หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ

หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ


 หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ ตำบลห้วยห้อม เป็นหมู่บ้านเขตติดต่อระหว่างอำเภอแม่แจ่ม จังหวัดเชียงใหม่ อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอแม่สะเรียง มีลักษณะวัฒนธรรม การสร้างที่อยู่อาศัย การแต่งกายและอุปนิสัยแตกต่างไปจากชาวไทยภูเขาเผ่าอื่นๆ และโดยที่ตั้งอยู่บนยอดดอยสูง ซึ่งมีทิวทัศน์สวยงาม การคมนาคมห่างจากอำเภอ 32 กิโลเมตร และสะดวก จึงเป็นที่แปลกตาแปลกใจแก่นักท่องเที่ยว

การเดินทางไปหมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพหมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ จาก Google
แก้ไขล่าสุด 0000-00-00 00:00:00 รับชม 3595

แผนที่ หมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปหมู่บ้านละว้า (ลัวะ) แม่ละอูบ แม่ฮ่องสอน