หน้าหลัก >> กาฬสินธุ์ >> สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)

สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน)


 

 อยู่บริเวณทิศตะวันออกของอ่างเก็บน้ำเขื่อนลำปาว มีเนื้อที่ 1,420 ไร่ เป็นสวนป่าธรรมชาติ หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย กรมป่าไม้ กรมชลประทาน กรมทางหลวง ได้ร่วมกันดำเนินการจัดตั้งอุทยานแห่งชาติสวนสัตว์เปิด ได้นำสัตว์ป่าชนิดต่างๆ มาปล่อยไว้ให้อยู่แบบธรรมชาติดั้งเดิม มี "วัวแดง" เป็นสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีฯ สภาพของป่าเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

    เปิดให้เข้าชมทุกวัน เวลา 07.00-18.00 น. ไม่เสียค่าเข้าชม การใช้บ้านพักของสถานีฯ และตั้งแค้มป์พักแรมต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่สถานีฯ หรือทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าส่งไปที่ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว ตู้ ป.ณ. 120 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000
    หรือผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0760 www.dnp.go.th

    ซึ่งสามารถเดินทางได้สองเส้นทาง คือ ตามเส้นทางไปเขื่อนลำปาว เมื่อถึงตัวเขื่อนจะมีทางเลียบสันเขื่อนไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวง 227) ประมาณ 19 กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายไปสวนสะออนอีกประมาณ 5 กิโลเมตร

การเดินทางไปสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) กาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถาม:
ททท. ขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

โปงลางเต่นตระหง่าน

โปงลางเต่นตระหง่าน บนถังเก็บน้ำศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย ซึ่งเป็นทางผ่านสู่เขื่อนลำปาว

ทางลาดยางเข้าสวนสะออน

ทางลาดยางเข้าสวนสะออน ไปสวนสะออนสามารถเดินทางได้สองเส้นทาง คือ ตามเส้นทางไปเขื่อนลำปาว เมื่อถึงตัวเขื่อนจะมีทางเลียบสันเขื่อนไปอีกประมาณ 4 กิโลเมตร หรือใช้เส้นทางกาฬสินธุ์-สหัสขันธ์ (ทางหลวง 227) ประมาณ 19 กิโลเมตร และมีทางแยกซ้ายไปสวนสะออนอีกประมาณ 5 กิโลเมตร เนื่องจากเรามาจากขอนแก่น มหาสารคาม ผ่านอุทยานวังมัจฉา และพระธาตุยาคู การไปสวนสะออนจึงเป็นเส้นทางที่ 2

advertize

ภายในบริเวณสวนสะออน

ภายในบริเวณสวนสะออน ถึงแม้ว่าน้ำจะเหลืออยู่ไม่มากนัก แต่ก้ยังทำให้ต้นไม้หลายต้นยังไม่เปลี่ยนเป็นสีเหลือง มองไปทางซ้ายเป็นทางสู่อ่างเก็บน้ำของเขื่อนลำปาว

วัวแดง

วัวแดง  เป็นสัตว์ป่าที่เป็นเอกลักษณ์ของสถานีฯ สภาพของป่าเป็นป่าเต็งรังหรือป่าแดงมีสภาพค่อนข้างสมบูรณ์

ภายในบริเวณสวนสะออน

ภายในบริเวณสวนสะออน กลุ่มนกบินหากินริมน้ำ จับกุ้งและปลา

advertize

ธรรมชาติสวยงาม

ธรรมชาติสวยงาม ซูมเข้าไปอีกนิด รูปนกกลุ่มหนึ่งบินเหนือน้ำ มีเรือจอดริมฝั่งก็สวยดีครับ มุมนี้ถ่ายจากบริเวณลานกางเต็นท์เลยครับ ถ้านอนเต็นท์ที่นี่คงได้สัมผัสธรรมชาติมากๆ

มองเห็นตัวเขื่อนลำปาว

มองเห็นตัวเขื่อนลำปาว มุมนี้อยู่ถัดจากบ้านพักไปอีกหน่อยครับ การใช้บ้านพักของสถานีฯ และตั้งแค้มป์พักแรมต้องขออนุญาตเจ้าหน้าที่สถานีฯ หรือทำจดหมายขออนุญาตล่วงหน้าส่งไปที่ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว ตู้ ป.ณ. 120 อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 หรือผู้อำนวยการส่วนอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ กรมป่าไม้ เขตบางเขน กรุงเทพฯ โทร.0 2562 0760

www.dnp.go.th

แผนที่ สถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปสถานีศึกษาธรรมชาติและสัตว์ป่าลำปาว (สวนสะออน) กาฬสินธุ์