หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> วัดกิตติวงศ์

วัดกิตติวงศ์


 วัดกิตติวงศ์ ตั้งอยู่ในเขตสุขาภิบาลแม่สะเรียง เป็นที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุที่พระครูกิตตินำมาจากวัดศรีสุพรรณ จังหวัดเชียงใหม่ และยังมีพระคัมภีร์โบราณค้นพบในถ้ำผาแดง ริมฝั่งแม่น้ำสาละวิน เมื่อ พ.ศ. 2511 จารึกประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความสัมพันธ์ของล้านนากับพม่า

การเดินทางไปวัดกิตติวงศ์ แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพวัดกิตติวงศ์ จาก Google

แผนที่ วัดกิตติวงศ์ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดกิตติวงศ์ แม่ฮ่องสอน