หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


 

 วัดพระแก้ว ตั้งอยู่กลางเมืองกำแพงเพชร เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มโบราณสถานมรดกโลกในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร เป็นวัดที่สำคัญอยู่ติดกับบริเวณวังเช่นเดียวกับวัดพระศรีสรรเพชญ์ ที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา หรือวัดมหาธาตุกลางเมืองสุโขทัย ภายในบริเวณวัดประกอบด้วยเจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ วิหาร มณฑป อุโบสถ และเจดีย์ราย ทั้งหมดล้อมรอบด้วยกำแพงศิลาแลงเป็นแท่งๆ โดยรอบ

    วัดพระธาตุ ตั้งอยู่ด้านทิศตะวันออกของวัดพระแก้ว มีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ ข้างละ 1 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ

การเดินทางไปวัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

ผังเมืองกำแพงเพชร

ผังเมืองกำแพงเพชร การเดินทางมาอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรด้านวัดพระแก้วและวัดพระธาตุจากอุทยานประวัติศาสตร์โซนแรก(ที่ประกอบไปด้วยวัดพระสี่อิริยาบส วัดพระสิงห์ วัดช้างรอบ ฯลฯ) ต้องออกจากประตูอุทยานประวัติศาสตร์ที่มีป้ายมรดกโลก แล้วมาทางศาลหลักเมืองกำแพงเพชร จากนั้น จอดรถไว้ที่ศาลหลักเมืองแล้วเดินมาจะสะดวกกว่า แต่ภาพนี้เราขับรถมาจอดอีกด้านหนึ่ง(วัดพระธาตุ) ซึ่งเวลาเดินไปวัดพระแก้วแล้วเดินย้อนมาที่รถจะำไกลกว่า มาถึงที่จอดรถด้านวัดพระธาตุมีผังเมืองกำแพงเชรให้ดูสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ

กำแพงวัดพระแก้ว

กำแพงวัดพระแก้ว หลังจากถ่ายรูปผังเมือง เราก็ย้ายรถมาจอดด้านข้างศาลหลักเมือง แล้วเดินเอา จะผ่านกำแพงวัดเป็นศิลาแลงยาวๆ หาช่องประตูเข้าไป

advertize

เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ

เจดีย์ทรงกลมที่ฐานมีช้างรอบ หนึ่งในสถานที่สำคัญของวัดพระแ้ก้ว จากตรงนี้ยังไม่ถึงประตูทางเข้าจึงต้องถ่ายจากนอกกำแพงหามุมที่มองเห็นช้างรอบฐานเจดีย์

วิหารวัดพระแก้ว

วิหารวัดพระแก้ว ประกอบด้วยพระพุทธรูปประดิษฐานอยู่ด้านหน้า 1 องค์ ด้านหลังลึกเข้าไปมีพระนอน และพระพุทธรูปอีก 2 องค์

พระพุทธรูปเก่าที่ยังสมบูรณ์

พระพุทธรูปเก่าที่ยังสมบูรณ์ เป็นมุมนิยมมุมหนึ่งของวัดพระแก้ว มองเห็นพระพุทธรูป 3 องค์อย่างชัดเจน

advertize

ร่มรื่นในวัดพระแก้ว

ร่มรื่นในวัดพระแก้ว ด้านข้างของวัดมีต้นไม้ใหญ่ พระพุทธรูปที่เห็นนี้คงจะประดิษฐานอยู่ในมณฑปแยกอยู่องค์เดียว

เจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม

เจดีย์ประธานที่ฐานมีสิงห์ล้อม เป็นองค์ประธานตั้งอยู่บนฐานยกสูง รายล้อมด้วยกำแพงศิลาแลง

เจดีย์องค์ประธานวัดพระแก้ว

เจดีย์องค์ประธานวัดพระแก้ว ภาพมุมกว้างต้องขึ้นไปถ่ายจากฐานอุโบสถ

รูปแบบสันนิษฐาน

รูปแบบสันนิษฐาน วัดพระแก้วตามที่สันนิษฐานจากหลักฐานที่เหลืออยู่

อุโบสถวัดพระแก้ว

อุโบสถวัดพระแก้ว 

กำแพงด้านหน้าวัดพระแก้ว

กำแพงด้านหน้าวัดพระแก้ว เดินมาถึงตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณกำแพงระหว่างวัดพระแก้วและวัดพระธาตุจากตรงนี้สามารถมองเห็นทั้งสองวัด มีกำแพงเตี้ยๆ ที่เหลืออยู่บอกอาณาเขตของแต่ละวัด

วัดพระธาตุ อยู่ใกล้กันกับวัดพระแก้ว

วัดพระธาตุ อยู่ใกล้กันกับวัดพระแก้ว พระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมเป็นประธาน ล้อมรอบด้วยระเบียงคดที่เชื่อมต่อกับวิหารด้านทิศตะวันออก ที่สองข้างวิหารมีเจดีย์รายอยู่ ข้างละ 1 องค์ มีกำแพงแก้วล้อมรอบ

ต้นกระบากใหญ่

ต้นกระบากใหญ่ ขากลับเดินไปศาลหลักเมืองเพื่อกลับไปที่รถแวะเก็บภาพต้นกระบากใหญ่ข้างวัดพระแก้ว เทียบขนาดคนกับต้นไม้ให้เห็นกันชัดๆ

ป้ายวัดพระแก้ว

ป้ายวัดพระแก้ว 

แผนที่ วัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระแก้ว-พระธาตุ อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร