หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> วัดม่วยต่อ

วัดม่วยต่อ


 วัดม่วยต่อ ตั้งอยู่ริมทางหลวงหมายเลข 108 ในอำเภอขุนยวม วัดนี้มีสิ่งที่น่าสนใจคือ เจดีย์ทรงเครื่องแบบมอญ ล้อมรอบด้วยพระเจดีย์บริวาร ยอดประดับด้วยฉัตรโลหะ แขวนกระดิ่งโดยรอบ และ จอง(ปราสาท) ซึ่งสร้างขึ้นใหม่เมื่อปี พ.ศ.2527 มีเสาศาลาหลังเก่าสมัยสงครามโลกครั้งที่ 2 ซึ่งใช้เป็นสถานพยาบาลทหารที่เจ็บป่วย ริมแนวรั้วด้านในมีอัฐิทหารญี่ปุ่นผู้เสี้ยชีวิตในสงคราม ในวันขึ้น 10 - 15 ค่ำ เดือน 12 ของทุกปี ทางวัดจะจัดงานประเพณีเขาวงกต

การเดินทางไปวัดม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:

ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพวัดม่วยต่อ จาก Google

แผนที่ วัดม่วยต่อ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดม่วยต่อ แม่ฮ่องสอน