หน้าหลัก >> ตาก >> ประติมากรรมกระทงสาย

ประติมากรรมกระทงสาย


 

 ประติมากรรมกระทงสาย ตั้งอยู่ตรงข้ามกับสำนักงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 4 เป็นสวนสาธารณะที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ งานประเพณีลอยกระทงสาย ซึ่งเป็นประเพณีที่ชาวเมืองตากมีความภาคภูมิใจและมีเอกลักษณ์เฉพาะที่หาชมได้แห่งเดียวในประเทศไทย

การเดินทางไปประติมากรรมกระทงสาย ตาก

ติดต่อสอบถาม:
การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ตาก
0 5551 4341-3, 0 5551 4344
http://www.tourismthailand.org/tak

คลิกชมรูปภาพประติมากรรมกระทงสาย จาก Google

แผนที่ ประติมากรรมกระทงสาย และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปประติมากรรมกระทงสาย ตาก