หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> วัดจองกลางและวัดจองคำ

วัดจองกลางและวัดจองคำ


 

วัดจองคำอยู่บริเวณสวนสาธารณะหนองจองคำ เป็นวัดเก่าแก่ สร้างเมื่อ พ.ศ. 2370 โดยช่างฝีมือชาวไทยใหญ่เป็นศิลปะแบบไทยใหญ่ที่แปลกและงดงามมาก หลังคาวัดเป็นรูปปราสาท เพราะมีคติว่าปราสาทเป็นของสูง ผู้ที่ประทับอยู่ในปราสาทควรจะเป็นพระมหากษัตริย์หรือตัวแทนพระศาสนา ในวิหารเป็นที่ประดิษฐานของหลวงพ่อโต ซึ่งเป็นพระประธาน สร้างขึ้นเมื่อ พ.ศ. 2469 โดยช่างฝีมือชาวพม่า เป็นพระพุทธรูปขนาดใหญ่คล้ายพระศรีศากยมุนี(หลวงพ่อโต) ที่วิหารวัดสุทัศน์เทพวราราม เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำ เนื่องจากเสาวัดประดับด้วยทองคำเปลว

    วัดจองกลางตั้งอยู่ข้างกับวัดจองคำ ภายในวิหารมีแท่นบูชาตั้งพระพุทธสิหิงค์จำลอง ปิดทองเหลืองอร่ามไปทั้งองค์ และภายในวัดยังมีพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์ ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพพุทธประวัติ ตลอดจนภาพแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่าและมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์ เปิดให้เข้าชมเวลา 08.00 -18.00 น.

    หนองจองคำ เป็นสวนสาธารณะตั้งอยู่ใจกลางเมือง เป็นหนองน้ำที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีน้ำตลอดปี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของชาวเมืองและนักท่องเที่ยว และใช้เป็นสถานที่จัดงานประเพณีที่สำคัญๆ ของจังหวัดด้วย

การเดินทางไปวัดจองกลางและวัดจองคำ แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

หนองจองคำ

หนองจองคำ เปิดเรื่องราวการท่องเที่ยววัดที่สวยงามมากแห่งหนึ่งกลางเมืองแม่ฮ่องสอน ห่างจากอนุสาวรีย์พระยาสิงหนาทราชาเพียงประมาณ 500 เมตร ผมมาที่นี่เป็นครั้งที่ 3 จึงได้เอาภาพจาก 3 ครั้งมารวมกันแล้วเรียบเรียงเรื่องราวการเดินทางขึ้นมาใหม่ ครั้งแรกกับครั้งที่ 2 ผมเข้าวัดจองกลางทางด้านหลัง ซึ่งหากจะพูดให้ถูกต้องต้องบอกว่าเข้าหลังวัดจองคำ ส่วนครั้งที่ 3 ผมเข้าทางด้านหน้าสวนสาธารณะหนองจองคำ ซึ่งเป็นเวลากลางคืน ภาพที่เห็นเป็นภาพแรกคือเจดีย์ของวัดจองกลาง ในเวลากลางคืนจะเปิดไฟสว่างไสวสะท้อนกับผิวน้ำของหนองจองคำแลดูสวยงาม และถ้าหากว่าคนชอบถ่ายรูปเดินทางมาที่นี่คงไม่พ้นที่จะถ่ายภาพจากมุมนี้ติดมือกลับบ้านเพราะสวยงามมากจริงๆ ด้านหน้าเจดีย์ติดกับริมน้ำเปิดเป็นตลาดในช่วงถนนคนเดินและงานเปิดเมิงไตประมาณปลายปีของทุกปี ฝั่งตรงข้ามของวัดมีศาลากลางน้ำสำหรับนั่งพักผ่อนและเป็นมุมเก็บภาพที่ผมชื่นชอบมากๆ

 ประวัติขององค์พระเจดีย์ (ภาษาไทยใหญ่เรียกองค์พระเจดีย์ว่ากองมู) เป็นพระเจดีย์มีลักษณะคล้ายมณีทบโดยฝีมือช่างชาวไทยใหญ่ รูปทรงจุฬามณี ความสูง 32 ศอก ฐานสี่เหลี่ยมมีมุขสี่ด้าน พร้อมสิงห์ด้านละหนึ่งตัว ประดิษฐานพระพุทธรูปนั่งด้านละหนึ่งองค์ เริ่มสร้างเมื่อเดือนมีนาคม พ.ศ. 2456 สร้างแล้วเสร็จในเดือนมกราคม 2458 สร้างขึ้นโดยศรัทธาขุนเพียร (พ่อเลี้ยงจองนุ) พิรุญกิจและแม่จองเฮือนคหบดี ชาวแม่ฮ่องสอน ในองค์พระเจดีย์ได้บรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ผู้ที่มานมัสการองค์พระเจดีย์

เจดีย์วัดจองกลาง

เจดีย์วัดจองกลาง สำหรับผู้ที่มาวัดจองกลางและวัดจองคำเป็นครั้งแรกผมเชื่อว่าคงจะมีความรู้สึกไม่ต่างกับผมนักในเรื่องการแบ่งวัด 2 วัดออกจากกัน ในเมื่อทั้ง 2 วัดตั้งอยู่ติดกัน มีกำแพงล้อมรอบร่วมกันเป็นแนวกำแพงยาวล้อมหนองจองคำและสวนสาธารณะเอาไว้ด้วยกันทั้งหมด เมื่อเดินเข้าไปในวัดยากที่จะบอกว่าเสนาสนะหลังไหนเป็นของวัดไหน ที่เราเห็นอยู่ตอนนี้ก็จะมีเจดีย์เป็นหลักอยู่ตรงกลาง เป็นเจดีย์วัดจองกลาง ด้านหลังเจดีย์เป็นศาลาขนาดใหญ่หรือวิหาร สถาปัตยกรรมการก่อสร้างเป็นเอกลักษณ์ของแม่ฮ่องสอน ที่เห็นยอดเล็กๆ เปิดไฟสว่างๆ เป็นวิหารพระอุปคุตปางจกบาตรที่ชาวบ้านศรัทธากันเป็นอย่างมาก พูดไปก็คงจะนึกภาพไม่ออก เดี๋ยวเดินเข้าไปดูใกล้ๆ กันดีกว่า

advertize

พระอุปคุตปางจกบาตร

พระอุปคุตปางจกบาตร นี่ก็เป็นจุดเด่นของวัดจองกลางอีกอย่างหนึ่ง พระอุปคุตปางจกบาตรนี้เชื่อกันว่ามีความศักดิ์สิทธิ์ขอพรในเรื่องของโชคลาภได้ จึงมีการนำเอาเทียนมาจุดบนเรือลำเล็กๆ ลอยรอบอ่างน้ำที่ล้อมพระอุปคุต

อธิษฐานลอยเทียนรอบพระอุปคุต

อธิษฐานลอยเทียนรอบพระอุปคุต 

อธิษฐานลอยเทียนรอบพระอุปคุต

อธิษฐานลอยเทียนรอบพระอุปคุต ความเชื่อและความศรัทธาตกทอดสู่รุ่นลูกรุ่นหลานเป็นแบบนี้มาช้านาน น้ำในอ่างวงกลมรอบฐานพระจะหมุนไปเรื่อยๆ เรือไม้ลำเล็กๆ ที่ตั้งเทียนลำใหญ่ก็จะลอยไปรอบๆ ความศรัทธาของประชาชนที่มากราบไหว้จำนวนมากโดยเฉพาะในช่วงวันหยุดปีใหม่ ทำให้เห็นเรือเทียนล่องลอยจนเต็มอ่าง

advertize

หลวงพ่อโต

หลวงพ่อโต เมื่อชมวัดจองกลางไปพอสมควรแล้วตอนนี้ก็จะเดินไปทางด้านหลังเป็นพื้นที่ของวัดจองคำ มีวิหารไม้ทั้งหลังมีหลังคาแบบเดียวกับวัดจองกลาง จุดเด่นของวัดจองคำเมื่อมาแล้วต้องนมัสการหลวงพ่อโตในวิหาร วิหารหลังนี้สร้างเมื่อ พ.ศ.2475 สร้างเสร็จเมื่อ พ.ศ. 2479 โดยพระอูน่าก๊ะเป็นประธาน พ่อจอง จองคำส่วย แม่จอง จันทร์ตา คหบดีชาวแม่ฮ่องสอนเป็นศรัทธาในการก่อสร้างแบบละ 12 ศอก หลังคามุงสังกะสีศิลปะแบบไทยใหญ่ภายในวิหารประดิษฐานพระพุทธรูปหลวงพ่อโตหน้าตักกว้าง 4.8 เมตร สูง 5.6 เมตร พระวิหารหลวงพ่อโตสร้างโดยฝีมือช่าง สล่าโพอ่องพระพุทธรูปหลวงพ่อโตโดยฝีมือนายช่าง สล่าโพโต่ง เตชะโกเมนต์ เดิมเป็นที่ก่อสร้างองค์พระเจดีย์เมื่อ พ.ศ.2371 ซึ่งได้สร้างคู่กับวัดเดิม องค์พระเจดีย์ได้ชำรุดทรุดโทรม ต่อมาพระอูน่าก๊ะ ได้ทำพิธีบวงสรวงขอรื้อถอน และสร้างพระวิหาร พร้อมสร้างพระพุทธรูปหลวงพ่อโต ดังที่ได้ปรากฏให้เห็นในปัจจุบัน สถานที่สร้างหลวงพ่อโตนับเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ของเมืองแม่ฮ่องสอนอีกแห่งหนึ่ง มีประเพณีนมัสการหลวงพ่อโตในวันกลางเดือน 5 ของทุกปี

วิหารวัดจองคำ

วิหารวัดจองคำ นี่เป็นบรรยากาศยามเช้าของวัดทั้ง 2 วัด ที่ผมได้เก็บภาพไว้ตอนที่เดินทางไปครั้งที่ 2 ถ้าตื่นเต่เช้าอากาศหนาวๆ เราจะได้เห็นหมอกสีขาวปกคลุมไปทั่วบริเวณวัด วัดจองคำแห่งนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในปี พ.ศ. 2370 เป็นวัดแห่งแรกของเมืองแม่ฮ่องสอน และเจ้าแม่นางเมียะ และได้ขึ้นเป็นพระอารามหลวงเมื่อปี พ.ศ. 2527 เหตุที่เรียกชื่อวัดจองคำเพราะว่าที่เสาวัดประดับด้วยทองคำเปลวซึ่งแต่เดิมเป็นแผ่นเงิน

วัดจองกลางและวัดจองคำ

 

วิหารวัดจองกลาง

วิหารวัดจองกลาง หรือศาลาหลังใหญ่หลังนี้เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์จัดแสดงตุ๊กตาไม้แกะสลักเป็นรูปคนและสัตว์ ฝีมือแกะสลักของช่างชาวพม่า ซึ่งนำมาจากพม่าตั้งแต่ พ.ศ. 2400 นอกจากนี้ยังมีภาพจิตรกรรมบนแผ่นกระจกเรื่องพระเวสสันดรชาดกและภาพพุทธประวัติ ตลอดจนภาพแสดงชีวิตความเป็นอยู่ของคนสมัยนั้นหลายภาพ มีคำบรรยายใต้ภาพเป็นภาษาพม่าและมีบันทึกบอกไว้ว่าเป็นฝีมือของช่างไทยใหญ่จากมัณฑะเลย์

วัดจองกลาง

วัดจองกลาง 

หนองจองคำ

หนองจองคำ บรรยากาศยามเช้าของหนองน้ำที่กว้างใหญ่ปกคลุมไปด้วยหมอกสีขาวไปทั่ว หนองจองคำมีทางเดินได้รอบๆ ด้านตรงข้ามของวัดจองกลางและวัดจองคำ เป็นจุดชมความสวยงามของวัดโดยเฉพาะเวลากลางคืนได้เป็นอย่างดี

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน บรรยากาศการขายของกินของที่ระลึกรอบๆ หนองจองคำยาวหลายร้อยเมตร เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวจะมารวมกันเยอะมาก เพราะในเมืองแม่ฮ่องสอนเวลากลางคืนจะค่อนข้างเงียบสงบ แหล่งบันเทิงจะมีน้อยทำให้คนเดินทางมาเที่ยวที่นี่กันมาก

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน

ถนนคนเดินแม่ฮ่องสอน การจัดงานที่นี่จะมีรูปแบบที่แตกต่างกันไปในแต่ละปี เมื่อปี พ.ศ. 2550 ผมได้เดินทางมาเที่ยวงานนี้ มีการแสดงพื้นเมืองพร้อมกับซุ้มอาหารพื้นเมืองหลากหลายให้นักท่องเที่ยวได้เดินชิม ได้แก่ข้าวเหลือง เนื้อลุง น้ำพริกอุ๊บ ถั่วพูโก้ ไข่อุ๊บ ข้าวปุก ขนมวง สาละพู ข้าวมูนข่วย ส่วนล่าสุดที่ผมมาที่นี่ก็ยังเห็นเมนูข้าวเส้น ข้าวเส้นโก้ ข้าวซอยโก้ ข้าวกั๊นจิ๊น ฯลฯ เยอะแยะมากมาย แต่ละเมนูล้วนน่าลอง น่าชิม นอกจากนี้ถ้าได้ขึ้นไปยังวัดพระธาตุดอยกองมู แล้วมองลงมาในเมืองเวลากลางคืนจะเห็นพระเจดีย์วัดจองกลางสวยงามสว่างไสว ใครยังไม่เคยไป ปีใหม่ปีหน้าที่จะมาถึงลองไปชม ไปชิม วัดสวย รายวัฒนธรรม สถาปัตยกรรมประทับใจ ไหว้พระเป็นสิริมงคล ที่วัดจองกลาง - วัดจองคำกันนะครับ

แผนที่ วัดจองกลางและวัดจองคำ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดจองกลางและวัดจองคำ แม่ฮ่องสอน