หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร


 

 ตั้งอยู่บริเวณวัดพระแก้ว และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติฯ เมืองกำแพงเพชร เป็นเมืองที่มีนามอันเป็นมงคล ซึ่งหมายถึง ความมั่นคง ประดุจเป็นเมืองที่มีปรการทำด้วยเพชร ศาลหลักเมืองกำแพงเพชรจึงเป็นสิ่งที่พ้องกับความมั่นคง ไม่หวั่นไหว จึงเหมาะสำหรับขอพรเกี่ยวกับที่อยู่อาศัย อาชีพ ของหาย ของรัก ฯลฯ

บทสวดบูชา
ตั้งนะโม 3 จบ
สิโรเมเทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง ทีปะธูปะจะปุขผัง สักการะ วันทะนัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง โพธะนานัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อนุรักษ์ขันตุ อาโรขายนะ สุขานะจะ

การเดินทางไปศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง

ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านเมือง 

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร

ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร บทสวดบูชา ตั้งนะโม 3 จบ
สิโรเมเทพเทวานัง พระหลักเมืองเทวานัง ทีปะธูปะจะปุขผัง สักการะ วันทะนัง สูปะพยัญชนะสัมปันนัง โพธะนานัง สารีนัง อุททะกัง วะรัง เตปิตุมเห อนุรักษ์ขันตุ อาโรขายนะ สุขานะจะ

advertize

เครื่องเซ่นไหว้

เครื่องเซ่นไหว้ 

แผนที่ ศาลหลักเมืองกำแพงเพชร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศาลหลักเมืองกำแพงเพชร