หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม


 วัดชมโพธยาราม ตั้งอยู่ที่ตำบลโสธร อำเภอเมือง ประวัติการก่อสร้างของวัดก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2523 โดยพระครูปลัดสุโพธิ์ จันทาโภเป็นผู้ก่อตั้งบนพื้นที่ดินที่ได้รับการบริจาคถวายจาก นายชม และนางเยี่ยม ทองคำเปลว 2 สามีภรรยาบริจาคที่ดิน รวม จำนวน 12 ไร่เศษ ก่อสร้างกุฏิ, ศาลาการเปรียญ, พระอุโบสถ พร้อมสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากของจริงทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2544

    ภายในวัดได้จำลองสังเวชนียสถาน 4 ตำบล คือ สถานที่ประสูติ ตรัสรู้ แสดงธรรม และปรินิพพาน คล้ายกับที่ประเทศอินเดีย สำหรับให้ผู้คนได้สักการะ ภายในสังเวชนีสถานมีพระพุทธรูปปางต่างๆ ประดิษฐานอยู่ เปิดให้นักท่องเที่ยวที่เข้าชมได้ทุกวัน

    การเดินทาง จากตัวเมืองฉะเชิงเทราใช้เส้นทาง 314 ไปไม่ไกล (ก่อนถึงแยกไปพนมสารคาม) จะเห็นเจดีย์พุทธคยา สี่เหลี่ยมสีทองด้านขวามือ มีทางแยกเข้าวัด
    ถ้ามาจากถนนบางนา-ตราด หรือ มอเตอร์เวย์ มุ่งหน้าเข้าตัวเมืองฉะเชิงเทรา วัดชมโพธยารามจะอยู่ด้านซ้ายให้เลี้ยวซ้ายเข้าวัด
ติดต่อสอบถาม:ททท.สำนักงานฉะเชิงเทรา โทร.038 514 009
https://www.facebook.com/TAT-Chachoengsao-175554016247495/

การเดินทางไป วัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
เจดีย์พุทธคยา

เจดีย์พุทธคยา เจดีย์สีทองเด่นตระหง่านที่มองเห็นได้แต่ไกลโดยเฉพาะเวลาขับรถผ่านไปมาบนถนนสายบางปะกง-ฉะเชิงเทรา หลายต่อหลายครั้งที่คิดว่าถ้ามีเวลาคงได้มาแวะชมใกล้ๆ และยิ่งประหลาดใจเมื่อได้เห็นสังเวชนียสถานอื่นๆ นอกเหนือจากเจดีย์พุทธคยา อยู่ในบริเวณวัดชมโพธยาราม

 พุทธคยานับเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญที่สุดและเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของชาวพุทธทั่วโลกเพราะเป็นจุดเริ่มต้นของพระพุทธศาสนา โดยเป็นสถานที่ที่เจ้าชายสิทธัตถะตรัสรู้พระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า นับเป็นเวลากว่า 2,500 ปีที่สถานที่แห่งนี้เป็นศูนย์รวมของจุดหมายในการแสวงบุญของชาวพุทธผู้มีศรัทธาทั่วโลก พุทธคยามีชื่อเรียกอีกชื่อว่า วัดมหาโพธิ์ (อังกฤษ: Mahabodhi Temple) ตั้งอยู่ที่จังหวัดคยา รัฐพิหาร ประเทศอินเดีย ห่างจากริมฝั่งแม่น้ำเนรัญชรา 350 เมตร ในอดีตตำบลที่ตั้งพุทธคยามีชื่อว่า อุรุเวลาเสนานิคม ต่อมา จึงเพี้ยนเป็น อุเรล ปัจจุบัน พุทธคยาอยู่ในความดูแลของคณะกรรมการร่วมพุทธ-ฮินดู และยังได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2545

http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

วัดชมโพธยาราม

วัดชมโพธยาราม สถานที่ตั้งสังเวชนียสถานที่จำลองแบบมาจากอินเดีย อันมีเจดีย์พุทธคยาโดดเด่นกว่าสิ่งอื่น เพราะมีความสูงมากจนมองเห็นได้แต่ไกล เป็นสิ่งที่ทำให้ผมขับรถเลี้ยวเข้ามาในวันนี้ สำหรับเวลาช่วงเย็น ท้องฟ้าสดใสลองปรับภาพเดียวกันกับภาพบนให้เป็นขาว-ดำดูบ้าง ก็สวยดีนะครับ

advertize

ฐานเจดีย์พุทธคยา

ฐานเจดีย์พุทธคยา สร้างด้วยรูปพระพุทธรูปปางประทานพรเรียงรายรอบฐานทั้งสี่ด้าน เป็นลวดลายเดียวกันทั้งหมด

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ)

ลุมพินีวัน (สถานที่ประสูติ) ลุมพินีวันจำลองในวัดชมโพธยาราม สร้างอยู่ไม่ไกลจากเจดีย์พุทธคยามากนัก อยู่ชิดไปทางกำแพงอยู่ใต้ต้นโพธิ์ขนาดใหญ่ เสมือนจำลองว่าเป็นต้นสาละ

  ลุมพินีวันเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่ประสูติของเจ้าชายสิทธัตถะ ผู้ซึ่งต่อมาตรัสรู้เป็นพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่อำเภอไภรวา แคว้นอูธ ประเทศเนปาล เป็นพุทธสังเวชนียสถาน 4 ตำบลเพียงแห่งเดียวที่อยู่นอกประเทศอินเดีย ตัวลุมพินีวันอยู่ใกล้กับชายแดนประเทศอินเดียตอนเหนือ ห่างจากสิทธารถนคร (หรือ นครเทวทหะ) ทางทิศตะวันตกประมาณ 22 กิโลเมตร และห่างจากเมืองติเลาราโกต (หรือ นครกบิลพัสดุ์) ทางทิศตะวันออก 22 กิโลเมตร ซึ่งถูกต้องตามตำราพระพุทธศาสนาที่กล่าวว่าลุมพินีวันสถานที่ประสูติ ตั้งอยู่ระหว่างเมืองกบิลพัสดุ์และเมืองเทวทหะ ปัจจุบัน ลุมพินีวันได้รับการยกย่องจากองค์การยูเนสโกให้เป็นมรดกโลก ประเภทมรดกทางวัฒนธรรม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2540

สมเด็จพระพุทธโคดม

สมเด็จพระพุทธโคดม พระพุทธรรูป 3 องค์ อยู่ใกล้เคียงกัน สร้างให้เป็น 3 ปาง โดยมีองค์ด้านหน้ามีพระนามที่ฐานผ้าทิพย์ว่าสมเด็จพระพุทธโคดม 2540 พระพุทธรูปทั้ง 3 องค์อยู่ด้านหน้าของสังเวชนียสถานที่เรียกว่า สารนาถ สถานที่ที่พระพุทธเจ้าแสดงปฐมเทศนา ประกาศพระธรรมและพระพุทธศาสนา

advertize

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม

ภาพสวยจากวัดชมโพธยาราม ดวงจันทร์ครี่งดวงบนท้องฟ้าที่มีริ้วเมฆกระจายอยู่เต็มท้องฟ้า โดยมีพระพุทธรูปปางสมาธิประทับนั่งอยู่ด้านหน้าสารนาถ

 สารนาถ (อังกฤษ: Sarnath) จัดเป็นพุทธสังเวชนียสถานแห่งที่ 3 (1 ใน 4 แห่งของชาวพุทธ) ตั้งอยู่ 9 กิโลเมตรเศษ ทางเหนือของเมืองพาราณสี เมืองศูนย์กลางทางศาสนาของศาสนาฮินดู) ในรัฐอุตตรประเทศ ประเทศอินเดียในปัจจุบัน หรือ แคว้นมคธ ชมพูทวีป ในสมัยพุทธกาล)

 เหตุที่ได้ชื่อว่าสารนาถเนื่องมาจากสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนา เริ่มต้นประกาศพระพุทธศาสนาเพื่อเป็นที่พึ่งแก่มหาชนทั้งหลาย และบ้างก็ว่ามาจากศัพท์ว่า สารงฺค + นารถ = ที่อยู่ของสัตว์จำพวกกวาง สารนาถยังรู้จักกันดีในชื่อ "อิสิปตนมฤคทายวัน" หรือ "ฤๅษีปัตนมฤคทายวัน" (บาลี: อิสิปตนมิคทายวน) แปลว่า ป่าอันยกให้แก่หมู่กวาง และเป็นที่ชุมนุมฤๅษี

 ภายในอาณาบริเวณสารนาถมี ธรรมเมกขสถูป เป็นพุทธสถานขนาดใหญ่ที่สุดและสำคัญที่สุด สันนิษฐานว่าบริเวณที่ตั้งของธรรมเมกขสถูป เป็นสถานที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงปฐมเทศนาประกาศพระสัจจธรรมเป็นครั้งแรกที่นี่

http://th.wikipedia.org/wiki/สารนาถ

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์

ต้นไม้ขึ้นที่ฐานผ้าทิพย์ ภาพเก็บตกเล็กๆ น้อยๆ เมื่อได้เห็นต้นไม้กาฝากเล็กๆ โผล่ออกมาที่ฐานผ้าทิพย์ของพระพุทธรูป

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา)

สถานที่เนื่องด้วยการปรินิพพาน (กุสินารา) ศาลาหลังหนึ่งที่สร้างด้วยรูปแบบของการจำลองกุสินารา อยู่ใกล้ๆ กับสารนาถ ด้านข้างมีพระพุทธรูปประจำวันเกิดประดิษฐานอยู่ภายนอก สถานที่ทั้งหมดจะเปิดให้เข้าชมเป็นครั้งคราวแต่เนื่องด้วยเวลาที่ไปกันนั้นเย็นมากแล้วทางวัดจึงปิดให้ชมได้เพียงภายนอก ไว้มีโอกาสกลับไปอีกครั้งคงได้ภาพมาฝากกันเพิ่มเติมครับ

 กุสินาราเป็นพุทธสังเวชนียสถานที่สำคัญ 1 ใน 4 สังเวชนียสถานของชาวพุทธ เป็นสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพานแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ตั้งอยู่ที่ตำบลมถากัวร์ อำเภอกุสินคร หรือกาเซีย หรือกาสยา (โรมัน:Kushinagar-Kasia-Kasaya) ในเขตจังหวัดเดวเย หรือ เทวริยา (โรมัน:Devria-Devriya-Kasia-Kasaya) รัฐอุตรประเทศ ประเทศอินเดีย สาลวโนทาย สถานที่เสด็จดับขันธปรินิพพาน มีชื่อเรียกในท้องถิ่นว่า มาถากุนวะระกาโกฏ (โรมัน:Matha-Kunwar-Ka-Kot) ซึ่งแปลว่า ตำบลเจ้าชายสิ้นชีพ

 จบการนำเที่ยวชมวัดชมโพธยารามไว้เพียงเท่านี้ครับ พระอาิทิตย์ลับฟ้าไปแล้วคงถ่ายภาพไม่ได้มากไปกว่านี้แล้วละครับ เรื่องราวมีสาระดีๆ เกี่ยวกับสังเวชนียสถาน สถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาหาอ่านเพิ่มเติมกันได้ที่ http://th.wikipedia.org/wiki/สังเวชนียสถาน

แก้ไขล่าสุด 2016-03-14 08:34:45 รับชม 11132

แผนที่ วัดชมโพธยาราม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดชมโพธยาราม ฉะเชิงเทรา << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่
โรงแรมหรรษา เจบี
โรงแรมหรรษา เจบี
โรงแรมนิว ซีซั่น
โรงแรมนิว ซีซั่น
โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์
โรงเเรมโกลเด้นคราวน์ แกรนด์
โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์
โรงแรมหาดใหญ่ โกลเด้น คราวน์
โรงแรมเอเชียน
โรงแรมเอเชียน
หาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
หาดใหญ่ พาราไดซ์ โฮเต็ล แอนด์ รีสอร์ท
โรงแรมวีแอล หาดใหญ่
โรงแรมวีแอล หาดใหญ่
โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว
โรงแรมซากุระ แกรนด์ วิว
โรงแรมซากุระ
โรงแรมซากุระ

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในฉะเชิงเทรา

ไม่มีกิจกรรมในฉะเชิงเทรา
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน ฉะเชิงเทรา


ตลาดคลองสวน 100 ปี

ตลาดบ้านใหม่ ตลาดริมน้ำร้อยปี

ตลาดน้ำบางคล้า

วัดปากน้ำโจ้โล้

อุทยานพระพิฆเณศ (พระพิฆเณศยืนบางคล้า)

วัดโพธิ์บางคล้า

ปั้นทรายโลก(ปราสาททราย)

วัดโสธรวรารามวรวิหาร

เจ้าแม่กวนอิมลอยน้ำ

ตลาดริมน้ำท่าสะอ้าน

ใหม่/อัพเดต


ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

Reef Sports Bar & Restaurant เกาะเต่า

วัดสระมณี อุดรธานี

Feelsion Cafe ฟีลฉัน คาเฟ่

Sweet Addict

ร้านอาหารข้าวต้มโฟนลิงค์ หัวหิน