หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> พระธาตุจอมมอญ

พระธาตุจอมมอญ


 

 พระธาตุจอมมอญ อำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน อยู่ที่หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านกาด เป็นปูชนียสถานที่มีลักษณะเป็นเจดีย์เก่าแก่ ถือกันว่าเป็นพระธาตุศักดิ์สิทธิ์ และมีงานฉลองในเดือนกรกฎาคมของทุกปี

การเดินทางไปพระธาตุจอมมอญ แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพพระธาตุจอมมอญ จาก Google

แผนที่ พระธาตุจอมมอญ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปพระธาตุจอมมอญ แม่ฮ่องสอน