หน้าหลัก >> กำแพงเพชร >> วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร


 

 วัดพระนอน มีกำแพงศิลาแลงปักล้อมรอบวัดไว้ทั้ง 4 ด้าน ด้านหน้าวัดมีบ่อน้ำสี่เหลี่ยม มีห้องอาบน้ำและศาลาน้ำ ฐานและเสาเป็นศิลาแลงมีทางเท้าปูด้วยศิลาแลง มีโบสถ์ขนาดใหญ่ตั้งอยู่ด้านหน้า ด้านหลังเป็นวิหารพระนอน ก่อสร้างด้วยเสาศิลาแลงขนาดใหญ่ หลักฐานทางประติมากรรมที่พบคือ ใบเสมารูปเทพพนม พาลีกับทรพี สันนิษฐานว่าสลักขึ้นในสมัยอยุธยา

การเดินทางไปวัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร

ติดต่อสอบถาม:
ประชาสัมพันธ์จังหวัด โทร. 0 5570 5011, 0 5570 5070
http://www.kamphaengphet.go.th

วัดพระนอน

วัดพระนอน ถัดจากวัดพระสี่อิริยาบสมาไม่ไกลมากก็ถึงวัดพระนอนมุมที่สวยงามหายากหน่อยมีมุมนี้ที่นิยมเอามาลงเว็บกัน ที่เห็นเป็นเหมือนอาคารสี่เหลี่ยมมีเสาและผนังเหลือให้เห็นนี้วิหารพระนอน

เสาแปดเหลี่ยม

เสาแปดเหลี่ยม พระอุโบสถวัดพระนอน อาคารสำหรับพระสงฆ์ทำสังฆกรรม ก่อด้วยศิลาแลงฉาบปูน มีมุขทั้งด้านหน้าและหลังเสา ภายในเป็นเสาแปดเหลี่ยมมีฐานเสมาแปดฐานโดยรอบ ใบเสมาทำจากหินชนวน

advertize

บ่อน้ำวัดพระนอน

บ่อน้ำวัดพระนอน 

แผนที่เส้นทางในอุทยาน

แผนที่เส้นทางในอุทยาน จากวัดพระนอนข้ามถนนมาไม่ไกลมีป้ายข้อมูลและแผนผังอุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชรให้ศึกษา

แผนที่ วัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระนอน-อุทยานประวัติศาสตร์กำแพงเพชร