หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> วัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


 

 วัดพระสิงห์ ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบถไปทางทิศเหนือประมาณ 100 เมตร สันนิษฐานว่าใช้เวลาสร้างถึง 2 สมัย คือ สมัยสุโขทัยและสมัยอยุธยา ผังรวมของวัดแบ่งเขตพุทธาวาสให้อยู่ในกลุ่มกลางล้อมรอบด้วยเขตสังฆาวาสหรือกุฏิสงฆ์ โดยมีพระเจดีย์ฐานสี่เหลี่ยมมีซุ้มทั้ง 4 ด้านเป็นประธาน ด้านหน้าเป็นพระอุโบสถขนาดใหญ่ ยกฐานประทักษิณสูง บนฐานประทักษิณนี้ประดิษฐานพัทธสีมาไว้ทั้งแปดทิศ มุขด้านหน้าของฐานประทักษิณมีรูปสิงห์ รูปนาค ประดับ

การเดินทางไปวัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

วัดพระสิงห์

วัดพระสิงห์ จากวัดช้างรอบเดินทางมาวัดพระสิงห์ อยู่ห่างกันพอสมควร แต่จากวัดพระสิงห์ไปวัดพระนอน วัดพระสี่อิริยาบถ ก็ไม่ไกลกันมาก

ใบเสมาด้านหน้าองค์พระประธาน

ใบเสมาด้านหน้าองค์พระประธาน 

advertize

พระประธานวัดพระสิงห์

พระประธานวัดพระสิงห์ อุโบสถเป็นอาคารรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก่อด้วยศิลาแลง ตั้งอยู่บนฐานประทักษินขนาดใหญ่ โดยผนังด้านข้างใช้ศิลาแลงก่อเป็นราวลูกกรงสูงจากฐานขึ้นมาเพียงเล็กน้อย ชานด้านหน้าพบหลักฐานการประดับสิงห์และทวารบาลปูนปั้น บนลานประทักษินเป็นที่ตั้งของอุโบสถที่ก่อฐานย่อมุมเป็นมุขยื่นออกมาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง ภายในอุโบสถปรากฏแนวแท่นอาสนสงฆ์และแท่นประดิษฐานพระประธาน (ฐานชุกชี) ซึ่งพระพุทธรูปปูนปั้นยังคงเหลือร่องรอยเฉพาะส่วนของโกลนศิลาแลง โดยอุโบสถหลังนี้เดิมเป็นวิหารแต่เนื่องจากการปฏิสังขรณ์ในช่วงสมัยอยุธยาจึงได้มีการเปลี่ยนหน้าที่ของอาคารหลังนี้จากวิหารเป็นอุโบสถ โดยมีการปักใบเสมาโดยรอบฐานอาคาร

มองจากรั้ววัดพระสิงห์

มองจากรั้ววัดพระสิงห์ วัดพระสิงห์ เป็นวัดที่มีพื้นที่ค่อนข้างกว้างดูจากระยะทางจากประตูกำแพงทางเข้า ไปจนถึงอุโบสถมีระยะทางค่อนข้างไกล พระพุทธรูปที่เหลืออยู่เพียงส่วนโกลนศิลาแลงมองเห็นแต่ไกล

แผนที่ วัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระสิงห์-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร