หน้าหลัก >> มุกดาหาร >> วัดศรีมงคลใต้

วัดศรีมงคลใต้


 วัดศรีมงคลใต้ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงในตัวเมืองมุกดาหาร ภายในพระอุโบสถประดิษฐานพระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี 2 เมตร

    ตามตำนานเล่าว่า เมื่อ พ.ศ. 2310 ขณะที่เจ้ากินรีคุมบ่าวไพร่ถากถางอยู่ใกล้ต้นตาลเจ็ดยอด เมื่อครั้งสร้างเมืองใหม่นั้นได้พบพระพุทธรูปสององค์ องค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน องค์เล็กเป็นพระพุทธรูปเหล็กอยู่ใต้ต้นโพธิ์ เจ้ากินรีจึงสร้างวัดขึ้นบริเวณนั้น เพื่อประดิษฐานพระพุทธรูปทั้งสององค์ วันหนึ่งเมื่อพระภิกษุประจำวัดเข้าไปสักการะ ปรากฏว่าไม่พบพระพุทธรูปเหล็ก เมื่อค้นดูรอบๆ บริเวณวัด พบว่าพระพุทธรูปเหล็กไปประดิษฐานอยู่ใต้ต้นโพธิ์ตามเดิม และจมลงในดินเหลือแต่ยอดพระเมาลีเป็นที่น่าอัศจรรย์ เจ้ากินรีจึงสร้างแท่นสักการะบูชาไว้ ณ ที่นั้น และถวายนามว่า "พระหลุบเหล็ก" ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ประดิษฐานอยู่ ในโบสถ์ เรียกนามว่า "พระเจ้าองค์หลวง" เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารนับแต่นั้นมา

การเดินทางไปวัดศรีมงคลใต้ มุกดาหาร

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

วัดศรีมงคลใต้

วัดศรีมงคลใต้ ภาพนี้ถ่ายจากหน้าวัดตรงท่าเรือโดยสารริมแม่น้ำโขง ทางขวามือมีศาลเจ้าแม่สองนางพี่น้อง ด้านซ้ายมือก็จะเป็นตลาดอินโดจีนที่เพิ่งเดินผ่านมา เมื่อมาถึงสุดถนนจะเห็นอุโบสถวัดศรีมงคลใต้เด่นตระหง่านอยู่ตรงกลางของวัด
 วัดศรีมงคลใต้เป็นวัดคู่บ้านคู่เมืองมุกดาหารมาตั้งแต่อดีต เมื่อเจ้าจันทกินรีซึ่งสืบเชื้อสานมาจากราชวงษ์กรุงศรีสัตตนาคนหุต ได้พาไพร่พลอพยพข้ามโขงมาตั้งบ้านตั้งเมืองอยู่ปากห้วยบังมุกริมฝั่งโขงด้านตะวันตกเมื่อ พ.ศ. 2310 ได้พบวัดร้างซึ่งมีพระพุทธรูปอีกสององค์อยู่ใต้ต้นโพธิ์และต้นตาล 7 ยอดอยู่ริมฝั่งโขง พระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน ส่วนองค์เล็กเป็นพระพุทธรูปหล่อด้วยเหล็กเนื้อดีจึงได้สร้างกุฎิวิหารและวัดขึ้น ณ บริเวณวัดร้างริมฝั่งโขงและขนานนามวัดที่สร้างขึ้นใหม่ว่า วัดศรีมุงคูน (ศรีมงคล) เพื่อเป็นสิริมงคลแก่เมืองที่สร้างขึ้นใหม่ พร้อมกับได้อัญเชิญพระพุทธรูปทั้งสององค์ขึ้นไปประดิษฐานไว้บนพระวิหาร แต่พระพุทธรูปโลหะ กลับลงไปประดิษฐานใต้ต้นโพธิ์ริมฝั่งโขงดังเดิม ต่อมาก็ค่อยๆ จมหายลงไปในดิน จึงขนานนามพระพุทธรูปองค์นั้นว่า พระหลุบเหล็ก ส่วนพระพุทธรูปองค์ใหญ่ได้ขนานนามว่าพระเจ้าองค์หลวง ซึ่งเป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมืองมาจนถึงปัจจุบัน
 ครั้นถึง พ.ศ. 2321 เมื่อกรุงธนบุรีได้รวบรวมหัวเมืองในสองฝั่งโขงให้รวมอยู่ในข้าขอบขัณฑสีมา จึงโปรดเกล้าฯให้ เจ้าจันทกินรี เป็นพระยาจันทรศรีสุราชอุปราชามันธาตุราช เจ้าเมืองมุกดาหารคนแรก วัดศรีมงคลเป็นสถานที่กระทำพิธีดื่มน้ำพิพัฒนสัตยาประจำปีของเมืองมุกดาหาร ต่อมาเมื่อมีวัดฝ่ายธรรมยุตตั้งขึ้นอีกวัดหนึ่งในเขตตำบลศรีมงคล จึงเรียกวัดที่ตั้งขึ้นใหม่ว่า วัดศรีมงคล(เหนือ) และเรียกวัดศรีมงคลเดิมว่า วัดศรีมงคล(ใต้) ซึ่งเป็นอารามหลวงชั้นตรีชั้นวรวิหาร

อุโบสถวัดศรีมงคลใต้

อุโบสถวัดศรีมงคลใต้ ลักษณะของรูปปั้นที่หน้าอุโบสถดูแปลกตากว่าที่เคยเห็นในวัดไหนๆ

advertize

รูปปั้นหน้าอุโบสถ

รูปปั้นหน้าอุโบสถ ลักษณะจะคล้ายการปั้นรูปสิงห์และช้างที่ข้างบันไดอุโบสถเพียงแต่ศิลปะในการปั้นดูแตกต่างจากที่เคยเห็นกันทั่วไปอย่างมาก

ซุ้มประตูวัดศรีมงคลใต้

ซุ้มประตูวัดศรีมงคลใต้ เป็นซุ้มที่ชาวไทยและชาวเวียตนามร่วมกันสร้างถวายเมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2545

พระเจ้าองค์หลวง

พระเจ้าองค์หลวง พระเจ้าองค์หลวง พระพุทธรูปก่ออิฐถือปูน เป็นพระพุทธรูปคู่บ้านคู่เมือง สร้างขึ้นก่อนตั้งเมืองมุกดาหาร แต่ไม่ปรากฏว่าสร้างในสมัยใด มีขนาดหน้าตักกว้าง 2.20 เมตร ส่วนสูงเฉพาะองค์ถึงยอดพระเมาลี 2 เมตร

พระเจ้าองค์หลวง

พระเจ้าองค์หลวง 

แผนที่ วัดศรีมงคลใต้ และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดศรีมงคลใต้ มุกดาหาร