หน้าหลัก >> สุราษฎร์ธานี >> พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา

พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา


 

 พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา ตั้งอยู่ฝั่งตรงข้ามวัดพระบรมธาตุไชยาราชวรวิหาร เป็นพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ ประเภทประวัติศาสตร์และโบราณคดี อาคารหลังแรกด้านหน้าจัดแสดงประติมากรรมศิลาและสำริดที่ค้นพบในเมืองไชยาเก่า ได้แก่ เทวรูปพระนารายณ์ พระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวร ส่วนอาคารที่สอง เป็นที่จัดแสดงหลักฐานสมัยก่อนประวัติศาสตร์ตั้งแต่สมัยทวาราวดี ศรีวิชัย ลพบุรี สุโขทัย อยุธยา นอกจากนี้ยังจัดแสดงงานประณีตศิลป์ต่าง ๆ อีกมากมาย

    เวลาเปิด-ปิด : เปิดให้เข้าชม เวลา 09.00-16.00 น. ปิดวันจันทร์ วันอังคาร และวันนักขัตฤกษ์
    อัตราค่าเข้าชม : ชาวไทย 20 บาท ชาวต่างชาติ 100 บาท
    รายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 7743 1066 www.thailandmuseum.com

การเดินทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สุราษฎร์ธานี

ติดต่อสอบถาม:
ททท. สำนักงานสุราษฎร์ธานี 0 7728 8818-9
http://www.tourismthailand.org/suratthani

คลิกชมรูปภาพพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา จาก Google

แผนที่ พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติไชยา สุราษฎร์ธานี