หน้าหลัก >> มุกดาหาร >> หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม


 

 หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ตั้งอยู่ที่บ้านเป้า เป็นหมู่บ้านชาวผู้ไทยที่จัดเป็นหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมแห่งแรกของจังหวัดมุกดาหาร มีการจัดนำเที่ยวแบบผสมผสานกันระหว่างการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและธรรมชาติ มีที่พักสำหรับนักท่องเที่ยวในหมู่บ้าน นอกจากนั้น ชาวบ้านยังผลิตสินค้าพื้นเมือง เช่น ผ้าไหม ผ้าฝ้าย จักสานไม้ไผ่ ไว้จำหน่ายอีกด้วย สอบถามข้อมูลได้ที่กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมบ้านภู ตำบลบ้านเป้า คุณสำหรับ งานไว(ประธานกลุ่ม) โทร. 0 9942 4378 หรือ คุณอุไร อาจวิชัย โทร. 0 6089 6190 , 0 4261 9022

การเดินทางไปหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุกดาหาร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

คลิกชมรูปภาพหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จาก Google

แผนที่ หมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปหมู่บ้านท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม มุกดาหาร