หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> แม่น้ำปาย

แม่น้ำปาย


 

 แม่น้ำปาย เป็นแม่น้ำที่ใหญ่และยาวที่สุดของจังหวัดแม่ฮ่องสอน เกิดจากทิวเขาถนนธงชัยและทิวเขาแดนลาวในเขตอำเภอปายไหลผ่าน 3 อำเภอในจังหวัดเดียว คือ อ.ปาย-อ.ปางมะผ้า-อ.เมือง ก่อนจะไหลลงสู่แม่น้ำสาละวิน แต่ละช่วงมีทิวทัศน์ธรรมชาติที่สวยงาม แล้วไหลลงมาทางทิศใต้ผ่านอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน ไปบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน (แม่น้ำคง) ในเขตรัฐคะยา สหภาพพม่า มีความยาวประมาณ 180 กิโลเมตร กว้างประมาณ 30 เมตร และลึกประมาณ 7 เมตร ท้องน้ำมีลักษณะเป็นกรวดทราย และในฤดูแล้งน้ำลึกประมาณ 1 เมตร ตลอดลำน้ำปายนี้สามารถล่องแพได้

    การล่องแก่งแม่น้ำปาย รวมระยะทางประมาณ 50 กิโลเมตร ระดับความยากของแก่งมีตั้งแต่ระดับ 1-4 ช่วงฤดูฝนอาจถึงระดับ 5 ซึ่งมีความยากมากและระดับน้ำรุนแรง นักท่องเที่ยวจะได้สัมผัสธรรมชาติที่สวยงามและความสนุกสนานตลอดสายน้ำ เช่น เล่นน้ำตกซู่ซ่า ผจญภัยในถ้ำ แช่ตัวใบบ่อโคลน กระโดดหน้าผาสูง ช่วงเวลาที่หมาะสมกับการล่องแก่ง คือ เดือน มิถุนายน-กุมภาพันธ์ของทุกปี

    มีโปรแกรม ทั้ง 2 วัน 1 คืน และ 1 วัน ราคาประมาณ 1,500 บาท ต่อคน การล่องแก่งต้องอาศัยผู้เชี่ยวชาญท้องถิ่น

    ติดต่อล่องแก่ง
    ปายแอดเวนเจอร์ โทร. 0 5369 9385
    ไทยแอดเวนเจอร์ โทร. 0 5369 9111
    แม่ฮ่องสอนแอดเวนเจอร์ โทร. 0 5361 4286
    ปาย อิน เดอะ สกาย โทร. 0 5369 8145, 0 5369 9090
    สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยว จังหวัดแม่ฮ่องสอน
    โทร. 0 5361 2982-3
    โทรสาร 0 5361 2984
    E-mail: tatmhs@tat.or.th

การเดินทางไปแม่น้ำปาย แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

ล่องแพแม่น้ำ

ล่องแพแม่น้ำ 

ช่างภาพของทีม

ช่างภาพของทีม 

advertize

แม่น้ำปาย

แม่น้ำปาย 

ริมฝั่ง

ริมฝั่ง 

แผนที่ แม่น้ำปาย และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปแม่น้ำปาย แม่ฮ่องสอน