หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

ภาพอัพเดตล่าสุดของ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม:
  ร่วมสืบสานประเพณีโบราณในงาน "ประเพณีนบพระเล่นเพลงและงานกาชาด" ประจำปี 2560
โดยงานครั้งนี้จัดขึ้นในวันที่ 11-20 กุมภาพันธ์ ณ วัดพระบรมธาตุ ตำบลนครชุมและบริเวณสนามหน้าที่ว่าการอำเภอเมืองกำแพงเพชร ภายในงานเต็มไปด้วยกิจกรรมต่างๆ อาทิ การแห่นมัสการพระบรมธาตุนครชุม การออกร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นบ้าน และการแสดงทางวัฒนธรรมที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ร่วมงานมากมาย
ภาพ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

โพสต์เมื่อวันที่ : 2017-02-13 09:08:04


วัดพระบรมธาตุเจดียาราม


 วัดพระบรมธาตุเจดียาราม มีเจดีย์แบบพม่า 1 องค์ สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อย่างศิลปะสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่าเนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัยและอยุธยามากมาย

ที่จริงวัดนี้ก็รวมอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แต่ทั้งนี้เราขอนำมารวมกับศาลหลักเมืองแทนเนื่องจากสภาพของวัดไม่ได้เป็นหินศิลาแลง ดูโบราณแต่อย่างใด

การเดินทางไปวัดพระบรมธาตุเจดียาราม กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม

วัดพระบรมธาตุเจดียาราม มีเจดีย์แบบพม่า 1 องค์ สันนิษฐานว่าเดิมคงเป็นเจดีย์ทรงพุ่มข้าวบิณฑ์ อย่างศิลปะสุโขทัย แต่ปัจจุบันเป็นเจดีย์แบบพม่าเนื่องจากเศรษฐีพม่าผู้หนึ่งได้มาบูรณะเมื่อประมาณ 100 ปี มาแล้ว ในพระอุโบสถมีพระพุทธรูปสัมฤทธิ์สมัยสุโขทัยและอยุธยามากมาย
 ที่จริงวัดนี้ก็รวมอยู่ในอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร แต่ทั้งนี้เราขอนำมารวมกับศาลหลักเมืองแทนเนื่องจากสภาพของวัดไม่ได้เป็นหินศิลาแลง ดูโบราณแต่อย่างใด

หน้าตรงกว้างๆขององค์เจดีย์

หน้าตรงกว้างๆขององค์เจดีย์ 

advertize

อีกมุมหนึ่ง

อีกมุมหนึ่ง 

แผนที่ วัดพระบรมธาตุเจดียาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระบรมธาตุเจดียาราม กำแพงเพชร