หน้าหลัก >> แม่ฮ่องสอน >> บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ)

บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ)


 บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) เป็นหมู่บ้านชาวเขาเผ่าม้ง ชื่อหมู่บ้านไมโครเวฟ ตำบลห้วยโป่ง อาศัยอยู่บนดอยสูงกว่าระดับน้ำทะเลประมาณ 1,000 เมตร ด้วยความสูงนี้จึงมีเสาส่งสัญญาณของวิทยุและโทรศัพท์มือถืออยู่บนยอดเขาเห็นได้ชัดแต่ไกล ชาวม้งหมู่บ้านไมโครเวฟมีความเป็นอยู่เรียบง่ายและรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีอย่างเคร่งครัดจึงเป็นสิ่งที่ดึงดูดให้นักท่องเที่ยวอยากเดินทางไปสัมผัส โดยเดินทางจากแม่ฮ่องสอนไปหมู่บ้านป่าลาน 32 กม. (เส้นทางแม่ฮ่องสอน - ขุนยวม ประมาณกิโลเมตรที่ 235) และเลี้ยวซ้ายขึ้นหมู่บ้าน ซึ่งเป็นทางลาดยางสูงชันประมาณ 8 กิโลเมตร บริเวณหมู่บ้านมีถนนคอนกรีต

การเดินทางไปบ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) แม่ฮ่องสอน

ติดต่อสอบถาม:
ศูนย์ประสานงานการท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน โทร. 0 5361 2982-3
http://www.tourismthailand.org/maehongson

คลิกชมรูปภาพบ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) จาก Google

แผนที่ บ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปบ้านยอดดอย (หมู่บ้านแม้วไมโครเวฟ) แม่ฮ่องสอน