หน้าหลัก >> ตาก >> วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)


 

 วัดสีตลาราม หรือ วัดน้ำหัก ตั้งอยู่ที่บ้านจีน ถนนตากสิน ตำบลระแหง เป็นวัดเก่าแก่ของจังหวัด เหตุที่ชาวบ้านเรียกวัดน้ำหัก เพราะในสมัยก่อนบริเวณด้านตะวันตกของวัดเป็นแม่น้ำปิง กระแสน้ำไหลหักวน เนื่องจากเมื่อถึงหน้าน้ำหลาก น้ำจากห้วยแม่ท้อซึ่งไหลแรงมากได้ไหลตัดกระแสน้ำของแม่น้ำปิงให้เบนหักมายังท่าน้ำหน้าวัดนี้ ต่อมาได้มีการถมดินสองฝั่งแม่น้ำ ร่องน้ำเปลี่ยนไป จึงไม่มีคุ้งน้ำที่มีกระแสน้ำไหลวนให้เห็นอีก ภายในวัดมีบรรยากาศร่มรื่น โบสถ์ และอาคารเรือนไม้สร้างตามศิลปะยุโรป พระอุโบสถของวัดเคยถูกไฟไหม้แต่ได้มีการสร้างขึ้นใหม่ หน้าอุโบสถมีวิหารคต สร้างด้วยไม้แกะสลักลวดลาย ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยอยุธยา

การเดินทางไปวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

เจดีย์วัดน้ำหัก

เจดีย์วัดน้ำหัก  สิ่งแรกที่ผมได้เห็นในวัดดูโดดเด่นกว่าสิ่งอื่นๆ ก็คือเจดีย์ยอดสูงองค์สีขาวองค์หนึ่งที่อยู่ใกล้ๆ กับกำแพง ล้อมรอบด้วยต้นดอกไม้หลังจากที่เลี้ยวจากถนนพหลโยธิน เข้าซอยเทศบาล 6 ตรงมาจนถึงวัด

วิหารเก่า

วิหารเก่า  ใกล้ๆ กับองค์เจดีย์ มีวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปอยู่ภายในหลายองค์ ประตูเหล็กล็อคอย่างแน่นหนา ก็เลยได้แต่ชมซุ้มประตูไม้แกะสลักค่อนข้างมีอายุที่ติดอยู่นอกวิหาร ลวดลายงานแกะสลักดูเป็นศิลปะแบบพม่า

advertize

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

 

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

 

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

 

advertize

พระอุโบสถ

พระอุโบสถ  จุดเด่นจริงๆ ของวัดแห่งนี้คือสถาปัตยกรรมการก่อสร้างอุโบสถ ที่มีศิลปะผสมผสานกับแนวตะวันตกเป็นโบสถ์ที่แปลกตา

วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก)

 

แผนที่ วัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดสีตลาราม (วัดน้ำหัก) ตาก