หน้าหลัก >> ขอนแก่น >> โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น


 โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น โฮง คือหอเก็บสมบัติ โฮงมูนเมืองขอนแก่น คือ หอเก็บสมบัติที่เก็บรวบรวมเรื่องราวอันเป็นที่มาของเมืองขอนแก่น ตั้งอยู่บริเวณบึงแก่นนคร อ.เมือง เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สะท้อนให้เห็นถึงสภาพชีวิตและเป็นศูนย์กลางการศึกษาค้นคว้าข้อมูลประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่น โดยแบ่งออกเป็น 5 โซน คือ

    โซนที่ 1 แนะนำเมืองขอนแก่น
    โซนที่ 2 ประวัติศาสตร์เมืองขอนแก่นและวัฒนธรรมชาวขอนแก่น
    โซนที่ 3 การตั้งเมือง
    โซนที่ 4 บ้านเมืองและวิถีชีวิตของชาวขอนแก่น
    โซนที่ 5 ขอนแก่นวันนี้

    ค่าเข้าชม เด็ก คนละ 10 บาท ผู้ใหญ่ คนละ 20 บาท ชาวต่างชาติ คนละ 90 บาท เปิดให้เข้าชมทุกว้น เวลา 12.00-20.00 น. ยกเว้นวันจันทร์
    สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเทศบาลนครขอนแก่น โทร. 0 4327 1173, 0 4322 4031 ต่อ 1603 ในวันและเวลาราชการ

การเดินทางไปโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น

ติดต่อสอบถาม:
ททท. ขอนแก่น โทร 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

คลิกชมรูปภาพโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น จาก Google

แผนที่ โฮงมูนมังเมืองขอนแก่น และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปโฮงมูนมังเมืองขอนแก่น