หน้าหลัก >> ตาก >> วัดมณีบรรพตวรวิหาร

วัดมณีบรรพตวรวิหาร


 

 วัดมณีบรรพตวรวิหาร อยู่ริมทางหลวงหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน) ใกล้โรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชและหนองน้ำมณีบรรพต อยู่ก่อนเข้าตัวเมืองเล็กน้อย ตั้งอยู่บนเนินเขา เป็นวัดพระอารามหลวงชั้นตรี เป็นวัดหลวงประจำจังหวัด และวัดพัฒนาตัวอย่าง

    มีอีกชื่อว่า "วัดเขาแก้ว" เนื่องจากในอดีดพื้นที่วัดเป็นภูเขาเตี้ยๆ มีหินแก้วน้ำค้าง หรือเขี้ยวหนุมานในบริเวณวัด จึงเป็นที่มาของชื่อวัด สร้างเมื่อปี พ.ศ. 2390 ภายในบริเวณวัดมีเจดีย์ทรงมอญย่อเหลี่ยมไม้ 16 ภายในอุโบสถมีพระบรมสาทิสลักษณ์ของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่พระราชทานแก่วัดนี้ และเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปแสงทอง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปสมัยเชียงแสน หน้าตักกว้าง 30 นิ้ว ชาวบ้านอัญเชิญมาจากวัดร้างแห่งหนึ่งในเขตตำบลแม่ตื่น อำเภอแม่ระมาด เมื่อปี พ.ศ. 2473 ถือเป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ประจำเมืองตาก และด้านหลังมีหอไตรกลางน้ำ กุฏิเรือนไทยหมู่

การเดินทางไปวัดมณีบรรพตวรวิหาร ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

อุโบสถวัดมณีบรรพต

อุโบสถวัดมณีบรรพต  ถ้าจะเกริ่นเรื่องการเดินทางละก็ วัดแห่งนี้มาง่ายมากตามเส้นทางสายหลักเข้าเมืองตากวัดนี้อยู่ด้านซ้ายมือเลยค่อนข้างเห็นได้ชัดติดกับวัดจะเป็นหนองน้ำสาธารณะชื่อมณีบรรพตเหมือนกัน ปกติการมาที่วัดแห่งนี้ก็จะเข้ามาสักการะพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์คู่เมืองตาก แต่พอดีเข้ามาวันพระใหญ่ทางวัดเตรียมจัดงานเลยไมได้เข้าโบสถ์

วัดมณีบรรพตวรวิหาร

  หลังอุโบสถเป็นที่ตั้งของพระเจดีย์สีทององค์นี้ สร้างแบบย่อมุมไม้สิบหก แต่ขนาดย่อมุมไม่ใหญ่นัก เจดีย์องค์นี้มีลานรอบๆ เพียงเล็กๆ เท่านั้นแล้วก็มีกำแพงแก้วกั้นรอบด้าน

advertize

วัดมณีบรรพตวรวิหาร

  ศาลาข้างอุโบสถที่สร้างใหม่ใหญ่สวยงามเป็นศาลาไม้เก่าๆ น่าจะเป็นการรักษาเอาไว้ ไม่งั้นคงจะสร้างใหม่เป็นคอนกรีตไปแล้ว

วัดมณีบรรพตวรวิหาร

  กุฎิเรือนไม้ทรงไทยหมู่ มีอยู่ด้วยกันหลายหลัง ทุกหลังใช้งานจริง มีพระสงฆ์จำวัดอยู่จริงๆ สภาพเลยไม่เหมือนกับกุฎิที่อนุรักษ์ไว้เหมือนกับวัดอื่นๆ

หอไตรกลางน้ำ

หอไตรกลางน้ำ  เป็นหอไตรเก่าแก่ ปัจจุบันไม่ได้ใช้งานแล้ว แต่รักษาเอาไว้ เอาไปชมไม่ได้เพราะดูเหมือนไม้จะเก่ามาก

หน้าบันหอไตร

หน้าบันหอไตร  เป็นหน้าบันไม้แกะสลัก อยู่คู่กับหอไตรหลังนี้มายาวนานมาก

แผนที่ วัดมณีบรรพตวรวิหาร และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดมณีบรรพตวรวิหาร ตาก