หน้าหลัก >> อุดรธานี >> วัดป่าบ้านค้อ

วัดป่าบ้านค้อ


 

 ภายในวัดมีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ นอกจากนี้บริเวณใกล้เคียงกับพระมหาธาตุเจดีย์ยังมีต้นพระศรีมหาโพธิ์ เป็นกิ่งพันธุ์ที่ตอนกิ่งมาจากพรศรีมหาโพธิ์ ณ พุทธคยา ประเทศอินเดีย การเดินทาง ใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี-หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้าย ไปตามถนนหมายเลข 2021 (อุดรธานี-บ้านผือ) ประมาณ 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้อ ประมาณ 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0 4225 0730- 1

การเดินทางไปวัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานอุดรธานี 0 4232 5406-7
http://www.tourismthailand.org/udonthani

พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

พระมหาธาตุเจดีย์เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ วัดป่าบ้านค้อ เป็นวัดที่มีพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ เป็นจุดเด่นของวัดหากเข้ามาตามเส้นทางจะสามารถมองเห็นยอดพระธาตุเจดีย์นี้แต่ไกล พระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ สร้างอยู่บนเนินดินสูงมีทางลาดให้เดินขึ้นและสามารถใช้รถเข็นขึ้นไปได้ รอบๆ บริเวณองค์พระธาตุไม่มีต้นไม้สูงใหญ่อาจจะมีแดดร้อนสักหน่อยเวลาเดินขึ้นไป ระยะทางจากพื้นราบเดินขึ้นเนินดินราวๆ 30-40 เมตร

ภายนอกพระมหาธาตุเจดีย์

ภายนอกพระมหาธาตุเจดีย์ มองจากด้านนอกจะมองเห็นรูปปั้นช้างขนาดใหญ่ยืนรอบองค์พระธาตุเจดีย์ 4 ทิศ คือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้ ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ทิศตะวันตกเฉียงใต้ แต่ละทิศมีชื่อและความหมายต่างกัน

advertize

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ มีภาพเขียนสวยงามบนผนังภายในพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ นอกจากนี้ยังมีพระบรมสารีริกธาตุในผอบทองคำในเจดีย์องค์เล็กที่ตั้งอยู่ตรงกลางพระธาตุเจดีย์ ซึ่งจะมีงานสรงน้ำพระบรมสารีริกธาตุช่วงเดือนมาฆมาส (กุมภาพันธ์)

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ

หลวงพ่อทูล ขิปฺปปญฺโญ พระปัญญาพิศาลเถร หรือหลวงพ่อทูล เป็นพระที่มีประชาชนศรัทธาเลื่อมใสเป็นจำนวนมาก ปัจจุบันหลวงพ่อทูลได้มรณภาพแล้วโดยมีพระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าพัชรกิตติยาภา เสด็จเป็นองค์ประธานในงานพระราชทานเพลิงศพเมื่อต้นปี 2552 ที่ผ่านมา มีการเก็บภาพถ่ายหลวงพ่อทูลไว้ภายในพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์

ช้างอิศวรพงศ์

ช้างอิศวรพงศ์ บันดาลให้เกิดความร่ำรวย เจริญทรัพย์ และมีอำนาจ

advertize

ช้างพรหมพงศ์

ช้างพรหมพงศ์ บันดาลให้มีอายุยืนนาน และความเจริญทางวิทยาการ

ช้างวิษณุพงศ์

ช้างวิษณุพงศ์ บันดาลให้ศัตรูพ่ายแพ้ และเกิดความอุดมสมบูรณ์ผลาหาร ธัญญาหาร และฝนตกต้องตามฤดูกาล

ช้างอัคนิพงศ์

ช้างอัคนิพงศ์ บันดาลให้มัจฉา มังสาหารบริบูรณ์ และระงับศึกอุบาทว์ทั้งปวง

บริเวณรอบองค์พระธาตุเจดีย์

บริเวณรอบองค์พระธาตุเจดีย์ 

พระพุทธรูปและฤๅษี

พระพุทธรูปและฤๅษี 

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในวัด

ร้านอาหารและเครื่องดื่มในวัด หากเดินทางมาที่วัดป่าบ้านค้อแห่งนี้สักการะกราบไหว้พระบรมสารีริกธาตุ พระอัฐิธาตุหลวงพ่อทูล กับกระแสศรัทธาที่สร้างพระมหาธาตุเจดีย์ เฉลิมพระบารมีพระนวมินทร์ ได้สำเร็จ พักเหนื่อยคลายร้อนกับร้านค้าในวัดก่อนเดินทางต่อไป

แผนที่ วัดป่าบ้านค้อ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดป่าบ้านค้อ อุดรธานี