หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง

วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง


 วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง ตั้งอยู่ที่ ถนนสีหนาทบำรุง ตำบลจองคำ (อยู่ใกล้กับตลาดเช้าบริเวณสี่แยกไฟแดง) สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2406 เป็นที่ประดิษฐานพระเจ้าพาราละแข่ง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปทรงเครื่องประจำเมืองที่งดงามมาก มีประวัติว่าหล่อจำลองจาก " พระมหามุนี " ซึ่งเป็นเจ้าพาราละแข่งองค์จริง ณ เมืองมัณฑะเลย์ สหภาพพม่า โดยลุงจองโพหย่าเดินทางไปอัญเชิญมา พระเจ้าพาราละแข่งนี้สร้างเป็นท่อนๆ ทั้งหมด 9 ท่อน ล่องมาตามแม่น้ำปาย แล้วนำมาประกอบที่วัดพระนอน และนำมาประดิษฐานที่วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง ชาวเมืองแม่ฮ่องสอนถือว่าเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืององค์หนึ่ง ปัจจุบันวิหารที่ประดิษฐานพระเจ้าพาราละแข่งสร้างใหม่เสร็จเรียบร้อยและยังคงโครงสร้างของวิหารตามรูปแบบเดิมไว้

การเดินทางไปวัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพวัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง จาก Google

แผนที่ วัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดหัวเวียงหรือวัดกลางเมือง แม่ฮ่องสอน