์ท

อมารี

อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ

ปานวิมาน

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

เกาะช้าง

เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท

เซ็นทารา

เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท

คลองพร้าว

คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในกำแพงเพชร

ไม่มีกิจกรรมในกำแพงเพชร
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน กำแพงเพชรน้ำตกคลองน้ำไหล (น้ำตกปางควาย)


บ่อน้ำพุร้อนพระร่วง (บึงสาป)


วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


น้ำตกคลองลาน


วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


หลวงพ่อเพชร วัดบาง


วัดช้างรอบ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


วัดพระสี่อิริยาบถ-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


ตลาดกล้วยไข่

ใหม่/อัพเดต


วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน

ร้านอาหารบ้านอีสาน นครสวรรค์

Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี