หน้าหลัก >> ตาก >> เจดีย์ยุทธหัตถี

เจดีย์ยุทธหัตถี


 เจดีย์ยุทธหัตถี หรือ ชาวบ้านเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า เจดีย์ชนช้าง ตั้งอยู่บนดอยช้าง ตำบลเกาะตะเภา ดอยช้างเป็นเนินดินเล็ก ๆ อยู่ทางเหนือของดอยพระธาตุไปเล็กน้อย เจดีย์นี้เป็นโบราณสถาน สร้างในสมัยสุโขทัยมีอายุราว 700 ปีเศษ องค์เจดีย์ยุทธหัตถีอยู่เยื้องกับวัดพระบรมธาตุประมาณ 200 เมตร ลักษณะของเจดีย์ยุทธหัตถีเป็นศิลปะแบบสุโขทัยคล้ายกับองค์อื่นๆ ทั่วไปในเมืองสุโขทัย เป็นทรงพุ่มข้าวบิณฑ์

    จากหลักฐานศิลาจารึกหลักที่ 1 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชกล่าวว่า ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด ได้ยกทัพมาตีกรุงสุโขทัย พ่อขุนศรีอินทราทิตย์ได้ทรงบกทัพมาป้องกันเมืองตาก พ่อขุนรามคำแหงมหาราช โอรสเสด็จติดตามไปด้วยและพทัพทั้งสองได้ปะทะกัน ณ ที่แห่งนี้ พ่อขุนศรีอินทราทิตย์เป็นฝ่ายเพลี่ยงพล้ำเสียทีแก่ขุนสามชนเจ้าเมืองฉอด พ่อขุนรามคำแหงมหาราชจึงได้ไสช้าง เบิกพลเข้าช่วยจนได้รับชัยชนะจึงได้สร้างเจดีย์ขึ้น เพื่อเฉลิมพระเกียรติในการทำยุทธหัตถีมีชัยชนะ

การเดินทางไปเจดีย์ยุทธหัตถี ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

เจดีย์ยุทธหัตถี

เจดีย์ยุทธหัตถี 

เครื่องสักการะ

เครื่องสักการะ บริเวณลานจอดรถมีเต็นท์จำหน่ายเครื่องสักการะสำหรับกราบไหว้บูชาเพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตัวเอง เครื่องสักการะเหล่านี้มักจะมีรูปปั้นไก่ ช้าง ม้า ผ้าหลายสี และประทัด

advertize

ขอพร

ขอพร 

จุดประทัดชื่อเสียงโด่งดัง

จุดประทัดชื่อเสียงโด่งดัง 

ช้างไม้แกะสลัก

ช้างไม้แกะสลัก 

advertize

ตุ๊กตาช้าง ม้า รายรอบเจดีย์ยุทธหัตถี

ตุ๊กตาช้าง ม้า รายรอบเจดีย์ยุทธหัตถี ตุ๊กตาเหล่านี้มีผู้คนนำมาตั้งเป็นเครื่องสักการะเจดีย์แห่งประวัติศาสตร์ชาติไทย

คติเตือนใจโปรดสามัคคี

คติเตือนใจโปรดสามัคคี คำกล่าวของบรรพบุรุษไทยเพื่อคงไว้ซึ่งเอกราชของชาติไทยมาแต่โบราณ เป็นเครื่องเตือนใจคนรุ่นหลังให้รักชาติ

มุมกว้างๆ ทางด้านหน้า

มุมกว้างๆ ทางด้านหน้า 

คติเตือนใจ 2

คติเตือนใจ 2 

ศิลาจารึก

ศิลาจารึก เจดีย์พุ่มข้าวบิณฑ์ ศิลปะปลายพุทธศตวรรษที่ 19-21 พระเจดีย์องค์นี้สมเด็จฯ กรมพระยาดำรงราชานุภาพเสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรเมื่อ พ.ศ.2494 ได้มีพระวินิจฉัยเบื้องต้นว่า น่าสันนิษฐานว่าจะเป็นพระเจดีย์สร้างเพื่อเฉลิมพระเกียรติในการที่ พ่อขุนรามคำแหงชนช้างชนะขุนสามชน เจ้าเมืองฉอดตามที่มีเรื่องราวจารึกไว้ในศิลาจารึกสุโขทัยหลักที่ 1

แผนที่ เจดีย์ยุทธหัตถี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปเจดีย์ยุทธหัตถี ตาก