หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> หอไตรวัดคูยาง

หอไตรวัดคูยาง


 

 หอไตรวัดคูยาง ตั้งอยู่ที่ถนนวิจิตร เขตเทศบาลเมืองกำแพงเพชร เป็นสถาปัตยกรรมสมัยรัตนโกสินทร์ หอไตรนี้สร้างไว้กลางน้ำและมีใต้ถุนสูงเพื่อป้องกันปลวกแมลงสาบและหนู เข้าไปกัดทำลายพระไตรปิฎก หนังสือ และคัมภีร์ทางพระพุทธศาสนา

การเดินทางไปหอไตรวัดคูยาง กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

วัดคูยางกลางสามแยก

วัดคูยางกลางสามแยก สำหรับการเดินทางมายังวัดคูยางในเมืองกำแพงเพชรสำหรับคนที่ไม่เคยมา จากถนนพหลโยธินเข้าเมืองกำแพงเพชรข้ามสะพานแม่น้ำ ถึงวงเวียนลานโพธิ์ ให้เลี้ยวขวา ตรงนี้เรียกว่าถนนราชดำเนิน 1 จะเห็นว่าเป็นวันเวย์ให้ตรงไปตามทางถึงวัดเทพโมฬีอยู่ขวามือ ให้ตรงไปอีก สี่แยกที่สองให้เลี้ยวซ้าย เรียกว่าถนนวิเชียร ผ่านหน้าวัดคูยางพอดี แต่ในกรณีของผม ผมแวะไหว้พระที่วัดเทพโมฬี แล้วขับตรงไปเรื่อยๆ จนถึงวัดบาง แวะเข้ากราบพระคู่บ้านคู่เมืองหลายองค์ในวัดบาง ได้แก่หลวงพ่อเพชร หลวงพ่อสุโขทัย ออกจากวัดบาง ย้อนกลับทางเดิมไม่ได้เพราะเป็นวันเวย์ ก็เลยเลี้ยวซ้ายเข้าถนนเจริญสุข เลี้ยวซ้ายอีกทีถนนวิจิตร ขับตรงมาตามทางจะถึงทางแยกหน้าวัดคูยางพอดีอย่างที่เห็น

หอไตรวัดคูยาง

 เป็นจุดเด่นของวัดคูยาง ซึ่งที่จริงวัดคูยางเป็นวัดสำคัญวัดหนึ่งของกำแพงเพชร มีวิหารขนาดใหญ่ มีอุโบสถสูงเด่นตระหง่าน แต่ปกติทางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าชม คงให้ชมเพียงหอไตร อันเป็นภูมิปัญญาของช่างไทยในการเก็บรักษาเอกสารสำคัญต่างๆ จากปัญหาปลวกเข้ามากัดแทะ ปัจจุบันคงเหลืออยู่ไม่มาก ซึ่งวัดที่มีหอไตรกลางน้ำตั้งอยู่ ส่วนใหญ่ก็จะกลายมาเป็นจุดเด่นที่ดึงดูดความสนใจของนักท่องเที่ยว นอกเหนือจากการมาชมหอไตรหลังนี้แล้ว คนจำนวนมากก็จะมาปล่อยปลาลงในน้ำใต้หอไตร หรือไม่ก็มาเลี้ยงอาหารปลากัน เป็นสถานที่พักผ่อนแห่งหนึ่งซึ่งค่อนข้างสงบ

advertize

พระพุทธรูปหินอ่อนวัดคูยาง

พระพุทธรูปหินอ่อนวัดคูยาง เมื่อทางวัดไม่ได้เปิดให้เข้าไหว้พระในโบสถ์ แต่ก็จะสร้างศาลาไม้ริมน้ำประดิษฐานพระพุทธรูปและรูปเหมือนพระดังๆ ทำด้วยหินอ่อนทั้งองค์ ไว้ให้สักการะไหว้พระขอพร

บรรยากาศวัดคูยาง

บรรยากาศวัดคูยาง 

เจดีย์วัดคูยาง

เจดีย์วัดคูยาง 

advertize

เจดีย์วัดคูยาง

เจดีย์วัดคูยาง ที่อยู่ติดกับเจดีย์สีขาวนี้ก็คือวิหาร เป็นวิหารแบบโล่งไม่มีผนังปิดทึบ วิหารหลังนี้มีขนาดใหญ่มาก

อุโบสถวัดคูยาง

อุโบสถวัดคูยาง เป็นสิ่งที่เราจะมองเห็นได้แต่ไกลเหมือนในภาพแรก เพราะโบสถ์มีลักษณะสูงใหญ่มาก

หอไตรวัดคูยาง

 

หอไตรวัดคูยาง

 

วงเวียนลานโพธิ์

วงเวียนลานโพธิ์ เป็นจุดสังเกตุที่ดีของนักท่องเที่ยวที่ไม่ค่อยชินทางในเมืองกำแพงเพชรมากนัก เป็นจุดที่เราจะต้องผ่านบ่อย อยู่ไม่ไกลจากวัดคูยาง

แผนที่ หอไตรวัดคูยาง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปหอไตรวัดคูยาง กำแพงเพชร