หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน


 ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอนตั้งอยู่ที่ถนนขุนลุมประพาส เป็นโครงการในพระบรมราชินูปถัมภ์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2527 ตามพระดำริในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นสถานที่ฝึกอบรมและส่งเสริมอาชีพต่างๆ ให้แก่ราษฎรทั้งชาวไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขา อาทิเช่น การจักสาน การแกะสลัก การทอผ้าและการทำเครื่องเงินอีกทั้งยังเป็นศูนย์จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ศิลปาชีพของราษฎรในโครงการเพื่อเป็นการช่วยเพิ่มพูนรายได้และยกระดับมาตรฐานการครองชีพของราษฎรในพื้นที่อีกด้วย เปิดทำการวันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. โทร. 0 5361 1244

การเดินทางไปศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน จาก Google

แผนที่ ศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศูนย์ศิลปาชีพจังหวัดแม่ฮ่องสอน