หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)

วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์)


 

 วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) อยู่ตำบลหน้าเมือง เป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2377 พร้อมๆ กับการสร้างป้อมและกำแพงเมือง โดยช่างฝีมือจากเมืองหลวง มีรูปแบบสถาปัตยกรรมใกล้เคียงกับพระปรางค์วัดพระศรีรัตนศาสดารามที่กรุงเทพมหานคร ต่างกันเพียงรายละเอียดปลีกย่อยเท่านั้น วัดนี้เดิมเรียกว่า วัดเมือง ต่อมาในปี พ.ศ. 2451 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เสด็จประพาสจังหวัดฉะเชิงเทราและได้พระราชทานนามวัดใหม่ว่า"วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์"แปลว่าวัดที่ลุงของพระเจ้าแผ่นดินทรงสร้าง

การเดินทางไปวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

คลิกชมรูปภาพวัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) จาก Google

แผนที่ วัดเมือง (วัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ (วัดเมือง) ฉะเชิงเทรา