หน้าหลัก >> ตาก >> ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช


 ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตั้งอยู่ที่ถนนจรดวิถีถ่อง ใกล้กับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ศาลนี้แต่เดิมอยู่ที่วัดดอยเขาแก้วฝั่งตรงข้ามกับตัวเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2490 ชาวเมืองเห็นว่าศาลนั้นไม่สมพระเกียรติ จึงช่วยกันสร้างศาลขึ้นใหม่พร้อมกับให้กรมศิลปากรหล่อพระบรมรูปสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดใหญ่กว่าพระองค์จริงเล็กน้อย ในพระอิริยาบถที่กำลังประทับอยู่บนราชอาสน์ มีพระแสงดาบพาดอยู่ที่พระเพลา ที่ฐานพระบรมรูปมีคำจารึกว่า พระเจ้าตากสินกรุงธนบุรี ทรงพระราชสมภพเมื่อ พ.ศ. 2277 สวรรคต พ.ศ. 2325 รวม 48 พรรษา ศาลนี้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนทั่วไป

การเดินทางไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

ฝรั่งปล่อยนก

ฝรั่งปล่อยนก นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติหลายคนที่มาเที่ยวเมืองไทย ไม่ว่าจะมาเพียงไม่กี่วันหรืออยู่กันนาน ไม่ว่าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเรื่องเกี่ยวกับการสะเดาะเคราะห์ก็ตามแต่วันนี้มีภาพมาให้ดูว่า ชาวต่างชาติก็ปล่อยนกเหมือนกันนะครับ

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ไม่ว่าจะเป็นวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ หรือวันธรรมดา ประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวที่จังหวัดตาก หรือเดินทางผ่าน ต้องแวะสักการะศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินแห่งนี้เสมอ

advertize

ภาพเขียนพระราชประวัติ

ภาพเขียนพระราชประวัติ ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชโดยรอบของผนังจะมีภาพเขียนแสดงเรื่องราวในประวัติศาสตร์ พระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชอย่างสวยงาม

ภาพเขียนพระราชประวัติ 2

ภาพเขียนพระราชประวัติ 2 

ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช

ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช เข้ามาภายในจะเห็นทางเดินเข้าออกด้านข้างทั้งด้านซ้ายและด้านขวา ภายในศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชไม่ให้จุดเทียนธูป เพราะได้ตั้งเชิงเทียนและกระถางธูปไว้ด้านหน้าแล้ว

advertize

ที่ระลึกของทีมงาน

ที่ระลึกของทีมงาน 

ภายในสู่ภายนอก

ภายในสู่ภายนอก ภาพเต็มๆ ของศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเป็นภาพที่นิยมของนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่ที่เดินทางมาที่นี่ ตรงที่ยืนถ่ายรูปอยู่นี้เป็นบานประตูพอดี ฝั่งตรงข้ามมีนักท่องเที่ยวที่กำลังเก็บภาพอยู่ ผมก็ต้องรีบออกมาจากประตูละครับ

ปล่อยนกกันครับผม

ปล่อยนกกันครับผม กิจกรรมหนึ่งที่เห็นได้บ่อยๆ บริเวณหน้าศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช คือการปล่อยนก มีทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รวมไปถึงชาวต่างชาติ

แผนที่ ศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตาก