หน้าหลัก >> ฉะเชิงเทรา >> ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา


 ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา อยู่ที่ถนนมรุพงษ์ สร้างในสมัยรัชกาลที่ 3 ในปี พ.ศ. 2337 โดยมีกรมหลวงรณเรศเป็นแม่กองก่อสร้าง เพื่อป้องกันข้าศึกศัตรูมารุกราน ในสมัยรัชกาลที่ 5 ใช้เป็นที่ตั้งมั่นกองทัพในการปราบกบฎอั้งยี่ ซึ่งเป็นพ่อค้าฝิ่นเถื่อนชาวจีนที่ก่อความวุ่นวายปล้นสะดมก์ชาวเมือง บริเวณหน้าป้อมจัดเป็นสวนสาธารณะสำหรับพักผ่อนหย่อนใจ ชมทิวทัศน์แม่น้ำบางปะกง มีปืนใหญ่ตั้งอยู่ตามกำแพงเมือง

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานกรุงเทพมหานคร โทร.0-2250-5500
http://www.tourismthailand.org/bangkok

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา เป็นสถานที่พักผ่อนแบบสวนเล็กๆ ฤดูฝนหญ้ากำลังเขียว ส่วนใหญ่จะเป็นคนละแวกใกล้เคียงที่เดินทางมาพักผ่อนที่นี่ ที่มองเห็นว่าเป็นป้อมเมืองนั้นจะว่าไปก็เฉพาะส่วนกำแพงเมืองเก่าใต้ร่มใม้จำนวนมาก รอบๆ มีไฟสปอร์ตไลท์ส่องสว่าง เดินเข้าไปดูใกล้ๆ จะมีปืนใหญ่อยู่ระหว่างช่องกำแพงเมือง

 การเดินทางมาที่นี่ เส้นทางที่ผมใช้เป็นประจำก็คือจากหน้าวัดโสธร ตรงมาจนถึง 3 แยก เลี้ยวซ้ายถนนศรีโสธรตัดใหม่ ตรงไปจนถึงห้างคาร์ฟูร์ เลยไปอีกหน่อยจะมีแยกเลี้ยวขวา ถนนหน้าเมือง

 อีกทางหนึ่งที่ไม่ค่อยได้ใช้ก็คือจากวัดโสธร ตรงไปจนถึงถนนมรุพงษ์แล้วเลี้ยวซ้ายไปตามถนนเรื่อยๆ ก็จะเห็นป้อมเมืองฉะเชิงเทรากับสวนมรุพงษ์อยู่ซ้ายมือ

สวนมรุพงษ์

สวนมรุพงษ์ ป้ายชื่อของสวนสาธารณะหลังจากที่ได้มีการปรับปรุงให้เป็นสวนสาธารณะรอบป้อมเมืองฉะเชิงเทรา

แผนที่ ป้อมเมืองฉะเชิงเทรา ที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร