หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี)

ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี)


 ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี) ตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 10 กิโลเมตร หรือถัดจากตลาดคลองสวนไปอีก 3 กิโลเมตรตามเส้นทางไปฉะเชิงเทราเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรของเมืองแปดริ้ว กลุ่มชุมชนได้รวมตัวกันเพาะเลี้ยงบอนสีนานาพันธุ์ เพื่อเป็นอาชีพเสริมจำหน่ายให้กับผู้ที่สนใจ ภายในศูนย์บอนสี ฯ จัดแบ่งเป็นสองส่วน ส่วนแรก ชุมชนได้จัดโรงเรือนแสดงบอนสีโดยแบ่งเป็นประเภทและติดป้ายชื่อแสดงอย่างชัดเจน ส่วนที่สอง จัดเป็นโรงเรือนพักบอนสีสำหรับจำหน่ายและจุดสาธิตการผลิตบอนสีคุณภาพดี

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร.0-2250-5500
http://www.tourismthailand.org/bangkok

คลิกชมรูปภาพศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี) จาก Google

แผนที่ ศูนย์บอนสีเทพราชเฉลิมพระเกียรติ (หมู่บ้านบอนสี) ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร