หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม


 วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลโสธร อำเภอเมือง ประวัติการก่อสร้างของวัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยพระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภเป็นผู้ก่อตั้งบนพื้นที่ดินที่ได้รับการบริจาคถวายจาก นายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว 2 สามีภรรยาบริจาคที่ดิน รวม จำนวน 12 ไร่เศษ ก่อสร้างกุฏิ, ศาลาการเปรียญ, พระอุโบสถ พร้อมสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากของจริงทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544

    ภายในวัดได้จำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน คล้ายกับที่ประเทศอินเดีย สำหรับให้ผู้คนได้สักการะ ภายในสังเวชนีสถานมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้ทุกวัน

    การเดินทาง จากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทาง 314 ไปไม่ไกล (ก่อนถึงแยกไปพนมสารคาม) จะเห็นเจดีย์พุทธคยา สี่เหลี่ยมสีทองด้านขวามือ มีทางแยกเข้าวัด
    ถ้ามาจากถนนบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา วัดชมโพธยารามจะอยู่ด้านซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัด

การเดินทางไปวัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา เจดีย์สีทองเด่นตระหง่านที่มองเห็นได้แต่ไกลโดยเฉพาะเวลาขับรถผ่านไปมาบนถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา หลายต่อหลายครั้งที่คิดว่าถ้ามีเวลาคงได้มาแวะชมใกล้ๆ และยิ่งประหลาดใจเมื่อได้เห็นสังเวชนียสถานอื่นๆ นอกเหนือจากเจดีย์พุทธคยา อยู่ในบริเวณวัดชมโพธยาราม

 พุทธคยานับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก พุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (อังกฤษ: Mahabodhi Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร ในอดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยามีชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ต่อมา จึงเพี้ยนเป็น อุเรล ปัจจุบัน พุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากอินเดีย อันมีเจดีย์พุทธคยาโดดเด่นกว่าสิ่งอื่น เพราะมีความสูงมากจนมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งที่ทำให้ผมขับรถเลี้ยวเข้ามาในวันนี้ สำหรับเวลาช่วงเย็น ท้องฟ้าสดใสลองปรับภาพเดียวกันกับภาพบนให้เป็นขาว-ดำดูบ้าง ก็สวยดีนะครับ

advertize

ฐานเจดีย์พุทธคยา

ฐานเจดีย์พุทธคยา สร้างด้วยรูปพระพุทธรูปปางประทานพรเรียงรายรอบฐานทั้งสี่ด้าน เป็นลวดลายเดียวกันทั้งหมด

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ)

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ) ลุมพินีวันจำลองในวัดชมโพธยาราม สร้างอยู่ไม่ไกลจากเจดีย์พุทธคยามากนัก อยู่ชิดไปทางกำแพงอยู่ใต้ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เสมือนจำลองว่าเป็นต้นสาละ

  ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีวันอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดียตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

สมเด็จพระพุทธโคดม

สมเด็จพระพุทธโคดม พระพุทธรรูป 3 องค์ อยู่ใกล้เคียงกัน สร้างให้เป็น 3 ปาง โดยมีองค์ด้านหน้ามีพระนามที่ฐานผ้าทิพย์ว่าสมเด็จพระพุทธโคดม 2540 พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์อยู่ด้านหน้าของสังเวชนียสถานที่เรียกว่า สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมและพระพุทธศาสนา

advertize

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม ดวงจันทร์ครี่งดวงบนท้องฟ้าที่มีริ้วเมฆกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า โดยมีพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งอยู่ด้านหน้าสารนาถ

 สารนาถ (อังกฤษ: Sarnath) จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู) ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล)

 เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถเนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย และบ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี

 ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่

http://th.wikipedia.org/wiki/สารนาถ

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์ ภาพเก็บตกเล็กๆ น้อยๆ เมื่อได้เห็นต้นไม้กาฝากเล็กๆ โผล่ออกมาที่ฐานผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา)

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา) ศาลาหลังหนึ่งที่สร้างด้วยรูปแบบของการจำลองกุสินารา อยู่ใกล้ๆ กับสารนาถ ด้านข้างมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่ภายนอก สถานที่ทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งคราวแต่เนื่องด้วยเวลาที่ไปกันนั้นเย็นมากแล้วทางวัดจึงปิดให้ชมได้เพียงภายนอก ไว้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งคงได้ภาพมาฝากกันเพิ่มเติมครับ

 กุสินาราเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา (โรมัน:Kushinagar-Kasia-Kasaya) ในเขตจังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา (โรมัน:Devria-Devriya-Kasia-Kasaya) รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทาย สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (โรมัน:Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ

 จบการนำเที่ยวชมวัดชมโพธยารามไว้เพียงเท่านี้ครับ พระอาิทิตย์ลับฟ้าไปแล้วคงถ่ายภาพไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วละครับ เรื่องราวมีสาระดีๆ เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหาอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

แผนที่ วัดชมโพธยาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา