หน้าหลัก >> อุบลราชธานี >> ด่านช่องเม็ก

ด่านช่องเม็ก


 

 อยู่ห่างจากตัวเมืองประมาณ 90 กิโลเมตร ตามทางหลวงหมายเลข 217 เป็นจุดผ่านแดนถาวรไทย-ลาว ที่มีถนนเชื่อมต่อสู่แขวงจำปาสักซึ่งเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญทางภาคใต้ของประเทศลาว ในบริเวณด่านนอกจากจะเป็นที่ตั้งของหน่วยราชการแล้วยังมีตลาดสินค้าชายแดนร้านค้าปลอดภาษีในเขตประเทศลาว ซึ่งนักท่องเที่ยวสามารถเข้าไปเที่ยวชมและจับจ่ายสินค้าได้ สำหรับแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจในแขวงจำปาสัก ได้แก่ เมืองปากเซ ปราสาทขอมวัดพู มหานทีสีทันดอน หรือสีพันดอน ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำโขงแผ่กว้างกว่า 7 กิโลเมตร ทำให้มีเกาะแก่งจำนวนมาก และจุดที่น่าสนใจมากคือ น้ำตกหลี่ผี และน้ำตกคอนพะเพ็ง

    การเดินทางเข้าไปท่องเที่ยวในประเทศลาวผ่านด่านช่องเม็กนั้นในส่วนของชาวต่างประเทศจะต้องใช้หนังสือเดินทาง และทำวีซ่า สำหรับคนไทยทำใบอนุญาตผ่านแดนที่สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานีหรือที่ว่าการอำเภอสิรินธรได้โดยใช้สำเนาบัตรประชาชน และรูปถ่าย 2 นิ้ว จำนวน 3 รูป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานจังหวัดอุบลราชธานี โทร. 0 4525 5505, 0 4525 4218 ด่านตรวจคนเข้าเมืองโทร. 0 4548 5107

การเดินทางไปด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานอุบลราชธานี โทร. 0 4524 3770, 0 4525 0714
http://www.tourismthailand.org/ubonratchathani

???

??? 

...

... 

advertize

ไม่มีคำบรรยาย

ไม่มีคำบรรยาย 

ด่านช่องเม็ก

 

เห็นปูมั๊ย

เห็นปูมั๊ย 

advertize

ด่านช่องเม็ก

 

อีกมุมนึง

อีกมุมนึง 

ด่านช่องเม็ก

 

เดินทางสู่ช่องเม็ก

เดินทางสู่ช่องเม็ก 

บขส. อุบลฯ

บขส. อุบลฯ 

รอคิว

รอคิว 

ก่อนเดินทางควรอ่าน

ก่อนเดินทางควรอ่าน 

คำขวัญ

คำขวัญ 

ด่านช่องเม็ก

 

ผ่านประตู

ผ่านประตู 

ด่านช่องเม็ก

 

โทรหา webmaster ก่อนข้ามแดน

โทรหา webmaster ก่อนข้ามแดน 

อัตราแลกเปลี่ยน

อัตราแลกเปลี่ยน 

เปลี่ยนสกุลเงิน

เปลี่ยนสกุลเงิน 

แผนที่ ด่านช่องเม็ก และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปด่านช่องเม็ก อุบลราชธานี