หน้าหลัก >> นครพนม >> จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า


 จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) เป็นโบราณสถานอย่างหนึ่งของจังหวัดนครพนม เหมือนกับจังหวัดอื่นๆ ที่มักจะมีจวนผู้ว่าฯ ที่สร้างมานานหลายสิบปี ภายหลังก็จะมีการอนุรักษ์เอาไว้ แล้วสร้างขึ้นมาใหม่สำหรับใช้งาน นอกเหนือจากจะเป็นจวนผู้ว่าฯ แล้วที่นี่ก็ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์ รวบรวมเอาของเก่าๆ ทั้งหลายที่หาชมได้ยาก และเป็นของที่ใช้กันจริงๆ ในจวนหลังนี้ อีกทั้งยังมีภาพเรื่องราวเก่าๆ เกี่ยวกับนครพนมให้เราได้ศึกษา ประวัติความเป็นมาของเมืองใหญ่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ไว้ให้เราได้ชมกันแบบฟรีๆ ไม่เก็บค่าเข้าชม สามารถถ่ายรูปได้ด้วยครับ ดังนั้นแล้วเราก็จะต้องเรียกอาคารหลังนี้ให้ถูกต้องแบบเต็มๆ ว่า "พิพิธภัณฑ์ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)"

    จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม (หลังเก่า) ตั้งอยู่ที่ถนนสุนทรวิจิตร (บริเวณริมถนนเลียบแม่โขง) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม ตามประวัติในเอกสารหนังสือสำคัญสำหรับ ที่หลวง ฉบับที่ 5317 ซึ่งออกโดยกรมที่ดิน เมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม พ.ศ.2519 กำหนดเนื้อที่ ประมาณ 4 ไร่ 42.40 ตารางวา ระบุว่า ได้ซื้อมาจากพระยาอดูลย์เดชเดชา ตามหนังสือซื้อขาย ลงวันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ.2507 เป็นเงิน 20,000 บาท สิ่งก่อสร้างสำคัญประกอบด้วย

    1) อาคาร คอนกรีตเสริมเหล็ก ทรงจั่ว 2 ชั้น (จวนผู้ว่าราชการจังหวัด) 1 หลัง
    2) อาคารไม้ชั้นเดียวเรือน แถว ทรงจั่ว (บ้านพักเจ้าหน้าที่) 1 หลัง และ
    3) อาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ทรงเพิง (โรงครัว) 1 หลัง

    โบราณสถานแห่งนี้เป็นแหล่งสถาปัตยกรรมประเภทที่อยู่อาศัย แต่เดิมใช้เป็นบ้านพักของผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม รูปแบบของอาคารแห่งนี้ได้รับอิทธิพลการก่อสร้างจากฝรั่งเศส โดยมีลักษณะอาคารเป็นแบบคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ชั้น หลังคาทรงจั่ว มุงด้วยกระเบื้อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้เคยเสด็จพระราชดำเนินมายังจังหวัดนครพนม และประทับที่จวนผู้ว่าราชการจังหวัดหลังนี้ เมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน พ.ศ. 2518

    จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า ได้รับการประกาศขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานของชาติ และกำหนดขอบเขตโบราณสถานในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 122 ตอนพิเศษ 69 ง ลง วันที่ 22 สิงหาคม 2548 มีพื้นที่ประมาณ 4 ไร่ 42.4 ตารางวา

การเดินทางไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

ติดต่อสอบถาม:
ททท.สำนักงานนครพนม (นครพนม สกลนคร มุกดาหาร) 0 4251 3490-1
http://www.tourismthailand.org/nakhonphanom

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า การมาเยือนจวนผู้ว่าฯ นครพนม ในวันนี้ของเรา เนื่องมาจากทริปไหว้พระธาตุประจำวันเกิด หลังจากที่ได้นมัสการองค์พระธาตุนครที่วัดมหาธาตุ เป็นพระธาตุในเมืองนครพนม เราก็ออกเดินทางต่อไปยังวัดพระธาตุท่าอุเทน ความจริงเวลา 2 วันสำหรับการเดินทางไหว้พระธาตุทั้ง 8 วัด ก็เหลืออยู่ไม่มากแล้ว ในใจอยากจะรีบๆ ไปให้ถึงพระธาตุท่าอุเทนเร็วๆ ถนนเลียบแม่น้ำโขงสายนี้ก็มาเราผ่านมาที่หน้าจวนผู้ว่าฯ

 ทันทีที่ได้เห็นอาคารที่ดูก็รู้ว่ามีอายุหลังนี้ ความเร่งรืบของเราก็ถูกวางเอาไว้ก่อน เราเลี้ยวรถเข้ามาจอดข้างอาคาร แล้วจากนั้นเราก็เดินสำรวจไปรอบๆ รวมทั้งเข้าไปด้านในด้วย

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

 ด้านหน้าของอาคาร เราจะเห็นว่าอาคารหลังนี้แบ่งออกเป็นสามส่วน คือส่วนกลาง แล้วก็เป็นห้องปีกซ้ายและขวา ด้านละห้อง อาคารมี 2 ชั้น ใช้หน้าต่างที่มีขนาดใหญ่ทั้งหมดทำให้อากาศถ่ายเทได้ดีมาก มีประตูด้านหน้าและหลังตรงทะลุตลอดอาคาร

advertize

จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า

 

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า)

พิพิธภัณฑ์จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม(หลังเก่า) พอเข้ามาด้านใน เราจะเห็นโต๊ะทำงานเล็กๆ อยู่ตรงประตูทางเข้า น่าจะเป็นโต๊ะทำงานของเจ้าหน้าที่ตำแหน่งประมาณเลขาฯ ตามโครงสร้างองค์กร จากนั้นเดินตรงเข้ามาจะเป็นโต๊ะทำงานของผู้ว่าราชการจังหวัด ภายในห้องตกแต่งด้วยรูปของอดีตผู้ว่าฯ ที่เคยได้ทำงานและพักที่จวนหลังนี้ ภายในห้องมีตู้กระจกแสดงโบราณวัตถุหลายชิ้นด้วยกัน มีอยู่ตู้หนึ่งจะแสดงเครื่องแต่งกายของผู้ว่าราชการในอดีต

 อีกห้องที่อยู่ปีกซ้ายของตัวบ้าน (ขวามือของเรา) เป็นห้องเล็กๆ จัดแสดงวีดีทัศน์ ข้อมูลประวัติศาสตร์เรื่องราวอดีตของเมืองนครพนมที่เราไม่เคยรู้มาก่อน

ห้องพระ

ห้องพระ เป็นพื้นที่ที่อยู่มุขด้านหน้าของอาคาร ชั้น 2 ตรงตามหลักของการสร้างบ้านเรือนตามความเชื่อของไทย ห้องพระของจวนผู้ว่ามีโต๊ะหมู่บูชาและพระพุทธรูป แต่ไม่ใช่ห้องที่มีประตู เป็นเพียงส่วนหน้ามุขที่ส่วนหน้าของอาคาร ปีกขวาของตัวบ้าน (ด้านหลังโต๊ะหมู่บูชา) เป็นห้องที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เคยได้ประทับแรม ณ จวนหลังนี้ ปัจจุบันเครื่องบรรทมได้ย้ายออกไปหมดแล้ว และเป็นพื้นที่ห้ามเข้า พิพิธภัณฑ์นำเอาเตียงและเครื่องเรือนเก่าที่เข้ากับตัวอาคาร มาตั้งไว้แทน

advertize

ห้องโถงชั้นบน

ห้องโถงชั้นบน เป็นห้องที่กว้างที่สุดของอาคาร มีภาพถ่ายเก่าๆ เล่าเรื่องประวัติศาสตร์นครพนมให้เราชมเหมือนเป็นห้องแสดงภาพเลยทีเดียว

ด้านหลังของจวนผู้ว่า

ด้านหลังของจวนผู้ว่า จากข้อมูลประวัติจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนม ที่บอกว่ามีอาคารทั้งหมด 3 หลัง เมื่อเดินชมส่วนต่างๆ ของจวนผู้ว่าเสร็จแล้ว ก็เดินมาออกด้านหลัง จะมีอาคารอยู่อีก 2 อาคาร

เฮือนเฮือไฟ

เฮือนเฮือไฟ ด้านหลังจวนผู้ว่าฯ มีอาคารอีกหนึ่่งหลังสร้างขึ้นพร้อมๆ กัน เป็นบ้านพักของเจ้าหน้าที่ แต่ปัจจุบันเปลี่ยนเป็นอาคารนิทรรศการแสดงเรื่องราวของการไหลเรือไฟ ประเพณีขึ้นชื่อของจังหวัดนครพนม

โรงครัว

โรงครัว ปัจจุบันก็กลายเป็นนิทรรศการเหมือนกับอาคารบ้านพักเจ้าหน้าที่ โรงครัวเป็นอาคารทรงเพิงเล็กๆ แต่ยาว อยู่ด้านข้างของจวนฯ เป็นลานจอดรถด้วย

อีกด้านของโรงครัว

อีกด้านของโรงครัว ด้านหลังจะมีฉากภาพวิวฝั่งโขงทิวทัศน์สวยมาก มีม้านั่งกับป้ายเก๋ๆ ข้อความว่า กาลครั้งหนึ่ง...นครพนม เป็นมุมถ่ายรูปที่ได้รับความนิยมมากจากนักท่องเที่ยวและกลุ่มของเรา

แผนที่ จวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปจวนผู้ว่าราชการจังหวัดนครพนมหลังเก่า