หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> โป่งน้ำร้อนเมืองแปง

โป่งน้ำร้อนเมืองแปง


 โป่งน้ำร้อนเมืองแปง อยู่ในเขตบ้านเมืองแปง ตำบลเมืองแปง เป็นบ่อน้ำพุร้อนขนาดใหญ่ ห่างจากอำเภอปายประมาณ 28 กิโลเมตร จากอำเภอปายใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 1095 (ปาย - แม่มาลัย) ประมาณ 4-5 กิโลเมตร และแยกเข้าเส้นทางหมายเลข 1265 ด้านขวามือตรงบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 85 - 86 ใกล้กับหน่วยพิทักษ์และรักษาป่าแม่ปิง ระยะทางอีกประมาณ 23 กิโลเมตร ช่วงแรกจะเป็นเส้นทางลาดยาง ประมาณ 10 กิโลเมตร จากนั้นยังคงเป็นทางลูกรัง อุณหภูมิของน้ำร้อนสูงถึง 95 องศาเซลเซียส และพลุ่งขึ้นเป็นระยะๆ

การเดินทางไปโป่งน้ำร้อนเมืองแปง แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

ลวกไข่บ่อน้ำร้อน

ลวกไข่บ่อน้ำร้อน 

สุกแล้ว

สุกแล้ว 

แผนที่ โป่งน้ำร้อนเมืองแปง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปโป่งน้ำร้อนเมืองแปง แม่ฮ่องสอน