หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

ภาพอัพเดตล่าสุดของ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า):
 มาขอพรพระพิฆเณศแต่เช้าเอาฤกษ์เอาชัย
โพสต์เมื่อวันที่ : 2017-04-09 09:38:31


อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)


 อุทยานพระพิฆเนศ จังหวัดฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่สร้างองค์พระพิฆเณศ หรือพระพิฆเณศวร เนื้อสำริด องค์ใหญ่ที่สุดในโลก ท่ามกลางธรรมชาติทางการเกษตรของชาวบ้านในละแวกนั้น เป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดินไทย เนื่องจากประติมากรรมพระพิฆเนศร์องค์นี้มีองค์ประกอบที่โดดเด่น คือ พระหัตถ์ 4 ถือพืชพรรณธัญญาหาร ดังนี้
    1.กล้วย 2.ยอดอ้อย 3.ขนุน 4.มะม่วง และที่พระบาทมีหนูกอดลูกมะพร้าว ซึ่งมีความหมาย คือ ความอุดมสมบูรณ์ของแผ่นดิน

    ประวัติความเป็นมา
    จากพระราชนิพนธ์ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว ตอนหนึ่งความว่า
"...ชนใดหวังข้ามอุปสรรค พึงพำนักพิฆเนศนาถา
สำเร็จเสร็จสมดังจินดา พระองค์พาข้ามพิฆนะจัญไร..."

    พระพิฆเนศร์ กำเนิดจากคติความเชื่องของศาสนาฮินดู เมื่อกว่า 4000 ปี ในประเทศอินเดีย คติการบูชาองค์พระพิฆเนศร์มีมาช้านาน ด้วยมีความเชื่อกันว่าท่านเป็นเทพผู้ประทานความสำเร็จ และขจัดอุปสรรคทั้งปวง ทั้งยังเป็นเทพที่แสดงออกถึงความสุข ความปีติ เป็นเทพแห่งความเสรีภาพและสันติสุข เป็นที่ยอมรับในระดับสากลมาโดยตลอด และหากจัดลำดับเทพที่มีผู้เคารพนับถือบูชาแล้ว พระพิฆเนศร์ถือได้ว่าเป็นเทพที่มีผู้นับถือมากที่สุดในโลก ทั้งในอินเดีย และประเทศต่างๆ นับสิบประเทศ คติความเชื่อเรื่องพระพิฆเนศร์ มีปรากฏเป็นหลักฐานในทวีปเอเซีย และแถบอุษาคเนย์ เอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มานับพันปี ซึ่งในปัจจุบันก็ยังคงความเคารพไม่เสื่อมคลาย

    คนไทยคุ้นเคยกับบรรดาเทพท้งหาลายมาช้านาน แต่ในบรรดาเทพทั้งหมด คนไทยรู้จักพระพิฆเนศร์มากที่สุด เพราะท่านเป็นมหาเทพที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับวิถีไทยมากจนกล่าวได้ว่า คนไทยยอมรับในองค์พระพิฆเนศร์ เป็นส่วนสำคัญส่วนหนึ่งในการประกิบพิธีกรรมต่างๆ เป็นตราประจำกรมกองต่างๆ มากมาย แม้แต่พระนามแรกของบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ยังมีนามว่า "กรมหมื่นพระพิฆเนศร์สุรสังกาศ"

    พระพิฆเนศร์เป็นเทพแห่งปราชญ์ ความรู้ต่างๆ เป็นเทพแห่งการขจัดอุปสรรคความขัดข้อง ดังนั้นคติการบูชาเพื่อปรารถนาในการประสบความสำเร็จ ต่อกิจการทั้งปวง มักจะบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนเป็นอันดับของของทุกพิธีกรรม ทุกตำราได้กล่าวถึงที่มาของพระพิฆเนศร์ไว้สูงสำคัญและฤทธิ์มาก มีความเฉลียวฉลาด มีคุณธรรม คอยช่วยเหลือปกป้องปราบปรามสิ่งชั่วร้าย และเป็นยอดกตัญญู แม่พระพิฆเนศร์จะเป็นเทพที่มีความเก่งกาจสามารถยิ่ง แต่ก็เป็นเทพที่สงบนิ่งไม่เย่อหยิ่ง ทระนง อันเป็นคุณสมบัติอันประเสริฐอีกประการหนึ่ง ของผู้ยิ่งใหญ่อย่างแท้จริง

    จึงกล่าวได้ว่า พระพิฆเนศร์ เป็นมหาเทพที่ดีพร้อมครบถ้วนด้วยความดีงามสมควรแก่การยกย่องบูชาเป็นนิจ แม้แต่องค์พระศิวะมหาเทพผู้สร้าง และพระบิดาแห่งองค์พระพิฆเนศร์ยังกล่าวว่า "ไม่ว่าจะกระทำการสิ่งใดหรือทำพิธีบูชาใด ให้ทำการบูชาพระพิฆเนศร์ก่อนกระทำการทั้งปวง ผู้ใดต้องการความสำเร็จ ให้บูชาพระพิฆเนศร์ ผู้ใดต้องการพ้นจากความขัดข้องทั้งปวง ให้บูชาพระพิฆเนศร์"

    พระพิฆเนศองค์นี้เป็นผลงานของ นายพิทักษ์ เฉลิมเล่า ข้าราชการกรมศิลปากร ผู้มีผลงานอาทิเช่น การซ่อมแซมพระพรหมเอราวัณ
งานประติมากรรม นารายณ์กวนเกษรียรสมุทรที่สนามบินสุวรรณภูมิ

    วัตถุประสงค์ในการสร้าง
    - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดฉะเชิงเทรา และของประเทศไทย โดยการสร้างสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ขึ้น โดยมีองค์พระพิฆเนศร์เป็นประธาน ซึ่งจะเป็นงานประติมากรรมพระพิฆเนศร์ เนื้อโลหะบรอนซ์นอก(สำริด) ที่ใหญ่ที่สุดในโลก
    - เพื่อความสมานสามัคคี ในหมู่ประชาชนเป็นสถานที่สืบสาน ประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
    - ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ อาทิเช่น การขายพีชผลเกษตรในท้องถิ่น อำเภอบางคล้า และในจังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางการเกษตร ที่มีความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทย
    - ก่อให้เกิดการสร้างงานที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยว ซึ่งจะช่วยสร้างความเจริญที่ยั่งยืน ให้กับชุมชนและประเทศชาติ
    - เพื่อเป็นสถานที่รวบรวมประวัติศาสตร์ท้องถิ่น ของเมืองแปดริ้ว ทั้งในแง่สังคม-วัฒนธรรม
    - เพื่อเปิดเส้นทางการท่องเที่ยวของแม่น้ำบางประกง ซึ่งมีธรรมชาติที่งดงามและอุดมสมบูรณ์
    - เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมสาธารณะกุศลทั่วไป

    การก่อสร้าง ได้พิจารณาใช้วัสดุ โลหะบรอนซ์นอก หรือ สำริดนอก ซึ่งโลหะที่ใช้ในการหล่องานประติมากรรมใหญ่ๆ และมีความคงทนถาวร อาทิเช่น พระบรมรูปทรงม้า รัชกาลที่ 5 ก็หล่อด้วยบรอนซ์นอกเช่นกัน และนับได้ว่าจะเป็นพระพิฆเนศร์เนื้อโลหะสำริดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความสูง 30 เมตร หากรวมแท่นประดิษฐานจะมีความสูงรวมกัน 39 เมตร
ติดต่อสอบถาม:ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

การเดินทางไป อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ล่องเรือชมอุทยานพระพิฆเณศ

ล่องเรือชมอุทยานพระพิฆเณศ เปิดเรื่องราวการเดินทางมายังอุทยานพระพิฆเณศเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับ หลังจากที่ได้มาตั้งแต่สมัยที่ยังหล่อชิ้นส่วนแล้วยังไม่ได้ประกอบสมบูรณ์ จนมาวันนี้ก็ 2 ปี แล้ว ก่อนหน้านี้ผมขับรถจากเมืองฉะเชิงเทราหรือแปดริ้ว มาบางคล้า เส้นทางวกวนกว่าใช้สายพนมสารคาม - กบินทร์บุรี พอมาครั้งนี้ผมมาเที่ยวตลาดน้ำบางคล้า แล้วก็ล่องเรือเที่ยวรอบเกาะลัด ตามเส้นทางของการเดินเรือรอบเกาะเล็กๆ ในอำเภอบางคล้า พอผ่านวัดคุ้งกร่างมาได้ไม่นานเราก็มองเห็นองค์พระพิฆเณศสำริดสูง 30 เมตรเด่นตระหง่าน สูงกว่าเสาไฟซะอีกเนื่องจากผมเลือกที่นั่งอยู่หัวเรือ เลยได้ยินเสียงไกด์ด้านหลังเรือไม่ค่อยถนัด พอจะรู้ว่าจากตลาดน้ำบางคล้าไปอุทยานพระพิฆเณศแค่ 5 กิโลเมตรเท่านั้นเอง ถ้าวันนี้การประกอบองค์พระพิฆเณศยังไม่เสร็จผมก็อาจจะไม่มาที่นี่เพราะอยากให้เสร็จสมบูรณ์แล้วมาเก็บภาพสวยๆ ทีเดียวเลย พอมองจากเรือเห็นการประกอบเสร็จแล้วก็เลยวางแผนว่าหลังจากล่องเรือเสร็จก็จะขับรถไปซะหน่อย

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

เทพเจ้าแห่งโชคลาภ ในเทวสถานอุทยานพระพิฆเณศยังมีเทพเจ้าตามความเชื่อแบบมหายานหรือที่เรียกว่าเซียนให้ประชาชนกราบไหว้บูชาขอพรกันด้วย ได้แก่ ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ เป็นเทพชั้นสูงที่ชาวจีนให้ความสำคัญมาก เป็นเทพเจ้าองค์แรกที่จะต้องเซ่นไหว้ก่อนเทพเจ้าองค์อื่นๆ ผู้ที่ทำมาค้าขายเชื่อกันว่า ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย สามารถดลบันดาลหรือช่วยเหลือให้ผู้ที่บูชามีโชคลาภตลอดจนมีความมั่งคั่งร่ำรวย โดยเฉพาะ ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย องค์บุ๋นนี้ จะให้คุณทางด้านทรัพย์สินเงินทอง ตลอดจนโชคลาภต่างๆ ทำให้ผู้บูชาประสบความสำเร็จ คาถาบูชา ไฉ่ ซึ้ง เอี้ย เทพเจ้าแห่งโชคลาภ

"โอม ชัมภาลา จาเลน ไนเยน สวาหะ"

อีกองค์หนึ่งคือ ตี่จั่งอ๊วง หรือ เต่จงอ๋อง หรือพระกษิติครรภโพธิสัตว์ เป็นพระโพธิสัตว์ในพระพุทธศาสนานิกายมหายาน เป็นพระโพธิสัตว์ที่ทรงได้รับการเคารพนับถือและมีความสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าพระโพธิสัตว์องค์อื่นๆ ทรงปรากฏชื่อในพระสูตร ชื่อ "ตี่จั่งอ๊วง พู่สักบึ้งง่วนเก็ง" ท่านมีพระมหาปณิธานดังนี้ "ตราบใดที่นรกยังไม่ว่างจากสัตว์นรก ตราบนั้นก็จะไม่ขอบรรลุพุทธภูมิ" พระกษิติครรภโพธิสัตว์ ทรงโปรดสัตว์ในภพภูมิต่างๆ ทั้ง 6 เหล่า ได้แก่ มนุษย์ เทวดา อสูร เปรต สัตว์เดรัจฉาน รวมทั้งสัตว์ในนรกภูมิ ทรงเปี่ยมไปด้วยความเมตตา ปฏิบัติพระองค์เพื่อช่วยเหลือสรรพสัตว์ ทั้ง 6 เหล่า โดยทรงแผ่กุศลปัตติทานให้อันเป็นผลกรรมนำสรรสัตว์ไปสู่สุขติ ได้บรรลุมรรคผลไปแล้วมากมายเกินจะนับได้ ตลอดระยะเวลานาน เป็นอสงไขยกับป์อันประมาณมิได้ บทสวดบูชา

นำ มอ ต้า เหยี้วยน ตี่ จั่ง อ๊วง ผ่อ สัก (3 จบ)

องค์กลางไม่ต้องบอกก็คงรู้จักกันดีอยู่แล้ว เจ้าแม่กวนอิมนั่นเอง

advertize

หนูนำโชค

หนูนำโชค หนูพาหนะขององค์พระพิฆเณศ เป็นหนูที่สร้างไว้ด้านหน้าบนฐานองค์พระพิฆเณศองค์ใหญ่ ขนาดของหนูที่เห็นอยู่นี้ก็ใหญ่เท่าคนแล้ว เชื่อกันว่าหากต้องการประสบความสำเร็จจะมากระซิบที่หูหนูขอพร

พระพิฆเณศปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา

พระพิฆเณศปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา พระพิฆเณศองค์นี้สร้างโดยสมาคมชาวฉะเชิงเทรา นำโดย พล.ต.อ. สมชาย วาณิชเสนี นายกสมาคมฯ โดยเป็นพระพิฆเณศเนื้อโลหะสำริดองค์ใหญ่ที่สุดในโลก ด้วยความเชื่อว่าพระพิฆเณศเป็นเทพที่ยิ่งใหญ่ ขจัดอุปสรรค อำนวยความสำเร็จ ในทุกสิ่ง เป็นเทพเจ้าแห่งสากลที่มีผู้เคารพนับถือมากที่สุดองค์หนึ่งในโลก เป็นที่เคารพศรัทธาของประชาชนหลายประเทศ เช่น อินเดีย เนปาล ภูฏาน ทิเบต มองโกล จีน ญี่ปุ่น เกาหลี พม่า ไทย เขมร อินโดนีเซีย ฯลฯ โดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในวงการบันเทิง จะศรัทธามาก การสร้างพระพิฆเณศ ปางสำฤทธิ์ สำเร็จ สมปรารถนา เป็นพระพิฆเณศสูงรวมฐาน 39 เมตร มี 4 กร แต่ละกรจะถือผลไม้ ได้แก่ มะม่วง กล้วย อ้อย และขนุน (ผลไม้ขึ้นชื่อประจำจังหวัด) เริ่มสร้างตั้งแต่ปี 2551 ด้วยวิธีการหล่อเป็นชิ้นส่วนแล้วนำไปประกอบกัน ทั้งหมด 854 ชิ้น แต่ชิ้นส่วนที่หล่อขึ้นมาจะต้องมีการประกอบพิธีกรรมถูกต้องตามหลักในวันที่ฤกษ์เป็นมงคล จึงทำให้การสร้างใช้เวลามาก โดยมีพระราชครูวามเทพมุนี หัวหน้าคณะพราหมณ์ และได้วางศิลาฤกษ์ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2552

พระพิฆเณศจำลอง

พระพิฆเณศจำลอง ระหว่างทางเดินขึ้นไปยังฐานชั้นบนขององค์พระพิฆเณศใหญ่ จะมีองค์จำลองไว้ให้สักการะปิดทอง สำหรับดอกไม้ควรจะซื้อขึ้นมาจากอาคารสำนักงาน

advertize

การสร้างพระพิฆเณศปางยืน

การสร้างพระพิฆเณศปางยืน เป็นภาพที่นำมาให้ชมย้อนหลังไประหว่างการสร้างพระพิฆเณศองค์ใหญ่เมื่อปี 2554

พระหัตถ์พระคเณศ

พระหัตถ์พระคเณศ ย้อนหลังให้ชมเมื่อครั้งที่ชิ้นส่วนพระหัตถ์ที่หล่อขึ้นมาและรอการนำขึ้นไปประกอบมีคนมาเขียนชื่อเอาไว้เพื่อความเป็นสิริมงคลมากมาย

พื้นที่ร้านขายของ

พื้นที่ร้านขายของ ตรงลานจอดรถด้านในจะมีชาวบ้านมาเปิดร้านขายของหลายอย่างส่วนมากก็เป็นของกินเล่นรองท้อง มีไอติมกะทิมะพร้าวอ่อน มะพร้าวเผา ซื้อมากินหรือซื้อไปฝากได้ เจ้าของสวนมาขายเองราคาถูกมาก ในฤดูที่มะพร้าวน้ำหอมออกผลมามากอย่างเดือนกรกฎาคม ราคาแค่ลูกละ 3 บาทเอง (ไม่เผา ถ้าเผา 4 บาท) วันนั้นก็ซื้อมา 20 ลูก แจกรอบซอยในหมู่บ้าน

ภาพเก็บตกอื่นๆ

ภาพเก็บตกอื่นๆ เป็นภาพที่ได้จากการขับรถรอบๆ สวนมะพร้าว หามุมที่จะถ่ายรูปพระพิฆเณศจากไกลๆ ดูบ้าง ไว้เมื่อสร้างเสร็จแล้วจะได้กลับมาเก็บภาพกันใหม่ ท้องทุ่งนาสีเขียวกับดงมะพร้าวน้ำหอม แล้วก็มีองค์พระพิฆเณศสูงตระหง่าน

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

 ขอบคุณ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานฉะเชิงเทรา

แก้ไขล่าสุด 2017-04-09 18:22:23 รับชม 37756

แผนที่ อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืน) บางคล้า << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


อัยยะปุระ

อัยยะปุระ รีสอร์ทแอนด์สปา, เกาะช้าง

เกาะช้าง

เกาะช้าง รีสอร์ท แอนด์ สปา

โรงแรมบ้านปู

โรงแรมบ้านปู เกาะช้าง

บาราลี

บาราลี บีช รีสอร์ท

อมารี

อมารี เอมเมอรัลด์ โคฟ

ปานวิมาน

ปานวิมาน รีสอร์ท เกาะช้าง

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

รามายานาเกาะช้างรีสอร์ทแอนด์สปา

เกาะช้าง

เกาะช้าง คลิฟ บีช รีสอร์ท

เซ็นทารา

เซ็นทารา เกาะช้าง ทรอปิคานา รีสอร์ท

คลองพร้าว

คลองพร้าว รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในฉะเชิงเทรา

ไม่มีกิจกรรมในฉะเชิงเทรา
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวใน ฉะเชิงเทราตลาดคลองสวน 100 ปี


ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี


วัดหงษ์ทอง


ตลาดน้ำบางคล้า


วัดจีนประชาสโมสร (วัดเล่งฮกยี่)


วัดปากน้ำโจ้โล้


พระพิฆเณศวรปางนอนเสวยสุขวัดสมานรัตนาราม


อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)


วัดโพธิ์บางคล้า


ปั้นทรายโลก(ปราสาททราย)

ใหม่/อัพเดต


Maguro Sushi บางนา

อะหมัดรสดี ครัวไทย

Fin Market ฟินมาร์เก็ต เชียงใหม่

ร้านกาแฟ My Cup สุราษฎร์ ดอนนกซอย 14

เจ็กบั๊กแต่เตี้ยม สุราษฎร์ธานี

Banana Family ภูหอ เลย

ร้านอาหารตะเกียงไทย ชุมพร

Yummy Party พหลโยธิน

มุมทะเลจันท์ โฮมสเตย์

น้ำตกดาดฟ้า สุราษฎร์ธานี