หน้าหลัก >> กาฬสินธุ์ >> วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)

วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ)


 

 เป็นวัดเก่าแก่ในเขตเทศบาลเมืองกาฬสินธุ์แห่งหนึ่ง ซึ่งมีเสมาจำหลักเมืองฟ้าแดดสูงยางจำนวนหนึ่งเก็บรักษาไว้ โดยปักไว้รอบพระอุโบสถ หลักเสมาจำหลัก ที่สวยงามคือ หลักที่จำหลักเป็นรูปเทวดาเหาะอยู่เหนือปราสาททำเป็นซุ้มเรือนแก้ว (ศิลปแบบทวารวดี) ซ้อนกันเป็น 2 ชั้น ล่างสุดมีรูปกษัตริย์ พระมเหสี และพระโอรส

การเดินทางไปวัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) กาฬสินธุ์

ติดต่อสอบถาม:
ททท. ขอนแก่น โทร. 0 4322 7714-5
http://www.tourismthailand.org/khonkaen

คลิกชมรูปภาพวัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) จาก Google

แผนที่ วัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) และสถานที่ใกล้เคียง

เส้นทางไปวัดศรีบุญเรือง (วัดเหนือ) กาฬสินธุ์