หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์

หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์


 

 หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ วัดสว่างอารมณ์ อยู่ในตำบลนครชุม เป็นพระพุทธรูปแบบเชียงแสนขนาดใหญ่ หน้าตักกว้าง 2.87 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร มีพุทธลักษณะที่งดงามยิ่งเป็นหลักฐานสำคัญประกอบข้อเท็จจริงถึงความสัมพันธ์ระหว่างกำแพงเพชรและหัวเมืองฝ่ายเหนือ

ประวัติหลวงพ่ออุโมงค์หลวงพ่ออุโมงค์เป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน (ก่อนสุโขทัย) ขนาดหน้าตักกว้าง 2.87 เมตร สูงเกือบ 3 เมตร จากการบอกเล่าพบหลวงพ่อในดินลักษณะคล้ายจอมปลวกจึงขุดกันออกมา มองดูคล้ายท่านอยู่ในอุโมงค์ สันนิษฐานว่าคงหลบพวกพม่าที่มาตีเมืองในสมัยนั้น หรือปราฏิหารย์ของท่านก็ไม่อาจทราบได้ ท่านเป็นที่เคารพบูชาของชาวนครชุม และชาวกำแพงเพชรมาเป็นเวลาช้านาน เมื่อถึงวันเพ็ญเดือน 4 ชาวจังหวัดกำแพงเพชร จะจัดงานประเพณีนมัสการปิดทอง "หลวงพ่ออุโมงค์" เป็นประจำทุกปี

การเดินทางไปหลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์ จากประวัติของพระพุทธรูปได้จากคำบอกเล่าต่อๆ กันมาว่ามีคนพบพระพุทธรูปองค์นี้อยู่ในดินคล้ายจอมปลวก ชาวบ้านพากันขุดท่านออกมา แลดูเหมือนท่านอยู่ในอุโมงค์ เมื่อมาประดิษฐาน ณ วัดสว่างอารมณ์ ทางวัดก็คงจะสร้างมณฑปสี่เหลี่ยมมีทางเข้าออกด้านหน้าทางเดียว ส่วนมุขที่ต่อยื่นออกมาจากมณฑป มองดูเหมือนว่าจะสร้างต่อกันในยุคหลังๆ

 การเดินทางไปวัดสว่างอารมณ์ จากในเมืองกำแพงเพชร ใช้ทางหลวงหมายเลข 101 ข้ามสะพานแม่น้ำปิง ถึงถนนพหลโยธินเลี้ยวขวาไปทางตำบลนครชุม (ทางไปจังหวัดตาก) ประมาณ 200 เมตร ชิดซ้ายเข้าทางคู่ขนานเตรียมลอดสะพานข้ามคลอง พอลอดสะพานได้แล้วจะมีทางแยกเข้าตลาดนครชุม ขับตามทางไปไม่ไกลก็จะมีสะพานข้ามไปยังวัดสว่างอารมณ์
 หรืออีกทางหนึ่งจากถนนพหลโยธิน ข้ามสะพานข้ามคลองไปแล้วกลับรถ จากนั้นจะมีทางแยกซ้ายมือบริเวณสถานีอนามัยนครชุมขับไปตามป้ายบอกทางวัดสว่างอารมณ์

 วิหารหลวงพ่ออุโมงค์อยู่ตรงเชิงสะพานข้ามคลองไปตลาดนครชุม มีประตูเหล็กปิดไว้แต่ไม่ได้ล็อค เปิดเข้าไปได้เลย

วิหารพระนอน

วิหารพระนอน บริเวณเดียวกันกับวิหารหลวงพ่ออุโมงค์ มีวิหารอีก 2 หลัง ประดิษฐานพระพุทธรูป 2 องค์ หลังหนึ่งเป็นพระนอนมีขนาดยาวพอสมควรติดริมคลอง

advertize

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์ เมื่อเปิดประตูเหล็กออก หลังจากไหว้หลวงพ่ออุโมงค์แล้วเราควรจะปิดไว้ตามเดิม คิดว่าทางวัดคงสร้างไว้กันหมาเข้าไปในวิหาร องค์หลวงพ่ออุโมงค์ที่เราเห็นจะดูเหมือนท่านอยู่ในอุโมงค์จริงๆ อย่างที่เห็น พระพุทธรูปองค์นี้เป็นที่เคารพสักการะของชาวบ้านกำแพงเพชรมาช้านาน

หลวงพ่ออุโมงค์

หลวงพ่ออุโมงค์ 

หลวงพ่ออุโมงค์

หลวงพ่ออุโมงค์ 

advertize

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์

วิหารหลวงพ่ออุโมงค์ ภาพด้านหลังของวิหาร บริเวณหน้าโบสถ์ มองหลายๆ ด้านเราจะเห็นว่ามีเจดีย์ล้อมวิหารอยู่ 4 ด้าน

โบสถ์วัดสว่างอารมณ์

โบสถ์วัดสว่างอารมณ์ เป็นโบสถ์หลังเล็กๆ แบบเรียบง่าย

บริเวณวัดสว่างอารมณ์

บริเวณวัดสว่างอารมณ์ จบการชมวัดสว่างอารมณ์ ไหว้หลวงพ่ออุโมงค์กันแล้วก็มาเดินดูบริเวณวัด ก็จะมีหอระฆัง พระพุทธรูปปางลีลาหรือปางประทานพร เรียกกันว่าหลวงพ่อประทานพร ลึกเข้าไปก็จะมีศาลาและเขตสังฆาวาส

แผนที่ หลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปหลวงพ่ออุโมงค์ วัดสว่างอารมณ์ กำแพงเพชร