หน้าหลัก >> ตาก >> วัดชุมพลคีรี

วัดชุมพลคีรี


 วัดชุมพลคีรี ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลตำบลแม่สอด เป็นวัดเก่าแก่มีอายุกว่า 200 ปี มีเจดีย์สร้างใหม่จำลองแบบมาจากเจดีย์ชเวดากองของสหภาพพม่า ภายในโบสถ์ประดิษฐานพระพุทธรูปประธานปางมารวิชัย ส่วนในวิหารเป็นที่เก็บกลองโบราณมีอายุกว่า 200 ปี

การเดินทางไปวัดชุมพลคีรี ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

คลิกชมรูปภาพวัดชุมพลคีรี จาก Google

แผนที่ วัดชุมพลคีรี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดชุมพลคีรี ตาก