หน้าหลัก >> สกลนคร >> วัดพระธาตุเชิงชุม

วัดพระธาตุเชิงชุม


 วัดพระธาตุเชิงชุม ตั้งอยู่ในวัดพระธาตุเชิงชุมวรวิหาร ปลายถนนเจริญเมือง ในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร เป็นเจดีย์ก่ออิฐถือปูน ฐานรูปสี่เหลี่ยม สูงประมาณ 24 เมตร ยอดฉัตรทองคำเหนือองค์พระธาตุเชิงชุมทำด้วยทองคำบริสุทธิ์มีน้ำหนัก 247 บาท มีซุ้มประตู 4 ด้าน ข้างในทึบ สร้างครอบรอยพระพุทธบาทของพระพุทธเจ้าสี่พระองค์ ซึ่งหมายถึง พระกุสันทะ พระโกนาคม พระกัสสะปะ และพระโคดม หรือพระศรีอารียเมตตรัย (คือ สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ชาวพุทธศาสนิกชนเคารพสักการะบูชาอยู่ทุกวันนี้)

    สร้างขึ้นเมื่อใดไม่ปรากฏหลักฐานชัด แต่นับเป็นปูชนียะสถานสำคัญคู่บ้านคู่เมืองสกลนครมาแต่โบราณ ภายในวิหารใกล้พระธาตุเชิงชุม เป็นที่ประดิษฐานหลวงพ่อองค์แสนอันศักดิ์สิทธิ์เป็นที่เคารพนับถือ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในจังหวัดสกลนคร ทุกวันพระในตอนค่ำจะมีประชาชนไปบูชากราบไหว้พระธาตุ และหลวงพ่อองค์แสนเป็นจำนวนมาก งานประจำปีของพระธาตุเชิงชุมจะเริ่มตั้งแต่วันขึ้น 9 ค่ำ ถึงวันขึ้น 15 ค่ำ เดือนยี่ของทุกปี (กำหนดตามจันทรคติ)

การเดินทางไปวัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

พระธาตุเชิงชุม

พระธาตุเชิงชุม เป็นพระธาตุเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองชาวสกลนครมาช้านาน วัดนี้ได้รับการบูรณะอยู่ตลอดเวลาจนทุกวันนี้มองจากภายนอกเป็นวัดที่สวยงามมากๆ ที่พิเศษก็คือองค์พระธาตุเชิงชุมมีช่องประตูด้านหนึ่งที่ยังคงเปิดให้เราได้เห็นภายในองค์พระธาตุ ช่องประตูนั้นอยู่ในวิหารถ้าอยากเห็นต้องเข้าไปในวิหาร เดินไปด้านหลังองค์พระประธาน

หลวงพ่อองค์แสน

หลวงพ่อองค์แสน เป็นพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวสกลนครศรัทธามากๆ มาไหว้พระธาตุเชิงชุมควรได้กราบไหว้หลวงพ่อองค์แสนนี้ด้วย

advertize

ภายในพระธาตุเชิงชุม

ภายในพระธาตุเชิงชุม เป็นที่เก็บรักษาวัตถุโบราณหลายชิ้น พระพุทธรูปหลายองค์ นับว่าโชคดีมากที่พระธาตุเชิงชุมยังคงเปิดให้เราได้มีโอกาสเห็นภายในองค์พระธาตุ เพราะพระธาตุเก่าแก่ของไทยจะปิดจนหมดไม่มีโอกาสได้เห็นว่าด้านในมีอะไรอยู่บ้าง ช่องนี้เชื่อมกับผนังด้านหลังของวิหารต้องเข้ามาทางวิหารแล้วเดินไปด้านหลังพระประธาน

พระธาตุเชิงชุม ยามเย็น

พระธาตุเชิงชุม ยามเย็น เป็นโชคดีของเราจริงๆ ที่ได้มาวัดพระธาตุเชิงชุมหลายครั้ง แต่ละครั้งจะมาคนละเวลากัน ช่วงเช้าก็สวย ช่วงสายก็สวย ช่วงเย็นก็สวย ทุกเวลามีคนมากราบไหว้พระธาตุเชิงชุมตลอดไม่เคยมาครั้งไหนแล้วที่นี่ไม่มีคนเลยซักครั้ง

วัดพระธาตุเชิงชุม

 

สิงห์หน้าวัด

สิงห์หน้าวัด มีเรียงกันอยู่หลายตัวและสวยมาก หันหน้าไปทางถนนซึ่งถนนสายนี้ในวันเสาร์ช่วงเย็นจะมีตลาดนัดผ้าย้อมครามมีผ้าย้อมครามสวยๆ มาให้เลือกเยอะเลย ที่นี่เรียกว่าถนนผ้าคราม มาเดินที่เดียวคุ้มแน่นอน เราก็ขอจบเรื่องวัดพระธาตุเชิงชุมไว้เท่านี้ก่อนเดี๋ยวมีข่าวอะไรเพิ่มเติมก็จะอัพเดตกันอีกที ติดตามได้ในหน้านี้นะครับ

ขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานนครพนม และภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครับ

แผนที่ วัดพระธาตุเชิงชุม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดพระธาตุเชิงชุม สกลนคร