หน้าหลัก >> นครราชสีมา >> อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี


 

 อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี (คุณหญิงโม หรือ ย่าโม) เป็นอนุสรณ์แด่วีรกรรมอันกล้าหาญของวีรสตรีไทย หรือย่าโม ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกกันติดปากโดยทั่วไป สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2476 ตั้งอยู่กลางเมือง ชาวต่างถิ่นที่แวะมาเยือนและชาวเมืองโคราชนิยมมาสักการะและขอพรจากย่าโมอยู่เสมอ อนุสาวรีย์หล่อด้วยทองแดงรมดำ สูง 1.85 เมตร หนัก 325 กิโลกรัม แต่งกายด้วยเครื่องยศพระราชทาน ในท่ายืน มือขวากุมดาบ ปลายดาบจรดพื้น มือซ้ายท้าวสะเอว หันหน้าไปทางทิศตะวันตกซึ่งเป็นที่ตั้งของกรุงเทพฯ ตั้งอยู่บนฐานไพทีสี่เหลี่ยมย่อมุมไม้สิบสองซึ่งบรรจุอัฐิของท่านท้าวสุรนารี

    ท้าวสุรนารี มีนามเดิมว่า คุณหญิงโม เป็นภรรยาปลัดเมืองนครราชสีมา เมื่อปี พ.ศ. 2369 เจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ได้ยกทัพเข้ายึดเมืองโคราช คุณหญิงโมได้รวบรวมชาวบ้านเข้าสู้รบและต่อต้านกองทัพของเจ้าอนุวงศ์แห่งเวียงจันทน์ไม่ให้ยกมาตีกรุงเทพฯได้เป็นผลสำเร็จ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาคุณหญิงโมเป็นท้าวสุรนารี ประชาชนพร้อมใจกันจัดงานเฉลิมฉลองวันแห่งชัยชนะของท้าวสุรนารีขึ้นระหว่างวันที่ 23 มีนาคม ถึงวันที่ 3 เมษายน เป็นประจำทุกปีเพื่อเป็นการระลึกถึงคุณความดีของท่าน

การเดินทางไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา

ติดต่อสอบถาม:
ททท. สำนักงานนครราชสีมา โทร. 0 4421 3666, 0 4421 3030
http://www.tourismthailand.org/nakhonratchasima

ช่วงงานกาชาด-ซีเกมส์

ช่วงงานกาชาด-ซีเกมส์ เนื่องจากเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายๆ อย่างทำให้ลานรอบๆ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารีมีการประดับประดาอย่างสวยงาม ส่วนหนึ่งจัดแสดงภาพพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่้หัว

พระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่้หัว ในบริเวณสวนรัก หรือสวนสาธารณะรอบๆ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี หรือย่าโม มีบริเวณกว้างขวาง ในหลายๆ ครั้งเป็นลานแสดงนิทรรศการในวันสำคัญต่างๆ ครั้งที่เราไปไหว้ย่าโมในนั้น มีการแสดงพระราชกรณียกิจ และพระอัจฉริยภาพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีบางส่วนแสดงป้ายซีเกมส์ที่จัดขึ้นที่นครราชสีมาด้วย

advertize

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ

น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ 

รอบๆ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

รอบๆ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ภาพนี้เฉพาะในช่วงวันที่ไปเท่านั้นเนื่องจากมีเหตุการณ์สำคัญเกิดขึ้นหลายอย่าง ส่วนทุกวันนี้ก็คงเปลี่ยนไปตามช่วงของเวลา

ย่าโม-ท้าวสุรนารี

ย่าโม-ท้าวสุรนารี ประวัติย่อ
 พุทธศักราช ๒๓๖๙ เจ้าอนุวงศ์ แห่งเวียงจันทน์ เป็นกบฎต่อกรุงเทพมหานคร ยกกองทัพเข้ามายึดเมืองนครราชสีมาได้แล้วกวาดต้อนครอบครัวชาวนครราชสีมาไปถึงทุ่งสำริด ท่านผู้หญิงโมรวบรวมกำลังหญิงชายเข้าต่อสู้อย่างตะลุมบอน กองทหารเวียงจันทน์แตกพินาศ เจ้าอนุวงศ์ถอยทัพกลับ ในที่สุดกองทัพไทยยกตามไปปราบรวบจับตัวเจ้าอนุวงศ์ได้ ท่านผู้หญิงผู้กล้าหาญได้นามว่า เป็นวีระสตรี กอบกู้อิสรภาพนครราชสีมาไว้ได้ด้วยความสามารถ มีคุณต่อประเทศชาติอย่างยิ่ง

 พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ สถาปนาท่านผู้หญิงโมเป็น ท้าวสุรนารี และทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้พระยาปลัดเมืองนครราชสีมา (ทองคำ) ผู้เป็นสวามีท้าวสุรนารี เป็นเจ้าพระยามหิศราธิบดี ปรากฎในพงศาวดารมาจนทุกวันนี้

 ท้าวสุรนารี ถึงอสัญกรรมเมื่อเดือน ๕ ปีชวด จัตวาศก จ.ศ. ๑๒๑๔ (พ.ศ.๒๓๙๕) อายุ ๘๑ ปี เจ้าพระยามหิศราธิบดี ผู้เป็นสามีได้ฌาปณกิจศพและสร้างเจดีย์บรรจุอัฐิไว้ ณ วัดศาลาลอย ซึ่งท้าวสุรนารีได้สร้างขึ้น ต่อมาเจดีย์นั้นชำรุดลง พลตรีพระยาสิงหเสนี (สอาด สิงหเสนี) เมื่อเป็นพระยาประสิทธิศัลการ ข้าหลวงเทศาภิบาล ผู้สำเร็จราชการมณฑลนครราชสีมา องคมนตรี และรัฐมนตรี ได้บริจาคทรัพย์สร้างกู่ขนาดเล็กบรรจุอัฐิท้าวสุรนารีขึ้นใหม่ที่วัดกลาง (วัดพระนารายณ์มหาราช) สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ร.ศ. ๑๑๘ (พ.ศ.๒๔๔๒)

 ต่อมากู่นั้นทรุดโทรมลงอีก ทั้งอยู่ในที่คับแคบไม่สง่างามสมเกียรติ พระยากำธรพายัพทิศ (ดิส อินทรโสฬส) ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายพันเอกพระเริงรุกปัจจามิตร (ทอง รักสงบ) ผู้บังคับการมณฑลทหารบกที่ ๕ พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมา ได้พร้อมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ด้วยทองแดง นำอัฐิของท่านมาบรรจุไว้ในฐานรองรับ สร้างเสร็จประดิษฐานไว้ ณ ประตูชุมพลนี้เมื่อวันที่ ๑๕ มกราคม พ.ศ. ๒๔๗๗

 ครั้น พ.ศ.๒๕๑๐ ฐานอนุสาวรีย์ชำรุด ข้าราชการและประชาชนชาวนครราชสีมา มีนายสวัสดิ์วงศ์ ปฏิทัศน์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานได้ร่วมใจกันสร้างฐานอนุสาวรีย์ บรรจุอัฐิท้าวสุรนารีย์ขึ้นใหม่ ณ ที่เดิมเพื่อให้เป็นศรีสง่าแก่บ้านเมือง และเชิดชูเกียรติท้าวสุรนารีย์ วีรสตรีไทยตลอดกาลนาน สร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๒๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๑๐

advertize

ลานสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

ลานสักการะอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี ทุกๆ วันที่ประชาชนทั้งในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาหรือโคราช และประชาชนที่เดินทางผ่านจังหวัดโคราช เดินทางมาสักการะท้าวสุรนารี หรือย่าโมที่นี่ไม่ขาดสาย

รถนำเที่ยวรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี

รถนำเที่ยวรอบอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี บริการรถนำเที่ยวรอบเมือง เป็นรถแบบเดียวกันกับที่นำเที่ยวนักท่องเที่ยวในหลายๆ สถานที่ แต่เนื่องจากเวลาไม่มี เลยไม่ได้ลองนั่งดูสักรอบว่าเส้นทางวิ่งยังไงบ้าง

อนุสรณ์นางสาวบุญเหลือ

อนุสรณ์นางสาวบุญเหลือ ถัดจากอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และประตูชมพล มาอีกด้านหนึ่งของสวนมีอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือและวีรชนในประวัติศาสตร์สำคัญที่เกิดขึ้นบริเวณทุ่งสัมฤทธิ์

สำหรับผู้ที่สนใจเรื่องราวของนางสาวบุญเหลือ ควรเดินทางไปที่อำเภอพิมายซึ่งจะมีการสร้างอนุสรณ์สถานนางสาวบุญเหลือไว้ที่ทุ่งสัมฤทธิ์หรือ คลิกชมภาพได้ที่นี่

นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ

นิทรรศการพระอัจฉริยภาพ ปัจจุบันนี้ไม่ได้ตั้งแสดงไว้ในสวนแล้วครับ แต่ภาพที่ได้มานี้นับว่าเป็นโชคดีของเรา ทั้งสองด้านของสวนตามแนวยาวมีการตั้งแสดงไว้ตลอดแนว ถือเป็นข้อมูลที่หารวบรวมอ่านได้ยากยิ่ง

บริเวณลานย่าโม

บริเวณลานย่าโม 

บริเวณนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน

บริเวณนี้ก็เปลี่ยนไปแล้วเช่นกัน เป็นการจัดพื้นที่นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา ปี ๒๕๕๐

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ...ที่ของข้าพเจ้าในโลกนี้คือ การได้อยู่ท่ามกลางประชาชนของข้าพเจ้า นั่นคือคนไทยทั้งปวง

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ....ในบ้านเมืองนั้นมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่มีใครจะทำให้ทุกคนเป็นคนดีได้ทั้งหมด การทำให้บ้านเมืองมีความปรกติสุขเรียบร้อย จึงไม่ใช่การทำให้ทุกคนเป็นคนดี หากแต่อยู่ที่การส่งเสริมคนดีให้คนดีได้ปกครองบ้านเมือง และควบคุมคนไม่ดีไม่ให้มีอำนาจ ไม่ให้ก่อความเดือดร้อนวุ่นวายได้

แผนที่ อนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี นครราชสีมา