หน้าหลัก >> มุกดาหาร >> ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง


 

 ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ตั้งอยู่บนถนนสำราญชายโขง ริมแม่น้ำโขง ติดกับท่าด่านตรวจคนเข้าเมือง จังหวัดมุกดาหาร ศาลแห่งนี้เดิมเป็นศาลไม้ไม่ทราบประวัติความเป็นมา ต่อมาได้มีการบูรณะเป็นศาลคอนกรีต ชาวจังหวัดมุกดาหารถือว่าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์คู่กับศาลเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมือง ในวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 6 ของทุกปี ชาวจังหวัดมุกดาหารจะจัดให้มีพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อเจ้าฟ้ามุงเมืองและเจ้าแม่สองนางพี่น้องพร้อมกัน

การเดินทางไปศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง มุกดาหาร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เป็นบันไดทางขึ้นที่ปกติจะมีคนเอาดอกไม้และเครื่องบูชามาขาย ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง อยู่เยื้องๆ กันกับวัดศรีมงคลใต้ซึ่งหากเดินทางมาเที่ยวที่ตลาดอินโดจีนสามารถจอดรถบริเวณวัดศรีมงคลใต้ หน้าศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ก็ได้ บริเวณใกล้เคียงกันก็ยังมีท่าเรือโดยสารสำหรับเดินทางข้ามพรมแดนไปยังลาวได้ ให้เข้าไปติดต่อด่านตรวจคนเข้าเมืองก่อนครับ

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง

ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง บนศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง เป็นห้องกระจกมีประตูเลื่อนปิดเปิดได้ ภายในห้ามจุดเทียนธูปให้จุดนอกห้องกระจกครับ

แผนที่ ศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง มุกดาหาร