หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์

อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์


 อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา ตั้งอยู่ที่ถนนมรุพงษ์ ตำบลหน้าเมือง ในเมืองฉะเชิงเทรา เป็นอาคารเก่าแก่ มีสถาปัตยกรรมแบบตะวันตก สร้างขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2446 ริมแม่น้ำบางปะกง เคยเป็นศาลากลางจังหวัดฉะเชิงเทรา ในปี พ.ศ.2506 และเคยใช้เป็นศาลาเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา ปัจจุบันใช้เป็นอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์จังหวัดฉะเชิงเทรา กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานแห่งชาติ เมื่อปี พ.ศ.2520

การเดินทางไปอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

คลิกชมรูปภาพอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ จาก Google

แผนที่ อาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปอาคารสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ฉะเชิงเทรา