หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> วัดป่าเขาล้อม

วัดป่าเขาล้อม


 วัดป่าเขาล้อม เป็นวัดสาขาวัดหินหมากเป้ง จ.หนองคาย (หลวงปู่เทสก์ เทสรังสี) ตั้งอยู่ที่ บ้านห้วยนา ต.คลองตะเกรา อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา การเดินทางจากเขื่อนสียัด จะมีป้ายวัดบอกทางตลอดเส้นทาง ผ่านหมู่บ้านนาดี และบ้านทุ่งส่าย สังเกตุจะมีป้ายบอกทางเข้าวัดอยู่ซ้ายมือ วัดตั้งอยู่บนเนินเขาล้อมรอบด้วยทิวเขาและป่าไม้น้อยใหญ่และป่าเบญจพรรณ ร่มรื่นประทับใจแก่ผู้มาเยือน เป็นสถานที่สัปปายะแก่การปฏิบัติธรรม

การเดินทางไปวัดป่าเขาล้อม ฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

พระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน

พระพุทธรูปปางเสด็จดับขันธปรินิพพาน ก่อนที่จะเพิ่มเติมเนื้อหาในส่วนนี้ต่อไปขอเกริ่นนำก่อนครับว่า ภาพพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนที่เราจะได้เสนอต่อจากนี้ไปถ่ายภาพมาจากด้านหน้าองค์พระปฐมเจดีย์ จังหวัดนครปฐม จึงได้นำมาประชาสัมพันธ์บอกต่อกัน เพราะในช่วงเวลาที่ผ่านมาหลายปี ทางวัดได้อัญเชิญพระพุทธรูปหลายองค์ไปยังสถานที่ต่างๆ ทั่วประเทศเพื่อเปิดโอกาสให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะเพื่อความเป็นสิริมงคล กำหนดการประดิษฐานพระพุทธรูปว่าจะไปอยู่ ณ ที่ใดในช่วงไหนให้ติดตามข่าวสารจากทางวัดป่าเขาล้อมได้โดยตรงที่ http://www.watpakhaolom.com/ สำหรับการประดิษฐานพระพุทธรูปแกะสลักจากไม้ตะเคียนเก่าแก่เหล่านี้จะประดิษฐาน ณ องค์พระปฐมเจดีย์จนถึง 25 กันยายน 2554 ครับ
 ที่มาของการแกะสลักพระพุทธรูปจากไม้ตะเคียน
 ไม้ตะเคียนทองที่ขุดพบจมอยู่ใต้ดินลึกกว่า 5 เมตร ขณะสร้างเขื่อนสียัด อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา และได้พบว่าไม้จำนวนหนึ่งได้กลายเป็นหินไปแล้ว จึงสันนิษฐานได้ว่าไม้ตะเคียนเหล่านี้มีอายุนับเป็นพันปี ชาวบ้านและผู้ขุดพบจึงนำมาถวาย

 พระครูปลัดชาญ ธัมมชโย เล็งเห็นคุณค่าของไม้เก่าแก่เหล่านี้ และเพื่อจรรโลงพระพุทธศาสนา จึงดำริให้สร้างเป็นพระพุทธรูปปางต่างๆ เพื่อให้พุทธศาสนิกชนได้สักการะบูชา ได้แก่ พระพุทธรูปปางประจำวัน พระพุทธรูปปางประสูติ และโดยเฉพาะอย่างยิ่งปางตรัสรู้ ซึ่งมีหน้าตักกว้างถึง 109 นิ้ว ปางเสด็จดับขันธปรินิพพานมีความยาวถึง 10 เมตร นับว่าเป็นพระพุทธรูปแกะสลักที่ใหญ่ที่สุดองค์หนึ่งของไทย แต่ละองค์ได้รับการแกะสลักจากช่างฝีมือด้วยความวิจิตรบรรจง ทำให้องค์หลวงพ่อสวยงามเป็นที่น่าอัศจรรย์แก่ผู้พบเห็นเสมือนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์ชีพอยู่ จึงเป็นมงคลยิ่งแก่ผู้ที่ได้มาสักกระบูชา

ส่วนพระพักตร์ของพระพุทธรูปไม้แกะสลัก

ส่วนพระพักตร์ของพระพุทธรูปไม้แกะสลัก ด้วยฝีมือปราณีตบรรจง พระพักตร์ขององค์พระพุทธรูปที่แกะสลักจากไม้ตะเคียนเก่าแก่เหล่านี้มีความงดงามเต็มไปด้วยความเมตตาที่แสดงออกมาอย่างชัดเจน พระขนง (คิ้ว) โก่งโค้ง พระนาสิกคมโด่ง พระโอษฐ์แย้มเล็กน้อย

advertize

หลวงพ่อพันปีศรีตะเคียนทอง

หลวงพ่อพันปีศรีตะเคียนทอง พระพุทธรูปปางไสยาสน์ ในวันที่อัญเชิญมาประดิษฐาน ณ องค์พระปฐมเจดีย์ได้ประดิษฐานบนไม้ตะเคียนขนาดใหญ่

พระพุทธรูปปางประสูติ

พระพุทธรูปปางประสูติ แกะสลักจากไม้ตะเคียนทั้งหมด รวมทั้งพระพุทธมารดา และดอกบัวที่ผุดขึ้นมาในขณะที่เจ้าชายสิทธัตถะเสด็จได้ 7 ก้าว

แผนที่ วัดป่าเขาล้อม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดป่าเขาล้อม ฉะเชิงเทรา