หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> วัดศรีบุญเรือง

วัดศรีบุญเรือง


 วัดศรีบุญเรือง อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน ตั้งอยู่ใกล้กับวัดจองสูงเป็นอีกวัดหนึ่งที่มีสิ่งน่าสนใจ ได้แก่ โบสถ์รูปทรงพม่าซึ่งฉลุลวดลายงดงาม

การเดินทางไปวัดศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพวัดศรีบุญเรือง จาก Google

แผนที่ วัดศรีบุญเรือง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดศรีบุญเรือง แม่ฮ่องสอน