หน้าหลัก >> นครพนม >> สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

ภาพอัพเดตล่าสุดของ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3:

โพสต์เมื่อวันที่ : 2017-01-21 11:50:10


สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3


 

 สะพานมิตรภาพไทย-ลาว 3 (นครพนม-คำม่วน) เป็นสะพานที่เชื่อมต่อระหว่างประเทศไทย (นครพนม) กับประเทศลาว (คำม่วน) พื้นที่ฝั่งไทยที่บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ฝั่งลาวอยู่ที่บ้านเวินใต้ เมืองท่าแขก แขวงคำม่วน ก่อสร้างใช้งบประมาณก่อสร้างจากรัฐบาลไทย ทั้งสิ้น 1723 ล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้างรวม 900 วัน สะพานแล้วเสร็จในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 สะพานเป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งด้านการค้าและการท่องเที่ยวเชื่อมโยงจากประเทศไทย ประเทศลาว ประเทศเวียดนาม และภาคใต้ของประเทศจีน ซึ่งมีความยาว รวม 780 เมตร มีช่องลอดกว้าง 60 เมตร สูง 10 เมตร 2 ช่วง ความกว้างสะพาน 13 เมตร และมีช่องจราจร 2 ช่อง

    ทั้งนี้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินเป็นองค์ประธาน ในพิธีวางศิลาฤกษ์สะพานมิตรภาพไทย - ลาว แห่งที่ 3 (นครพนม-คำม่วน) วันศุกร์ ที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2552 ณ มณฑลพิธี บ้านห้อม ตำบลอาจสามารถ อำเภอเมืองนครพนม จังหวัดนครพนม และเสด็จเป็นองค์ประธานพิธีเปิดอย่างเป็นทางการร่วมกับสหายบุนยัง วอละจิด รองประธานประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในวันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554 เวลา 11.11 น.

การเดินทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3

 

แผนที่ สะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปสะพานมิตรภาพไทย-ลาว แห่งที่ 3 นครพนม