หน้าหลัก >> ชัยภูมิ >> ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)


 อุทยานแห่งชาติไทรทอง เป็นอุทยานแห่งชาติลำดับที่ 77 ของประเทศไทย (ก่อตั้งก่อนอุทยานแห่งชาติป่าหินงามซึ่งเป็นลำดับที่ 105) มีทุ่งดอกกระเจียวเป็นที่เที่ยวที่สำคัญ อยู่ในท้องที่อำเภอหนองบัวระเหว อำเภอเทพสถิต อำเภอภักดีชุมพล และอำเภอหนองบัวแดง จังหวัดชัยภูมิ มีเนื้อที่ประมาณ 199,375 ไร่ หรือ 319 ตารางกิโลเมตร มีอาณาเขตติดต่อกับอุทยานแห่งชาติป่าหินงามและอุทยานแห่งชาติภูแลนคา เป็นผืนป่าบนเทือกเขาพังเหย ในช่วงต้นฤดูฝนนอกจากผืนป่าจะเขียวชอุ่มชุ่มชื้นไปด้วยพรรณไม้น้อยใหญ่แล้ว ที่นี่ยังงดงามโดดเด่นด้วยดอกกระเจียวที่ผลิบานอยู่เต็มท้องทุ่ง เรียกชื่อว่า ทุ่งบัวสวรรค์ มีน้ำตกไทรทองที่สวยงาม และมีหน้าผาให้ทุกคนท้าพิสูจน์ของความหวาดเสียว

    ความเป็นมาอุทยานแห่งชาติไทรทอง : เนื่องจากบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลท่าใหญ่ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลบ้านเจียง ตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ประกอบไปด้วยทรัพยากรธรรมชาติที่สำคัญและมีค่า เช่น พันธุ์ไม้ ของป่า สัตว์ป่านานาชนิด ตลอดจนทิวทัศน์ ป่า และภูเขาที่สวยงามยิ่ง เช่น น้ำตกไทรทอง ทุ่งบัวสวรรค์ ฯลฯ สมควรกำหนดให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504

    สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้มีหนังสือ ที่ นร 0602/723 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2535 ว่า คณะรัฐมนตรีได้มีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าดังกล่าวข้างต้น และสำนักเลขานุการคณะรัฐมนตรี ได้มีหนังสือ ที่ นร 0203/9140 ลงวันที่ 28 พฤษภาคม 2535 ว่า บัดนี้ สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาได้ตรวจพิจารณาร่างดังกล่าวเสร็จแล้ว ให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เพิกถอนป่าสงวนในส่วนที่ทับซ้อนกับพื้นที่อุทยานแห่งชาติ เพื่อมิให้เกิดปัญหาในการใช้บังคับกฎหมายสองฉบับ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีหนังสือที่ กษ 0713.2/43143 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2535 เห็นชอบ ในข้อสังเกตุดังกล่าวในการเพิกถอนป่าสงวนที่ทับซ้อน

    สำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรี มีหนังสือ ที่ นร 0203/855 ลงวันที่ 21 มกราคม 2536 แจ้งว่า ได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนดบริเวณที่ดินป่าเทือกเขาพังเหย และป่านายางกลัก ในท้องที่ตำบลท่าใหญ่ ตำบลถ้ำวัวแดง อำเภอหนองบัวแดง ตำบลบ้านเจียง ตำบลเจาทอง ตำบลวังทอง กิ่งอำเภอภักดีชุมพล อำเภอหนองบัวแดง ตำบลห้วยแย้ ตำบลวังตะเฆ่ อำเภอหนองบัวระเหว และตำบลโป่งนก อำเภอเทพสถิต จังหวัดชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนที่ 126 ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2535 โดยใช้ชื่อว่า “ อุทยานแห่งชาติไทรทอง “

    การเดินทางมาอุทยานแห่งชาติไทรทอง
    รถยนต์
    ที่ทำการอุทยานแห่งชาติไทรทอง อยู่ห่างจากตัวจังหวัดชัยภูมิ ประมาณ 70 กิโลเมตร ห่างจากอำเภอหนองบัวระเหว ประมาณ 37 กิโลเมตร ไปตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 225 สายชัยภูมิ - นครสวรรค์ จะมีทางแยกขวามือเข้าไปน้ำตกไทรทองอีก 7 กิโลเมตร

    เครื่องบิน
    นั่งเครื่องบินจากดอนเมือง ไปลงขอนแก่น และก็ต่อรถโดยสารสาย นครสวรรค์ - ขอนแก่น มาลงที่บ้านท่าโป่ง กิโลเมตรที่ 123

    รถไฟ
    มีรถด่วนและรถเร็วสายกรุงเทพฯ - อุดร - หนองคาย ผ่านเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ลงที่สถานีจัตุรัส นั่งสามล้อไป บขส.จัตุรัส ต่อรถไปหนองบัวระเหว เมื่อถึงระเหวแล้วต่อรถ สายชัยภูมิ-บึงสามพันหรือสายขอนแก่นนครสวรรค์ ลงที่ป้อมยามตำรวจบ้านที่โป่ง แล้วขึ้นมอร์เตอร์ไซค์รับจ้างเข้าไปที่อุทยานแห่งชาติ

    ขอบคุณข้อมูลจากกรมอุทยานแห่งชาติ

    ติดต่ออุทยานแห่งชาติไทรทอง ตู้ ปณ. 1 อำเภอหนองบัวระเหว จังหวัดชัยภูมิ 36230 โทร. 08 9282 3437 www.dnp.go.th
ติดต่อสอบถาม:Tel. 08 9282 3437 , 044 738 428
http://www.dnp.go.th/

การเดินทางไป ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง) ชัยภูมิ << คลิกเลย


แนะนำที่เที่ยว ที่พัก ร้านอาหาร ส่งภาพและข้อมูลได้ที่ แฟนเพจทัวร์ออนไทย
ที่ทำการอุทยานฯ

ที่ทำการอุทยานฯ การเดินทางมายังอุทยานแห่งชาติไทรทอง เพื่อชมทุ่งดอกกระเจียว ส่วนมากจะวางแผนมาให้ถึงที่นี่ในช่วงเช้ามืด การได้เดินชมดอกกระเจียวท่ามกลางสายหมอกสีขาวเป็นภาพที่สวยงามและอากาศเย็นสบายเหมาะแก่การเดินกลางป่ามากกว่าที่จะมาตอนสาย แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับการวางแผนของแต่ละคน บางคนมาชัยภูมิไปอช.ป่าหินงามก่อน ก็จะได้ภาพสวยกลางสายหมอกเหมือนกัน ส่วนเราทีมงานก็ต้องทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะเก็บภาพทั้ง 2 อุทยาน ให้มีบรรยากาศกลางสายหมอกและท่ามกลางแดดจ้าใต้ท้องฟ้าสดใส นั่นหมายถึงการเดินทางมากกว่า 1 ครั้ง ทั้ง 2 อุทยาน พอมาถึงที่ทำการอุทยานฯ ถ้าเกิดว่ามารถเก๋งหรือรถตู้ ก็จำเป็นที่จะต้องจอดไว้ที่นี่ แล้วต่อรถกระบะข้ามลำห้วยขึ้นไปทุ่งดอกกระเจียว หรือทุ่งบัวสวรรค์ ราคาคันละประมาณ 500 บาท นั่งได้ 10 คน ตกคนละ 50 บาท แต่ถ้ามารถกระบะก็สามารถขับข้ามห้วยขึ้นเขาไปเองได้ จะขึ้นตามเส้นทางปกติหรือจะขึ้นไปยังลานกางเต็นท์ที่ทุ่งดอกกระเจียวเลยก็ได้ แต่เส้นทางขึ้นลานกางเต็นท์ที่ว่าต้องใช้ทางหลวงหมายเลข 225 (นครสวรรค์-ชัยภูมิ) แต่ถ้ามารถเก๋งกับรถตู้ก็คงต้องมาต่อรถที่นี่อยู่ดี

เริ่มต้นเดินเท้า

เริ่มต้นเดินเท้า หลังจากที่ขึ้นมาถึงลานจอดรถบนเขาแล้ว ต่อจากนี้จะต้องเป็นการเดินเท้าเข้าไปชมทุ่ง พื้นที่อุทยานแห่งชาติไทรทองมีทุ่งดอกกระเจียวอยู่ 4 ทุ่ง มีระยะทางในการเดินต่างกัน เริ่มจากทุ่งที่ 3 เป็นทุ่งดอกกระเจียวสีชมพู อยู่ห่างจากร้านค้าลานจอดรถประมาณ 350 เมตร เท่ากันกับผาหำหด ประมาณของดอกกระเจียวในทุ่งที่ 3 มีไม่มากเหมือนอย่างทุ่ง 2 และ ทุ่ง 1 แต่เหมาะสำหรับผู้สูงอายุที่ไม่อยากจะเดินไกลๆ จากนั้นเดินไปทุ่ง 2 ระยะทางจากทุ่ง 3 ไปอีก 800 เมตร มีทางแยกไปทุ่งที่ 4 ได้ จากทุ่ง 4 ก็เดินไปทุ่ง 2 ได้ ระยะทาง 500 เมตร แล้วสุดท้ายทุ่ง 1 เดินจากทุ่ง 2 ไปอีก 700 เมตร เป็นทุ่งที่มีคนมาเที่ยวมากที่สุดเพราะหลายคนก็ขับรถขึ้นมาค้างที่ลานกางเต็นท์ที่อยู่ใกล้ๆ กับทุ่งดอกกระเจียว แล้วก็ยังเป็นทุ่งที่มีปริมาณดอกไม้มากที่สุด รวมๆ แล้วถ้าเดินครบทุกทุ่งตามเส้นทางนี้จะต้องเดิน 4 กิโล ครึ่ง ก็ไม่มากไม่น้อยเป็นทางราบสบายๆ

advertize

ผาพ่อเมือง

ผาพ่อเมือง เป็นจุดแวะจุดแรกที่เราจะได้เห็นเพราะอยู่ไม่ไกลจากจุดเริ่มต้นของเราสักเท่าไหร่ จากตรงนี้เป็นต้นไปบนเทือกเขาพังเหยแห่งนี้จะมีสภาพเป็นแนวผาหินทั้งหมด มีจุดให้แวะเข้าไปถ่ายรูปได้หลายจุดบางแห่งมีชื่อบางแห่งก็ไม่มีชื่อ ผาที่โด่งดังที่สุดคงหนีไม่พ้นผาหำหด แต่ไม่ว่าจะมองจากผาไหนวิวที่เราเห็นก็จะเป็นวิวเดียวกันหมดจากผาพ่อเมืองทางเดินจะขึ้นเนินนิดหน่อยแต่ไม่ยาวมากระหว่างทางก็อาจจะมีหนอนและกิ้งกือตัวโตๆ โผล่มาทักทายเราเป็นระยะๆ อย่าเผลอไปเหยียบเข้าละครับสงสารแย่ แต่ถ้าเดินขึ้นเนินแล้วจะไปเกาะต้นไม้ก็ดูให้ดีๆ เพราะบางทีจะมีตัวบุ้งสีดำขนยาวๆ ถ้าไปโดนมันจะคันไม่เบาเลยทีเดียวยิ่งถ้าใครแพ้ก็จะแย่เอานะครับ

ผาหำหด

ผาหำหด เป็นหน้าผาที่หวาดเสียวที่สุดบนอุทยานแห่งชาติไทรทองก็ว่าได้ อยู่ตรงทางผ่านระหว่างทุ่งที่ 3 ไปยังทุ่งที่ 2 ถึงแม้ว่าหน้าผานี้จะเป็นผาหินแผ่นบางๆ ยื่นยาวออกไปน่ากลัวสมชื่อ แต่ก็มีคนอยากลองท้าความเสียวไปนั่งถ่ายรูปกันเยอะทีเดียว

ผาหำหด

ผาหำหด พื้นที่หมู่บ้านที่อยู่กลางหุบเขาสลับซับซ้อนเบื้องล่างจะมองเห็นได้ชัดเจนถ้าเกิดว่าเป็นเวลาสายๆ ภาพพวกนี้ผมถ่ายตอนเดินกลับจากทุ่งดอกกระเจียว แต่เอามาให้ชมก่อนตามลำดับของเส้นทางเดินจะได้ไม่งงแต่ความจริงในตอนเช้าที่เราเดินไปดูหมอกจะมีหมอกคลุมหน้าผามองไม่เห็นอะไรเลยนอกจากสีขาว

advertize

ดอกกระเจียวขาว

ดอกกระเจียวขาว เป็นดอกกระเจียวที่อยู่ในทุ่งที่ 4 แม้ว่าจะมีสีขาวสวยงามแต่ขนาดของดอกเล็กกว่าสีชมพูมาก ที่ทุ่ง 4 มีดอกกระเจียวขาวขึ้นอยู่ทั่วไปแต่พอถ่ายรูปมุมกว้างกลับมองเห็นดอกกระเจียวไม่เด่น ก็เลยต้องถ่ายมาแบบนี้แทน

บรรยากาศทางเดินกลางสายหมอก

บรรยากาศทางเดินกลางสายหมอก ป่าไม้ในอุทยานแห่งชาติไทรทองและอุทยานแห่งชาติป่าหินงามเป็นป่าเต็งรังเหมือนกัน ต้นไม้ที่เราเห็นส่วนใหญ่จะมีลำต้นไม่สูงมาก มีกิ่งก้านก็ไม่เยอะ เมื่อปกคลุมด้วยสายหมอกจะเป็นเป็นเส้นขอบลางๆ พอถ่ายออกมาเป็นขาว-ดำ ก็ดูมีมิติเร้นลับดีเหมือนกัน อากาศที่นี่จะเย็นอุณหภูมิจะต่ำกว่า 25 องศานิดหน่อย ถ้าอยากมาเดินชมดอกไม้กลางป่า ก็น่าจะมีเสื้อกันหนาวบางๆ มาด้วยสักตัว เพราะหลายคนชอบคิดว่าที่ชัยภูมิอากาศไม่หนาวเลยไม่เตรียมเสื้อแขนยาวมาก็ต้องมาเดินไปบ่นไปตลอดทาง

ทุ่งดอกกระเจียว

ทุ่งดอกกระเจียว เราเดินไม่นานเท่าไหร่ ก็เข้ามาอยู่ในพื้นที่ของทุ่ง 2 แล้ว ระหว่างการเดินจะเห็นดอกกระเจียวขึ้นอยู่เป็นกระจุกๆ อยู่ข้างทาง แล้วจะเริ่มหนาขึ้นเรื่อยๆ ถึงแม้ว่าข้างทางจะไม่มีไม้กั้นแต่ก็ขอให้เข้าใจโดยอัตโนมัติเลยนะครับว่าเค้าห้ามเข้าไปครับ ถ้าเราเดินเข้าไปมากๆ เดี๋ยวกระเจียวจะตายแล้วปีหน้าไม่มีให้ชมเอานะ

ดอกกระเจียว

ดอกกระเจียว เมื่อมีการกั้นรั้วไม้เตี้ยๆ รอบทุ่งดอกกระเจียว เราก็ต้องมองหาดอกที่อยู่ใกล้ๆ รั้วจะได้ถ่ายรูปแบบชัดๆ สักดอก

ทุ่งดอกกระเจียวทุ่ง 2 กลางสายหมอก

ทุ่งดอกกระเจียวทุ่ง 2 กลางสายหมอก  ดอกกระเจียวจะบานต้นฤดูฝน ระหว่างเดือนมิถุนายน - สิงหาคม ทุกปี ภาพชุดนี้ถ่ายในช่วงเดือนสิงหาคม ก็จะเริ่มเห็นบางดอกที่เริ่มเหี่ยวตามกลีบดอกแล้วก้านดอก ครั้งหลังสุดผมลองมาเดือนกรกฎาคม ปรากฏว่ายังไม่บานเต็มที่ มีดอกกระเจียวให้ดูกันอยู่หรอมแหร็ม อันนี้ก็เป็นข้อมูลให้พิจารณากันดูว่าจะมาช่วงไหนกัน แต่ทางที่ดีโทรมาถามทางอุทยานก่อนดีกว่า ที่เบอร์ 08 9282 3437 , 044 738 428

ทุ่งดอกกระเจียวทุ่ง 1 กลางสายหมอก

ทุ่งดอกกระเจียวทุ่ง 1 กลางสายหมอก เดินชมทุ่งดอกกระเจียวไปเรื่อยๆ เพลินๆ แป๊บเดียวเราก็เดินครบทั้ง 4 ทุ่ง ตอนที่มาถึงทุ่งที่ 1 ก็เกิดหินขึ้นมาเลยเดินไปที่ลานกางเต็นท์อุทยาน มีร้านค้าสวัสดิการขายอาหารตามสั่งแล้วก็ของกินแบบสำเร็จรูปที่ไม่ต้องบอกก็รู้ว่ามีอะไรบ้าง ได้กาแฟ กับข้าวคนละจานกินให้อิ่มแล้วก็ไม่เร่งรีบ หลังจากที่เราถ่ายรูปทุ่งดอกไม้กลางสายหมอกจนทั่วแล้ว เราก็อยากจะได้ภาพทุ่งดอกไม้แบบไม่มีหมอกบ้างจะได้ครบๆ หลังจากกินข้าวอิ่มเราก็เดินเล่นอีกประมาณครึ่งชั่วโมง ท้องฟ้าก็เปิดหมอกสลายหายไปเหมือนกับอยู่คนละโลกกันเลย ได้เวลาถ่ายรูปพร้อมกับเดินกลับแล้ว

ทุ่งดอกกระเจียวหลังหมอกสลาย

ทุ่งดอกกระเจียวหลังหมอกสลาย เอาละครับนี่ก็คือภาพบรรยากาศตอนเดินกลับ หมอกสีขาวหายไปหมด มองเห็นดอกกระเจียวสีชมพูสดใสบานเต็มทุ่ง พอสายหน่อยคนก็เริ่มจะมากันเยอะ แต่ละคนก็ง่วนอยู่กับการถ่ายรูปทุ่งดอกกระเจียวมุมนั้นมุมนี้ ช่างภาพมืออาชีพหลายคนก็มาตั้งขาตั้งรอจังหวะสวยๆ นี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเป็นประจำทุกปีที่อุทยานแห่งชาติไทรทองและป่าหินงาม

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

 

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

 

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

 

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

 

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

 

ต้นกระเจียวสำหรับขาย

ต้นกระเจียวสำหรับขาย หลังจากที่ถ่ายรูปได้ครบทุกจุดตามต้องการเราก็เดินมาที่ลานจอดรถขึ้นรถกลับที่ทำการอุทยาน ภาพที่เราเห็นก็คือต้นดอกกระเจียวใส่ถุงสำหรับเอาไปปลูกชมกันที่บ้าน ราคาต้นละ 20 บาทเอง ก็น่าสนใจนะ แล้วดูเหมือนว่าดอกกระเจียวที่เอาวางขายจะดูสวยกว่าที่เดินเข้าป่าไปดูซะอีก

แผนที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง

แผนที่อุทยานแห่งชาติไทรทอง เห็นเส้นทางหมายเลข 225 นครสวรรค์ - ชัยภูมิ ที่อยู่ด้านล่างของแผนที่มั้ยครับ ช่วงที่เป็นเส้นแหลมๆ ขึ้นไปใกล้ๆ ทุ่งบัวสวรรค์ก็คือทางไปลานกางเต็นท์ใกล้กับทุ่งดอกกระเจียวที่สุด แต่ถ้าเข้าทางที่ทำการอุทยานฯ ก็ต้องต่อรถกระบะแล้วเดินไกลหน่อยอย่างที่เล่ามา แต่เส้นทางที่จะขึ้นทุ่งบัวสวรรค์ก็ชันนะครับถ้าไม่ใช่รถกระบะก็อย่าไปจะดีกว่า

แก้ไขล่าสุด 2017-06-11 11:42:09 รับชม 31420

แผนที่ ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง) ชัยภูมิ << คลิกเลย

 จองที่พักทั่วโลก


ที่พักแนะนำ

เมืองปาย รีสอร์ท
เมืองปาย รีสอร์ท
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
เบลล์ วิลลา รีสอร์ท ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
โรงแรมบ้านกระทิง ปาย
บุหลันบุรี รีสอร์ท
บุหลันบุรี รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
ปาย ฮอทสปริง สปา รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
เดอะ ควอร์เตอร์ รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
ภูปาย อาร์ท รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
บุระ ลำปาย รีสอร์ท
โรงแรมโยมา
โรงแรมโยมา
มอนทิส รีสอร์ท
มอนทิส รีสอร์ท

ปฏิทินท่องเที่ยว

 
กรกฏาคม
 
อา
พฤ
-
-
-
-
-
-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
-
-
-
-
-

กิจกรรมในชัยภูมิ

ไม่มีกิจกรรมในชัยภูมิ
ดูทั้งหมด


ที่เที่ยวยอดนิยมใน ชัยภูมิ


มอหินขาว

ทุ่งดอกกระเจียว (อช.ไทรทอง)

ทุ่งดอกกระเจียว (ป่าหินงาม)

พระธาตุหนองสามหมื่น

ผาเกิ้ง วัดชัยภูมิพิทักษ์

ผาหัวนาค

พระธาตุชัยภูมิ อรุณธรรมสถาน

ประเพณีแห่นาคโหด ชัยภูมิ

ศาลเจ้าพ่อพญาแล

ใหม่/อัพเดต


หินสามวาฬ บึงกาฬ

ร้านโอวทึ้ว นายกี่

หัวหิน ไวท์ วิลลา

สวนเพชร ริเวอร์วิว รีสอร์ท

ร้านกินเส้น (กิ๋นเส้น) เมืองน่าน

ครัวคุณยาย ขนมจีน เกาะสมุย

ทองใบ เบเกอรี่ นครสวรรค์

โลหะปราสาท

น้ำตกตาดโตน มุกดาหาร

วัดถ้ำสุวรรณคูหา หนองบัวลำภู

5 ที่เที่ยวยอดนิยมในหมวดหมู่นี้อุทยานแห่งชาติน้ำตกเจ็ดสาวน้อย


อุทยานแห่งชาติขุนสถาน


อุทยานแห่งชาติภูกระดึง


สันคมมีด เขาช้างเผือก อุทยานแห่งชาติทองผาภูมิ


อุทยานแห่งชาติภูสอยดาว